Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 928-НС
София, 13 септември 2014 г.

ОТНОСНО: допълване и поправка на грешка на Решение № 920 - НС от 12 септември 2014 г. на ЦИК и за определяне на местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

След постановяване на Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. на ЦИК е постъпило мотивирано предложение от генералния консул на Република България в Чикаго, САЩ, на основание чл. 14, т. 4 ИК с искане да се определи още едно място за гласуване в Чикаго - „Шилер парк, Илинойс", в което да се образува една секция. В същото писмо се допълват и наименованията на някои от местата, определени за образуване на секции за гласуване в САЩ. Централната избирателна комисия констатира, че Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. следва да се допълни с посочване броя на секциите, които се откриват в място Сао Пауло, Бразилия, а именно една.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 920 - НС от 12 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

- ОПРЕДЕЛЯ като място, в което се образува избирателна секция, и „Шилер парк, Илинойс", САЩ  - една секция.

- УТОЧНЯВА следните места в САЩ, в които се образуват секции, като:

Денвър, Колорадо

Дес Плейнс, Илинойс

Детройт, Мичиган

Индианаполис, Индиана

Кълъмбъс, Охайо

Медисън, Илинойс

Сейнт Пол, Минесота

Чикаго, Илинойс

Шамбърг, Илинойс

ОПРЕДЕЛЯ в държава Бразилия, за място Сан Пауло една секция.

ДОПУСКА поправка на грешка в Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г., като „място Бостън, САЩ" се чете една секция.

ОДОБРЯВА актуализирането на списъка за държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Решение № 920-НС от 12 септември 2014 г. на ЦИК съгласно приложение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

920-НС/

941-НС/

976-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения