Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1000-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 925–НС от 13 септември 2014 г.на ЦИК за определяне на секции за експериментално машинно гласуване

С оглед постъпила информация в ЦИК след приемане на решение |№ 925-НС от 13 септември 2014 г. относно неоткрити секции, определени с решението за провеждане на експериментално машинно гласуване, повторение на номера на секции и промяна на адресите на секции и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ Решение № 925-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

Заличава текста:

Община Сепарева баня:

- позиция № 60, секция № 104100005 (поради повторение);

Столична община, район „Възраждане":

- позиция № 225, секция № 244603005;

- позиция № 229, секция № 244603027.

2. ОПРЕДЕЛЯ секции за провеждане експериментално машинно гласуване, както следва:

- изборен район 10 - Кюстендилски, община Сепарева баня, секция № 104100006 - ОУ „Христо Ботев";

- изборен район 24 - София:

* секция № 244603031 - 30 СОУ - бул „Ал. Стамболийски" № 125;

* секция № 244603034 - 30 СОУ - бул. „Ал. Стамболийски" № 125.

3. Поправя технически грешки в адресите на обявените секции за експериментално машинно гласуване, както следва:

На позиция 243 и 244 относно секции № 244604018 и № 244604020 вместо посочения адрес да се чете: 01 СОУ, ул. „Стара планина" № 11.

На позиция 224 относно секция № 244603004 вместо посочения адрес да се чете - бул. „Христо Ботев" № 63.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

925-НС/

1048-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения