Заседания

Решения

3360-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3359-ЕП/НС /

ОТНОСНО: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3358-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3357-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

3356-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването, включително и машинното гласуване, и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ обявена с Решение № 3309-ЕП/НС от 16 май г. на ЦИК, уникален номер на поръчката № 04312-2024-00072024 в РОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17 май 2024 г.

3355-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3354-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на Изследователски център “ТРЕНД“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3353-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3352-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

3351-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

3350-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Опака, област Търговище

3349-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3348-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения