Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2332-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на Централната избирателна комисия се изменя, допълва и се допуска поправка на технически грешки в Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили предложения от партиите и коалициите, участвали в проведените консултации за назначаване на СИК извън страната, както и от Министерството на външните работи за смени на предложен от тях член в СИК извън страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Шенгюл Хамзова Чолакова, ЕГН …, като член  на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

НАЗНАЧАВА Исмаил Шерифов Исмаилов, ЕГН …, като член на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Камен Христов Христов, ЕГН …, като член на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

ОСВОБОЖДАВА Николай Магриотов Едрев, ЕГН …, като член  на СИК № 325900418, Турция , Къркларели.

НАЗНАЧАВА Гергана Тодорова Арнаудова, ЕГН …, като член на СИК № 325900418, Турция , Къркларели.

 

ОСВОБОЖДАВА Нина Захариева Гергова, ЕГН …, като член  на СИК № 325900418, Турция, Къркларели.

НАЗНАЧАВА Калин Тодоров Стамов, ЕГН …, като член на СИК № 325900418, Турция, Къркларели.

 

ОСВОБОЖДАВА Валентина Симеонова Александрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

НАЗНАЧАВА Гинка Димова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Михайлов Петров, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство).

НАЗНАЧАВА Стоян Димитров Давичонов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900391, Турция, Анкара (Посолство)

 

ОСВОБОЖДАВА Бисер Русимов Русимов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Магдалена Георгиева Събева, ЕГН …, като председател на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Бориславов Братанов, ЕГН …, като член на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Божидар Илиев Парашкевов          , ЕГН …, като член на СИК № 325900392, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Илиев Тончев, ЕГН …, като член на СИК № 325900393, Турция, Одрин (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Милен Ганчев Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 325900393, Турция, Одрин (Генерално консулство).

 

ОСВОБОЖДАВА Генадий Димитров Котаков, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария). 

НАЗНАЧАВА Владимир Кирчев Николов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария). 

 

ОСВОБОЖДАВА Танер Севгинов Ибрахимов, ЕГН …, като член на СИК № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария). 

НАЗНАЧАВА Мартин Симеонов Алексиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария). 

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Цветанов Иванов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Николай Магриотов Едрев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар. 

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Миленов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Златин Димитров Мирчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

 

ОСВОБОЖДАВА Богдан Томов Карчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

НАЗНАЧАВА Юлиан Атанасов Илиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.

 

ОСВОБОЖДАВА Марияна Димитрова Карагьозов, ЕГН …, като член на СИК № 325900396, Турция, Измир, община Борнова, кв. Иньоню.

НАЗНАЧАВА Александър Ясенов Александров, ЕГН …, като член на СИК № 325900396, Турция, Измир, община Борнова, кв. Иньоню.

 

ОСВОБОЖДАВА Гинка Димова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900396, Турция, Измир, община Борнова, кв. Иньоню.

НАЗНАЧАВА Кристиан Валериев Иванов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900396, Турция, Измир, община Борнова, кв. Иньоню.

 

ОСВОБОЖДАВА Христина Иванова Георгиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже.

НАЗНАЧАВА Христо Валериев Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Тодорова Арнаудова, ЕГН …, като член на СИК № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже.

НАЗНАЧАВА Ясен Александров Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 325900397, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже.

 

ОСВОБОЖДАВА Яна Вангелова Вангелова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

НАЗНАЧАВА Християн Първанов Великов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Димитров Христов, ЕГН …, като член на СИК № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

НАЗНАЧАВА Виктор Емилов Краев          , ЕГН …, като член на СИК № 325900399, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле.

 

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Димитров Тихолов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Тренчев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Румен Боянов Койчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

ОСВОБОЖДАВА Кирил Красимиров Сандев, ЕГН …, като член на СИК № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол.

НАЗНАЧАВА  Румен Боянов Койчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

НАЗНАЧАВА Кирил Красимиров Сандев, ЕГН …, като член на СИК № 325900400, Турция, Маниса, община Юнус Емре, кв. Гюзелюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Стефанов Димитров, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900401, Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

НАЗНАЧАВА Борис Бориславов Димитров          , ЕГН …, като секретар на СИК № 325900401, Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

 

ОСВОБОЖДАВА Пламен Севдалинов Русев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Мирослав Събев Събев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

 

ОСВОБОЖДАВА Игнат Георгиев Андровски, ЕГН …, като член на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

НАЗНАЧАВА Божидар Илиев Парашкевов, ЕГН …, като член на СИК № 325900402, Турция, Истанбул, кв. Авджълар.

 

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Бориславов Рангелов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900403, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт.

НАЗНАЧАВА Илияна Валентинова Иванова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900403, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Петър Колев Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 325900403, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт.

НАЗНАЧАВА Дилян Иванов Бахчеванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900403, Турция, Истанбул, кв. Есенюрт.

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Велев Велев, ЕГН …, като член на СИК № 325900404, Турция, Истанбул, кв. Башакшехир.

НАЗНАЧАВА Стамат Иванов Стаматов, ЕГН …, като член на СИК № 325900404, Турция, Истанбул, кв. Башакшехир.

 

ОСВОБОЖДАВА Шерефе Мехмед Велева, ЕГН …, като член на СИК № 325900404, Турция, Истанбул, кв. Башакшехир.

НАЗНАЧАВА Илиян Василев Костов, ЕГН …, като член на СИК № 325900404, Турция, Истанбул, кв. Башакшехир.

 

ОСВОБОЖДАВА Теодор Бориславов Станимиров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли).

НАЗНАЧАВА Цанислав Николаев Никол, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли).

 

ОСВОБОЖДАВА Станислав Миленов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли).

НАЗНАЧАВА Асен Кирилов Попов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900405, Турция, Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли).

 

ОСВОБОЖДАВА Христо Димитров Христов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосманпаша.

НАЗНАЧАВА Станислава Илиева Бонева, ЕГН …, като секретар  на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосманпаша.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Вълчев Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосманпаша.

НАЗНАЧАВА Веселин Цанев Петков, ЕГН …, като член  на СИК № 325900406, Турция, Истанбул, кв. Газиосманпаша.

 

ОСВОБОЖДАВА Камен Христов Христов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

НАЗНАЧАВА Младен Петров Точев          , ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

 

ОСВОБОЖДАВА Манол Георгиев Петров, ЕГН …, като член на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

ОСВОБОЖДАВА Велин Иванов Янков, ЕГН …, като председател на СИК № 325900398, Турция, Измир, община Газиемир, кв. Мендерес.

НАЗНАЧАВА Велин Иванов Янков, ЕГН …, като член  на СИК № 325900407, Турция, Истанбул, кв. Картал.

НАЗНАЧАВА София Николаева Желева, ЕГН …, като председател на СИК № 325900398, Турция, Измир, община Газиемир, кв. Мендерес.

НАЗНАЧАВА Манол Георгиев Петров, ЕГН …, като член на СИК № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол.

 

ОСВОБОЖДАВА Димо Людмилов Рахнев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Димо Людмилов Рахнев, ЕГН …, като член на СИК № 325900416, Турция, Бурса, район Инегьол.

НАЗНАЧАВА Шерефе Мехмед Велева, ЕГН …, като председател  на СИК № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Росенов Янкински, ЕГН …, като член на СИК № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит.

НАЗНАЧАВА Димитър Росенов Янкински, ЕГН …, като член  на СИК № 325900421, Турция , област Текирдаг, гр. Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Христо Димитров Христов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900408, Турция, Област Коджаели, гр. Измит.

 

ОСВОБОЖДАВА Антон Станчев Нинов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Антон Станчев Нинов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900421, Турция , област Текирдаг, гр. Капаклъ.

НАЗНАЧАВА Стоян Николов Невидешев, ЕГН …, като заместник-председател  на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

 

ОСВОБОЖДАВА Огнян Тенев Андонов, ЕГН …, като член на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

НАЗНАЧАВА Иван Николов Янев, ЕГН …, като член  на СИК № 325900409, Турция, област Коджаели, гр. Гебзе.

 

ОСВОБОЖДАВА Кою Василев Гроздев, ЕГН …, като член на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

НАЗНАЧАВА Кою Василев Гроздев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900414, Турция, Бурса, район Йълдъръм).

НАЗНАЧАВА Петър Пламенов Чобанов, ЕГН …, като член  на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

 

ОСВОБОЖДАВА Венета Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

НАЗНАЧАВА Петко Иванов Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

 

ОСВОБОЖДАВА Калин Тодоров Стамов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Мирчев, ЕГН …, като председател на СИК № 325900410, Турция, Бурса, район Османгази, (Демирташ).

 

ОСВОБОЖДАВА Нели Георгиева Ламбурова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле).

НАЗНАЧАВА Юнона Красимирова Николова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле).

 

ОСВОБОЖДАВА Петьо Петев Теменлиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле).

НАЗНАЧАВА Пламен Севдалинов Русев, ЕГН …, като член на СИК № 325900412, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Гьорюкле).

 

ОСВОБОЖДАВА Атанас Атанасов Попов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман).

НАЗНАЧАВА Венета Иванова Димитрова, ЕГН …, като председател на СИК № 325900413, Турция, Бурса, район Нилюфер, (Караман).

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Георгиев Тренчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900415, Турция, Бурса, район Кестел.

НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900415, Турция, Бурса, район Кестел.

 

ОСВОБОЖДАВА Калина Бойчева Далкаранова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900417, Турция, Ялова.

НАЗНАЧАВА Георги Димитров Николов, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900417, Турция, Ялова.

 

ОСВОБОЖДАВА Александра Димитрова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900417, Турция, Ялова.

НАЗНАЧАВА Богдан Томов Карчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900417, Турция, Ялова.

ОСВОБОЖДАВА Теодора Боянова Христозова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900418, Турция, Къркларели.

НАЗНАЧАВА Стоян Илиев Тончев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900418, Турция, Къркларели

 

ОСВОБОЖДАВА Павел Николов Христозов, ЕГН …, като член на СИК № 325900418, Турция, Къркларели.

НАЗНАЧАВА Христина Иванова Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 325900418, Турция, Къркларели

 

ОСВОБОЖДАВА Емил Шаломов Криспин          , ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

НАЗНАЧАВА Атанас Георгиев Чомашки, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Николов Белянов, ЕГН …, като член на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Клинков, ЕГН …, като член на СИК № 325900419, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе.

 

ОСВОБОЖДАВА Ростислав Василев Арнаудов, ЕГН …, като председател на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

НАЗНАЧАВА Петър Колев Димитров, ЕГН …, като председател на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

 

ОСВОБОЖДАВА Вели Ерол Аслан, ЕГН …, като член на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

НАЗНАЧАВА  Стоян Димов Вълчев, ЕГН …, като член на СИК № 325900420, Турция, област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък.

 

ОСВОБОЖДАВА Добрин Христов Александров, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

НАЗНАЧАВА Стайко Христов Стайков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

 

ОСВОБОЖДАВА Александър Христов Христов, ЕГН …, като член на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

НАЗНАЧАВА Марияна Димитрова Карагьозова, ЕГН …, като член на СИК № 325900422, Турция, област Къркларели, Люлебургаз.

ОСВОБОЖДАВА Александра Димитрова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 325900423, Турция, Текирдаг.

НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Григоров, ЕГН …, като член на СИК № 325900423, Турция, Текирдаг.

 

ОСВОБОЖДАВА Живка Христова Добрева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

НАЗНАЧАВА Нина Захариева Гергова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

 

ОСВОБОЖДАВА Милан Василев Благоев, ЕГН …, като член на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

НАЗНАЧАВА Тони Велинов Дойчев          , ЕГН …, като член на СИК № 325900424, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан.

 

ОСВОБОЖДАВА Иван Василев Благоев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

НАЗНАЧАВА Валентина Симеонова Александрова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

 

ОСВОБОЖДАВА Илиан Любомиров Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

НАЗНАЧАВА Радослав Ангелов Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 325900425, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар.

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Ангелов Димов, ЕГН …, като член на СИК № 325100345, Русия, Москва (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Десислава Антонова Екзарова, ЕГН …, като член  на СИК № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

 

НАЗНАЧАВА Велислав Иванов Ковачев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900034, Белгия, Брюксел (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Илия Петров Петров, ЕГН …, като председател на СИК № 321200052, Великобритания, Екзитър.

 

ОСВОБОЖДАВА Делия Веселинова Константинова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300079, ФР Германия, Берлин (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Красимира Генчева Алексиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300079, ФР Германия, Берлин (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Василев Чавдаров, ЕГН …, като член  на СИК № 321300082, ФР Германия, БКИ – Берлин.

НАЗНАЧАВА Десислава Валериева Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 321300082, ФР Германия, БКИ – Берлин.

 

ОСВОБОЖДАВА Дафинка Радева Георгиева, ЕГН …, като член на СИК № 326300433, Франция, Бордо.  

 

ОСВОБОЖДАВА Росица Георгиева Ангелова-Сабо, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300350, САЩ, Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

НАЗНАЧАВА Боряна Дечева Крумова, ЕГН …, като секретар на СИК № 325300350, САЩ , Брумал - Филаделфия, Пенсилвания.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Колева Ганева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322400257, Италия, Перуджа.

НАЗНАЧАВА Пепа Петрова Петкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322400257, Италия, Перуджа.

 

ОСВОБОЖДАВА Олга Стефанова Стоименова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324100302, Нидерландия, Айндховен.

НАЗНАЧАВА Кирил Борисов Манилов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 324100302, Нидерландия, Айндховен.

 

ОСВОБОЖДАВА Боряна Веселинова Василева, ЕГН …, като председател на СИК № 322600274, Канада, Едмънтън.

НАЗНАЧАВА Иван Димитров Адърски, ЕГН …, като председател на СИК № 322600274, Канада, Едмънтън.

 

ОСВОБОЖДАВА Светослав Александров Маринов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322600274, Канада, Едмънтън.

НАЗНАЧАВА Стела Емилова Москона, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 322600274, Канада, Едмънтън.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Христов Опрев, ЕГН …, като председател на СИК № 321300117,  ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН …, като председател на СИК № 321300117,  ФР Германия, Констанц.

 

ОСВОБОЖДАВА Станка Петкова Славова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Тодор Стоянов Райков, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321300117,  ФР Германия, Констанц.

 

ОСВОБОЖДАВА Тодор Стоянов Райков, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Димитър Златев Чернев, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

 

ОСВОБОЖДАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН …, като член на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Кремена Станчева Биркмайер, ЕГН …, като член на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

 

ОСВОБОЖДАВА Константинос Янис Яглис, ЕГН …, като член на СИК № 321300117, ФР Германия, Констанц.

 

ОСВОБОЖДАВА Йордан Валериев Костов         , ЕГН …, като председател на СИК № 324300323, Норвегия, Тромсьо.

НАЗНАЧАВА Максим Максимов Чапкънски, ЕГН …, като председател на СИК № 324300323, Норвегия, Тромсьо.

 

ОСВОБОЖДАВА Максим Максимов Чапкънски, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300323, Норвегия, Тромсьо.

НАЗНАЧАВА Станка Стоилова Чимширова, ЕГН …, като секретар на СИК № 324300323, Норвегия, Тромсьо.

 

ОСВОБОЖДАВА Мая Мартинова Лунголова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321500149, Гърция, Атина (Посолство).

НАЗНАЧАВА Стивън Тонев Николаев, ЕГН …, като секретар на СИК № 321500149, Гърция, Атина (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Радостина Мариова Иванова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321500164, Гърция, остров Крит, Ханя.

НАЗНАЧАВА Николай Жеков Тодоров, ЕГН …, като секретар на СИК № 321500164, Гърция, остров Крит, Ханя.

 

ОСВОБОЖДАВА Милена Георгиева Добрикова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321500156, Гърция, Халкида.

НАЗНАЧАВА Галина Димитрова Недева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321500156, Гърция, Халкида.

 

ОСВОБОЖДАВА Виолета Георгиева Съботинова, ЕГН …, като член на СИК № 321500168, Гърция, Триполи.

ОСВОБОЖДАВА Минка Илиева Санкова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321500168, Гърция, Триполи.

ПРЕНАЗНАЧАВА Минка Илиева Санкова, ЕГН …, като член на СИК № 321500168, Гърция, Триполи.

НАЗНАЧАВА Захаринка Славчева Николова, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321500168, Гърция, Триполи.

 

ОСВОБОЖДАВА Яна Радева Йорданова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300118, ФР Германия, Карлсруе.

НАЗНАЧАВА Александър Митков Тошовски, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300118, ФР Германия, Карлсруе.

 

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Радославова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 320500026, Алжир, Алжир (Посолство).

НАЗНАЧАВА Катерина Иванова Лалова, ЕГН …, като член на СИК № 320500026, Алжир, Алжир (Посолство).

 

ОСВОБОЖДАВА Силвия Виденова Капасъзова, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300137, ФР Германия, Дортмунд.

НАЗНАЧАВА Байрие Ибрахим Мехмед, ЕГН …, като секретар на СИК № 321300137, ФР Германия, Дортмунд.

 

ОСВОБОЖДАВА Йоана Димитрова Караиванова, ЕГН …, като член на СИК № 321300124, ФР Германия, Хайделберг.

НАЗНАЧАВА Иван Николаев Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 321300124, ФР Германия, Хайделберг.

 

ОСВОБОЖДАВА Радослава Георгиева Мончева, ЕГН …, като член на СИК № 326400451, Хърватия, Загреб.

НАЗНАЧАВА Иглика Иванова Касабова, ЕГН …, като член на СИК № 326400451, Хърватия, Загреб.

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Драганов Димитров, ЕГН …, като член на СИК № 324100305, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Кристина Николаева Цанева, ЕГН …, като член на СИК № 324100305, Нидерландия, Грьонинген.

 

ОСВОБОЖДАВА Росица Илкова Македонска, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100309, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Кристина Николаева Цанева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100309, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Георгиева Нел, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.

НАЗНАЧАВА Галина Андонова Яналиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.

 

ОСВОБОЖДАВА Светланка Георгиева Алексиева, ЕГН …, като член на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

НАЗНАЧАВА Валентин Стоянов Стоянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200068, Великобритания, Лондон – Уолтъмстоу.

 

ОСВОБОЖДАВА Таня Андонова Анджарова, ЕГН …, като член на СИК № 321200063, Великобритания, Лондон – Палмърс Грийн.

НАЗНАЧАВА Виолета Веселинова Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 321200063, Великобритания, Лондон – Палмърс Грийн.

 

ОСВОБОЖДАВА Елена Атанасова Митева         , ЕГН …, като секретар на СИК № 324100302, Нидерландия, Айндховен.

НАЗНАЧАВА Иванка Стефанова Георгиева, ЕГН …, като секретар на СИК № 324100302, Нидерландия, Айндховен.

 

ОСВОБОЖДАВА Надя Андреева Кирилова         , ЕГН …, като член на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.

НАЗНАЧАВА Надежда Николова Букова, ЕГН …, като член на СИК № 324100312, Нидерландия, Харлем.

 

ОСВОБОЖДАВА Стойчо Тодоров Михайлов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

ОСВОБОЖДАВА Антонина Василева Белчева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

ОСВОБОЖДАВА Иван Златков Каракашев, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън

ПРЕНАЗНАЧАВА Антонина Василева Белчева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

ПРЕНАЗНАЧАВА Иван Златков Каракашев, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

НАЗНАЧАВА Станка Борисова Клинчева, ЕГН …, като член на СИК № 321200069, Великобритания, Лутън.

 

ОСВОБОЖДАВА Велин Стефанов Йорданов, ЕГН …          , като председател на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Георгиева Бенева, ЕГН …          , като заместник-председател на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

ОСВОБОЖДАВА Диян Христов Дамянов, ЕГН …, като член на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ивелина Георгиева Бенева, ЕГН …, като председател на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Диян Христов Дамянов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

НАЗНАЧАВА Филип Иванов Вълков, ЕГН …, като член на СИК № 321200050, Великобритания, Единбург.

 

ОСВОБОЖДАВА Варадин Лачев Авальов, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Брайтън.

НАЗНАЧАВА Константин Илиев Карайчев, ЕГН …, като член на СИК № 321200048, Великобритания, Брайтън.

 

ОСВОБОЖДАВА Иво Василев Василев, ЕГН …, като член на СИК № 321200073, Великобритания, Нюкасъл.

НАЗНАЧАВА Марияна Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 321200073, Великобритания, Нюкасъл.

 

ОСВОБОЖДАВА Мирослава Ангелова Краева, ЕГН …, като член на СИК № 321200076, Великобритания, Хъл.

ОСВОБОЖДАВА Иван Маринов Йорданов, ЕГН …, като член на СИК № 321200076, Великобритания, Хъл.

НАЗНАЧАВА Виолета Славчева Николова, ЕГН …, като член на СИК № 321200076, Великобритания, Хъл.

НАЗНАЧАВА Георги Александров Георгиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200076, Великобритания, Хъл.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Любомирова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Мария Ангелова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321200072, Великобритания, Нотингам.

 

ОСВОБОЖДАВА Гено Васил Иванов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

ОСВОБОЖДАВА Франческа-Мария Георгиева Добринска, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Ангелов Киримов, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

ПРЕНАЗНАЧАВА Йордан Ангелов Киримов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

ПРЕНАЗНАЧАВА Гено Васил Иванов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

НАЗНАЧАВА Цветелина Руменова Борисова, ЕГН …, като член на СИК № 321200055, Великобритания, Ковънтри.

 

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Борисова Янева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

ОСВОБОЖДАВА Теодор Николаев Николов, ЕГН …, като секретар на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

ОСВОБОЖДАВА Полина Живкова Дечева, ЕГН …, като член на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

ОСВОБОЖДАВА Красимир Василев Нанов, ЕГН …, като член на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

ПРЕНАЗНАЧАВА Теодор Николаев Николов, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

ПРЕНАЗНАЧАВА Полина Живкова Дечева         , ЕГН …, като секретар на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

НАЗНАЧАВА Йоанна Теодорова Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън.

НАЗНАЧАВА Найден Сашов Харалампиев, ЕГН …, като член на СИК № 321200066, Великобритания, Лондон – Сърбитън

 

ОСВОБОЖДАВА Стефан Ангелов Димов, ЕГН …, като член на СИК № 321200051, Великобритания, Лондон - Ийлинг.

НАЗНАЧАВА Йоанна Станева Йорданова, ЕГН …, като член на СИК № 321200051, Великобритания, Лондон - Ийлинг.

 

ОСВОБОЖДАВА Борис Владков Благоев, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

НАЗНАЧАВА Галина Николаева Николова, ЕГН …, като член на СИК № 321200065, Великобритания, Лондон – Стратфорд.

 

ОСВОБОЖДАВА Георги Димитров Томов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон (Посолство 3).

ОСВОБОЖДАВА Симеон Бисеров Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Симеон Бисеров Иванов, ЕГН …, като председател на СИК № 321200059, Великобритания, Лондон (Посолство 3).

НАЗНАЧАВА Йорданка Георгиева Велкова, ЕГН …, като член на СИК № 321200057, Великобритания, Лондон (Посолство 1).

 

ОСВОБОЖДАВА Бони Станимиров Стоев, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Елина Христова Ацева, ЕГН …, като член на СИК № 321200058, Великобритания, Лондон (Посолство 2).

 

ОСВОБОЖДАВА Димитър Илиев Чолаков, ЕГН …, като член на СИК № 321300123, ФР Германия, Ройтлинген.

НАЗНАЧАВА Миряна Симеонова Апостолова, ЕГН …, като член на СИК № 321300123, ФР Германия, Ройтлинген.

 

ОСВОБОЖДАВА Елионора Кирчева Терзиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем.

НАЗНАЧАВА Галина Марчева Георгиева, ЕГН …, като заместник-председател на СИК № 320900031, Белгия, Антверпен – Берхем.

 

ОСВОБОЖДАВА Миряна Веселинова Добрева, ЕГН …, като член на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

НАЗНАЧАВА Ясен Росенов Асенов, ЕГН …, като член на СИК № 321300133, ФР Германия, Кобленц.

 

ОСВОБОЖДАВА Гергана Методиева Петрова, ЕГН …, като председател на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

ОСВОБОЖДАВА Красимир Нинов Митов, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

ПРЕНАЗНАЧАВА Красимир Нинов Митов, ЕГН …, като председател на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

НАЗНАЧАВА Божидарка Николова Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 322800283, Кипър, Пафос.

 

ОСВОБОЖДАВА Паскал Иванов Борисов, ЕГН …, като председател на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

ПРЕНАЗНАЧАВА Паскал Иванов Борисов, ЕГН …, като член на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

ОСВОБОЖДАВА Цветана Георгиева Владимирова-Папаставру, ЕГН …, като член на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

НАЗНАЧАВА Цветана Георгиева Владимирова-Папаставру, ЕГН …, като председател на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г., както следва:

В раздел І:

1. В т. 384. Секционна избирателна комисия № 325500384, Словакия, Братислава (Посолство):

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Николай Борисов Йорданов, ЕГН …“, вместо Николай Борсиво Йорданов, ЕГН …“

 

2. В т. 433. Секционна избирателна комисия № 326300433, Франция, Бордо:

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР“ Татяна Коцова Нинова, ЕГН …“, вместо Татяна Костова Нинова, ЕГН …“

 

3. В т. 123. Секционна избирателна комисия № 321300123, ФР Германия, Ройтлинген :

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР Васил Николов Узунов, ЕГН …“, вместо „Васил Николож Уъунов, ЕГН …“.

 

4. В т. 133. Секционна избирателна комисия № 321300133, ФР Германия, Кобленц :

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР Милена Илиева Господинова-Митев, ЕГН …“, вместо „Милена Господинова-Митев, ЕГН …“.

 

5. В т. 122. Секционна избирателна комисия № 321300122, ФР Германия, Улм :

На ред „СЕКРЕТАР“ да се чете: „СЕКРЕТАР Николинка Христова Кирякова, ЕГН …“, вместо „Николина Христова Кирякова, ЕГН …“.

 

6. В т. 64. Секционна избирателна комисия № 321200064, Великобритания, Лондон – Сътън :

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ“ да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Анжела Дочова Крумова, ЕГН …“, вместо „Анжела Дорова Крумова, ЕГН …“.

 

В раздел ІІ:

7. Текстът „НАЗНАЧАВА Паскал Иванов Борисов, ЕГН …, като председател на СИК № 322800280, Кипър, Лимасол.“

Да се чете „НАЗНАЧАВА Паскал Иванов Борисов, ЕГН …, като председател на СИК № 322800279, Кипър, Ларнака.“

8. Текстът „НАЗНАЧАВА Нора Здравкова Ковачева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900394, Турция, Бурса (Консулска канцелария).“

Да се чете „НАЗНАЧАВА Нора Здравкова Ковачева, ЕГН …, като секретар на СИК № 325900395, Турция, Анкара, кв. Пурсаклар.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2227-НС/

2325-НС/

2355-НС/

2368-НС/

2389-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения