Заседания

Заседание от дата .

Решения

2980-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

2979-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца

2978-МИ /

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени на 10 март 2024 г.

2977-МИ /

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 2936-МИ от 16.01.2024 г. относно приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на новите и частичните избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г.

2976-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Прохлада, община Дулово, област Силистра

2975-МИ /

ОТНОСНО: условия и ред за определяне чрез жребий от ЦИК на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения