Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 925-НС
София, 13 септември 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на секции за експериментално машинно гласуване

На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 715-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните секции в страната за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва:

Район 10 - Кюстендил, град Кюстендил
1. 102900003 Пето ОУ „Христо Ботев"
2. 102900004 Пето ОУ „Христо Ботев
3. 102900005 Трето ОУ „Проф. Марин Дринов"
4. 102900006 Трето ОУ „Проф. Марин Дринов"
5. 102900008 ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев"
6. 102900009 ПГ по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев"
7. 102900010 Трето ОУ „Проф. Марин Дринов"
8. 102900011 Трето ОУ „Проф. Марин Дринов"
9. 102900012 Шесто ОУ „Паисий Хилендарски"
10. 102900014 ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора"
11. 102900015 ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора"
12. 102900016 ПГ по селско стопанство „Св. Климент Охридски"
13. 102900017 ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора"
14. 102900019 Стадион „Странджата"
15. 102900020 Стадион „Странджата"
16. 102900021 Ул. „Даскал Димитрий" 8 - Междуучилищен център
17. 102900023 ПГ по селско стопанство „Св. Климент Охридски"
18. 102900025 Ул. „Марин Дринов" 7 - Новата сграда на обединен детски комплекс
19. 102900026 Ул. Марин Дринов" 7 - новата сграда на обединен детски комплекс
20. 102900028 ПГ по електропромишленост и строителство
21. 102900029 ПГ по електропромишленост и строителство
22. 102900030 Второ ОУ „Даскал Димитри"
23. 102900031 Второ ОУ „Даскал Димитри"
24. 102900039 Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
25. 102900040 Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
26. 102900041 Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
27. 102900042 Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
28. 102900045 ПМГ „Проф. Ем. Иванов"
29. 102900046 ПМГ „Проф. Ем. Иванов"
30. 102900047 ПМГ „Проф. Ем. Иванов"
31. 102900048 ПМГ „Проф. Ем. Иванов"
32. 102900049 Гимназия „Неофит Рилски"
33. 102900050 ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора"
34. 102900051 Гимназия „Неофит Рилски"
35. 102900054 Гимназия „Неофит Рилски"
36. 102900055 Гимназия „Неофит Рилски"
37. 102900056 Гимназия „Неофит Рилски"
38. 102900057 Гимназия „Неофит Рилски"
  Район 10 - Кюстендил, община Дупница
39. 104800001 Професионална гимназия „Корольов"
40. 104800002 Професионална гимназия „Корольов"
41. 104800003 Професионална гимназия „Корольов"
42. 104800004 Професионална гимназия „Корольов"
43. 104800005 Професионална гимназия „Корольов"
44. 104800006 Професионална гимназия „Корольов"
45. 104800018 ОУ „Н. Рилски"
46. 104800019 ОУ „Н. Рилски"
47. 104800020 ОУ „Н. Рилски"
48. 104800021 ОУ „Н. Рилски"
49. 104800022 ОУ „Н. Рилски"
50. 104800023 ОУ „Н. Рилски"
51. 104800024 ОУ „Н. Рилски"
52. 104800025 ОУ „Н. Рилски"
53. 104800027 ПГ по хранително-вкусови и химични технологии
54. 104800028 ПГ по хранително-вкусови и химични технологии
55. 104800029 ПГ по хранително-вкусови и химични технологии
56. 104800030 ПГ по хранително-вкусови и химични технологии
Район 10 - Кюстендил, община Сапарева баня
57. 104100003 ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
58. 104100004 ОУ „Христо Ботев"
59. 104100005 ОУ „Христо Ботев"
60. 104100005 ОУ „Христо Ботев"
   
  Район 14 - Перник, община Брезник
61. 140800001 СОУ „В. Левски" ул. „Ангел Кънчев" № 9
62. 140800002 ПГСС „Н. Вапцаров", ул. „Андрей Михайлов" № 75
63. 140800003 Картинна галерия на читалище „Просвещение", пл. „Девети септември" № 1
64. 140800004 Читалище „Просвещение", пл. „Девети септември" № 1
Район 14 - Перник, община Радомир
65. 143600003 Ул. „Батенберг" № 51 - НУ „Архимандрит Зиновий"
66. 143600004 Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин"
67. 143600005 Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин"
68. 143600007 Ул. „Черковна" № 18, ПГТ „Юрий Гагарин"
Район 14 - Перник, община Перник, гр. Перник
69. 143200015 Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1
70. 143200016 Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1
71. 143200017 Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1
72. 143200018 Км. Изток - ХІ ОУ „Елин Пелин", ул. „Минск" № 1
73. 143200026 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
74. 143200027 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
75. 143200028 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
76. 143200029 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
77. 143200030 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
78. 143200031 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
79. 143200032 Км. Изток - ІV СОУ „Климент Охридски", ул. „Рига" 1
80. 143200053 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
81. 143200054 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
82. 143200055 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
83. 143200056 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
84. 143200057 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
85. 143200058 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
86. 143200059 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
87. 143200060 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
88. 143200061 Кв. „Тева" - ОУ „Св. Константин-Кирил Философ"
89. 143200066 ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10
90. 143200067 ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10
91. 143200068 ПГЕМП „Христо Ботев", ул. „Силистра" 10
92. 143200069 ІХ ОУ, кв. „Твърди ливади"
93. 143200075 Общински младежки дом - Балетна зала
94. 143200076 СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий"
95. 143200077 СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий"
96. 143200078 СОУ „Петър Берон", ул. „Отец Паисий"
97. 143200084 Спортна зала „Кракра"
98. 143200085 VІ СОУ, ул. „Кракра" 69
99. 143200086 VІ СОУ, ул. „Кракра" 69
100. 143200087 VІ СОУ, ул. „Кракра" 69
101. 143200088 VІ СОУ, ул. „Кракра" 69
102. 143200106 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
103. 143200107 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
104. 143200108 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
105. 143200109 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
106. 143200110 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
107. 143200111 VІІІ ОУ, кв. „Клепало"
108. 143200112 Спортна зала „Миньор"
109. 143200113 Спортна зала „Миньор"
110. 143200114 Спортна зала „Миньор"
 
Район 15 - Плевен, община Плевен
111. 152400002 Висш медицински институт
112. 152400003 Висш медицински институт
113. 152400004 Висш медицински институт
114. 152400012 ОУ „Кл. Охридски"
115. 152400013 ОУ „Кл. Охридски"
116. 152400014 ОУ „Кл. Охридски"
117. 152400015 ОУ „Кл. Охридски"
118. 152400016 ОУ „Кл. Охридски"
119. 152400017 ОУ „Кл. Охридски"
120. 152400018 ОУ „Кл. Охридски"
121. 152400019 ОУ „Кл. Охридски"
122. 152400020 ОУ „Кл. Охридски"
123. 152400021 ОУ „Кл. Охридски"
124. 152400022 ФСГ „Интелект"
125. 152400023 ФСГ „Интелект"
126. 152400024 ФСГ „Интелект"
127. 152400025 ФСГ „Интелект"
128. 152400026 ФСГ „Интелект"
129. 152400027 ФСГ „Интелект"
130. 152400028 ФСГ „Интелект"
131. 152400029 ФСГ „Интелект"
132. 152400030 ФСГ „Интелект"
133. 152400031 ФСГ „Интелект"
134. 152400032 ФСГ „Интелект"
135. 152400033 ФСГ „Интелект"
136. 152400034 ОУ „Петър Берон"
137. 152400035 ОУ „Петър Берон"
138. 152400036 ОУ „Петър Берон"
139. 152400037 ОУ „Петър Берон"
140. 152400038 ОУ „Петър Берон"
141. 152400049 СОУ „П. Яворов"
142. 152400050 СОУ „П. Яворов"
143. 152400051 СОУ „П. Яворов"
144. 152400052 СОУ „П. Яворов"
145. 152400053 СОУ „П. Яворов"
146. 152400054 СОУ „П. Яворов"
147. 152400116 НУ „Патриарх Евтимий"
148. 152400117 НУ „Патриарх Евтимий"
149. 152400118 НУ „Патриарх Евтимий"
150. 152400119 НУ „Патриарх Евтимий"
151. 152400120 ОУ „Йордан Йовков"
152. 152400121 ОУ „Йордан Йовков"
153. 152400122 ОУ „Йордан Йовков"
154. 152400123 ОУ „Йордан Йовков"
155. 152400124 ОУ „Йордан Йовков"
Район 15 - Плевен, община Долна Митрополия
156. 151000009 Клуб на пенсионера, ул. Мизия" № 1А
157. 151000010 СОУ „Васил Априлов", ул. „Трети март" № 294
158. 151000011 СОУ „Васил Априлов", ул. „Цоньо Митев" № 3
159. 151000012 СОУ „Васил Априлов", ул. „Цоньо Митев" № 3
160. 151000027 СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник
161. 151000028 СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник
162. 151000033 СОУ „Евлоги Георгиев" ул. „Кирил и Методий" № 25, гр. Тръстеник
Район 15 - Плевенски, община Червен бряг
163. 153700026 СОУ „Д-р Петър Берон-І база", ул. Търговска 25
164. 153700027 СОУ „Д-р Петър Берон-І база", ул. Търговска 25
165. 153700028 ТГ „Васил Априлов", ул. Тома Петков 22
166. 153700029 ТГ „Васил Априлов", ул. Тома Петков 22
167. 153700031 ПГМЕТ „Девети май", ул. Хрстиянска 31
168. 153700034 ПГМЕТ „Девети май", ул. Хрстиянска 31
169. 153700036 ОУ „Ал. Константинов", ул. Ал. Стамболийски 6
170. 153700037 ОУ „Ал. Константинов", ул. Ал. Стамболийски 6
 
Район 17 - Пловдивски, община Асеновград
171. 170100001 ПГ „Цар Иван Асен ІІ"
172. 170100002 ПГ „Цар Иван Асен ІІ"
173. 170100003 ПГ „Цар Иван Асен ІІ"
174. 170100004 ПГ „Цар Иван Асен ІІ"
175. 170100005 ПГ „Цар Иван Асен ІІ"
176. 170100020 ОУ „Христо Ботев"
177. 170100021 ОУ „Христо Ботев"
178. 170100022 ОУ „Христо Ботев"
179. 170100023 ОУ „Христо Ботев"
180. 170100024 ПГ „Патриарх Евтимий"
181. 170100039 ПГ „Патриарх Евтимий"
182. 170100040 ПГ „Патриарх Евтимий"
183. 170100025 ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски"
184. 170100026 ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски"
185. 170100027 ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски"
186. 170100028 ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски"
187. 170100029 ОУ „Отец Паисий"
188. 170100030 ОУ „Отец Паисий"
189. 170100031 ОУ „Отец Паисий"
190. 170100032 ОУ „Отец Паисий"
191. 170100033 ОУ „Отец Паисий"
192. 170100034 ОУ „Отец Паисий"
193. 170100035 СОУ „Св. Княз Борис І"
194. 170100036 СОУ „Св. Княз Борис І"
195. 170100038 ОУ „Отец Паисий"
Район 17 - Пловдивски, община Карлово
196. 171300004 ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1
197. 171300005 ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1
198. 171300006 ПГ „Братя Евл. И Хр. Георгиеви", ул. „Т. Каблешков" № 1
199. 171300016 ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1
200. 171300017 ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1
201. 171300018 ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1
202. 171300019 ПГЖТ"Хр. Смирненски", ул. „Яне Сандански" № 1
203. 170100020 СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6
204. 170100021 СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6
205. 170100022 СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6
206. 170100023 СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6
207. 170100024 СОУ „Васил Левски"ул. „Стремски полк" № 6
208. 170100025 Обреден дом - пл. „Васил Левски"
Район 17 - Пловдивски, община Първомай
209. 172300001 ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1
210. 172300002 ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1
211. 172300003 ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - малка сграда, ул. „Гимназиална" № 1
212. 172300004 ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - голама сграда, ул. „Гимназиална" № 1
213. 172300005 ЦДГ „Осми март", ул. „Спартак" № 11А, южен вход
214. 172300006 ЦДГ „Осми март", ул. „Спартак" № 11А, източен вход
215. 172300007 НУ „Христо Ботев", ул. Христо Ботев" № 5, северен вход
216. 172300009 НУ „Христо Ботев", ул. Христо Ботев" № 5, централен вход
217. 172300010 Ритуална зала в читалището, ул. „Орфей" № 7А
218. 172300011 СОУ „Д-р Асен Златарев" - кабинет, ул. „Кочо Честименски" № 20
219. 172300012 СОУ „Д-р Асен Златарев" - физкултурен салон, ул. „Кочо Честименски" № 20
220. 172300013 Сграда на общинската администрация - ул. „Братя Миладинови-юг" № 50
 
Район 24 - София, община Възраждане
221. 244603001 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
222. 244603002 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
223. 244603003 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
224. 244603004 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
225. 244603005 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
226. 244603006 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
227. 244603007 91 |НЕГ, ул. „Позитано" № 26
228. 244603026 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78
229. 244603027 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78
230. 244603043 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78
231. 244603044 134 ОУ, ул. „Пиротска" № 78
232. 244603034 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125
233. 244603035 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125
234. 244603036 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125
235. 244603037 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125
236. 244603038 30 СОУ, ул. „Стамболийски" № 125
237. 244603045 43 СОУ, ул. „Сливница" № 45
238. 244603046 43 СОУ, ул. „Сливница" № 45
239. 244603052 136 СОУ, ул. „Димитър Петков" № 16
240. 244603053 136 СОУ, ул. „Димитър Петков" № 16
  Район 24 - София, община Оборище
241. 244604001 1 СОУ, ул.„Стара планина" № 11
242. 244604002 1 СОУ, ул.„Стара планина" № 11
243. 244604018 ПГМЕ, ул.„Стара планина" № 13
244. 244604020 ПГМЕ, ул.„Стара планина" № 13
245. 244604024 СМГ, ул. „Искър" № 61
246. 244604025 СМГ, ул. „Искър" № 61
247. 244604027 СМГ, ул. „Искър" № 61
248. 244604029 СМГ, ул. „Искър" № 61
249. 244604031 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60
250. 244604033 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60
251. 244604034 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" № 60
252. 244604045 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1
253. 244604046 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1
254. 244604047 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1
255. 244604049 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1
256. 244604050 129 ОУ, ул. „Султан Тепе" № 1
257. 244604054 Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94
258. 244604055 Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94
259. 244604056 Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94
260. 244604057 Музикална академия, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 94
Район 24 - София, община Средец
261. 244601001 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16
262. 244601002 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16
263. 244601003 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16
264. 244601009 6 СОУ - І ет., ул. „6-ти септември" 16
265. 244601004 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43
266. 244601005 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43
267. 244601006 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43
268. 244601007 127 СОУ - І ет., ул. „Парчевич" 43
269. 244601008 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
270. 244601010 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
271. 244601012 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
272. 244601013 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
273. 244601014 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
274. 244601015 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
275. 244601016 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
276. 244601017 9 ФЕГ, бул. „Патриарх Евтимий" № 35
277. 244601026 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28
278. 244601027 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28
279. 244601028 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28
280. 244601029 7 СОУ, ул. „Цар Иван Шишман" 28
Район 24 - София, община Подуене
281. 244606004 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4
282. 244606005 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4
283. 244606006 49 ОУ „Бенито Хуарес", ул. „К. Фотинов" № 4
284. 244606009 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
285. 244606010 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
286. 244606011 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
287. 244606012 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
288. 244606013 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
289. 244606014 44 ОУ „Неофит Бозвели", ул. „Плакалница" № 4
290. 244606020 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
291. 244606021 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
292. 244606022 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
293. 244606023 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
294. 244606024 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
295. 244606025 143 СОУ, ул. „Тодорини кукли" № 9
296. 244606032 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5
297. 244606033 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5
298. 244606034 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5
299. 244606035 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5
300. 244606036 42 ОУ, ул. „Генерал Липранди" № 5

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1000-НС/

1079-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения