Активно избирателно право

Българските граждани, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа (референдуми). Има известни разлики в условията за активно избирателно право в различните видове избори.

Гласуване на избори за народни представители (парламентарни избори)

Може да гласувате на избори за народни представители ако сте български гражданин, навършил сте 18 години към изборния ден, не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.

Гласуване на избори за президент и вицепрезидент

Може да гласувате на избори за президент и вицепрезидент ако сте български гражданин, навършил сте 18 години към изборния ден, не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.

Гласуване на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Може да гласувате на избори за членове на Европейския парламент от Република България ако сте български гражданин, навършил сте 18 години към изборния ден, живял сте най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.

Ако сте гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, може да гласувате ако сте навършил 18 години към изборния ден, имате статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял сте най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не сте лишен от правото да избирате в държавата – членка, на която сте гражданин.

Гласуване на избори за общински съветници и за кметове

Може да гласувате на избори за общински съветници и за кметове ако сте български гражданин, навършил сте 18 години към изборния ден, живял сте най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.

Ако сте гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, може да гласувате ако сте навършил 18 години към изборния ден, имате статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял сте най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, и не сте лишен от правото да избирате в държавата – членка, на която сте гражданин.

Гласуване на референдум

Референдумите биват национални и местни.

Може да гласувате на национален референдум ако сте български гражданин с избирателни права и имате постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Може да гласувате на местен референдум ако сте български гражданин с избирателни права и имате постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния на територията на съответната община, район, кметство, населено място, квартал през последните 6 месеца преди насрочването на референдума.

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения