Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2978-МИ
София, 7 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, допуснати за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени на 10 март 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и чл. 423 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2975-МИ от 7 февруари 2024 г. на 7 февруари 2024 г., в 11.30 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, Централната избирателна комисия проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени на 10 март 2024 г.След проведения жребий Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обявява следната поредност на номерата на партиите и коалициите в бюлетината:

1

ПП ГЕРБ

2

СДС

3

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

4

ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА

5

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

6

БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

7

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

8

Движение за права и свободи – ДПС

9

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

10

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

11

ВЪЗРАЖДАНЕ

Изтегленият от ЦИК номер важи за новите и частични избори за кметове, насрочени на 10 март 2024 г. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя в бюлетината за кмет.

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в новите и частични избори за кметове на кметства, насрочени на 10 март 2024 г., в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, в бюлетината за гласуване в новите и частични избори за кметове на кметства, насрочени на 10 март 2024 г., следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК.

На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината не се определя номер и не се оставя празен ред.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения