Заседания

Заседание от дата .

Решения

3465-ЕП /

ОТНОСНО: обявяване на списък А и списък Б от кандидатските листи по чл. 386, ал. 1 – 4 от Изборния кодекс

3464-ЕП /

ОТНОСНО: заявление от Росен Димитров Желязков с искане да не бъде обявен за избран за член на Европейския парламент от Република България от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3463-ЕП /

ОТНОСНО: заявление от Искра Димитрова Михайлова-Копарова с искане да не бъде обявена за избрана за член на Европейския парламент от Република България от листата на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3462-ЕП /

ОТНОСНО: заявление от Джевдет Ибрям Чакъров с искане да не бъде обявен за избран за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3461-ЕП /

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3460-ЕП /

ОТНОСНО: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия, включително от гласуването извън страната, и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в районните избирателни комисии от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 9 юни 2024 г., и анализ на несъответствията

Календар

Решения