Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3324-МИ
София, 18 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“, представлявана от Георги Захаринин Попов, заведено под № 30 на 17 май 2024 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, насрочени на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

Към заявлението е приложено удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.04.2024 г. от СГС, VІ-18 състав, по ф.д. № 4/2023 г.

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2344-МИ от 12.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансов отчет за 2023 г., издадено от Сметната палата.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, насрочени на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, насрочени на 23 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения