Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3481-НС
София, 14 юни 2024 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка

В резултат на извършена служебна проверка е установено, че е допусната техническа грешка в публикуваните данни на интернет страницата на ЦИК за избирателна секция № 321180614 в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка във визуализацията на данните, публикувани на интернет страницата на ЦИК, от гласуването в изборите за народни представители в избирателна секция № 321180614, съгласно приложението, като публикува в раздел „Резултати“ от изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция № 321180614, Приложение № 117-НС-чхм от изборните книжа, фабричен номер 3230651.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения