1. Имат ли право в местните избори през 2023 г. да гласуват българските граждани с двойно гражданство?

    Българските граждани с двойно гражданство, които нямат настоящ адрес извън страната, ако отговарят на условията, посочени в отговора на въпрос 1, могат да гласуват в местните избори през 2023 г.

 

 

Календар

Решения