1. Кои граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

В местните избори през 2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:

 • навършили са 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;
 • имат статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, удостоверен с валиден документ;
 • имат адрес на пребиваване в Република България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:
  а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:
  в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;
  б) при избори за кметове на кметства:
  на територията на кметството, в което ще гласуват;
 • подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. или
 • са били вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства
  Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.

Календар

Решения