Начало » ЦИК

ЦИК

01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 2 септември (вторник) 2014 г. от 17,30 часа ще се състои публично теглене на жребия за определяне на номерата в бюлетините и на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Жребият ще се проведе в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София".29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 1 септември 2014 г. е насрочено за 13.30 часа.29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия указва на районните избирателни комисии (РИК) да изпълняват задълженията си по чл. 71 от ИК, като поддържат интернет страница, на която да публикуват незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, публичните регистри при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, предварителните и окончателни резултати от изборите в съответния изборен район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни.

Районната избирателна комисия следва да публикува на интернет страницата си видеоархив от заседанията на комисията веднага след приключване на работата й.29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол № 1 от 21.08.2014 г. и Протокол № 2 от 27.08.2014 г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите, с приложено становище на външен експерт, утвърдени от Възложителя с протоколно решение от 29.08.2014 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната избирателна комисия".29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Решение № 795-НС/27.08.2014 г. на Възложителя и Доклад на комисията , провела процедурата на договаряне без обявление, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 6 (шест) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.".


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол