Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1079-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: технически грешки в Решение № 925-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК за определяне на секции за експериментално машинно гласуване

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 925-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК в номерата на обявените секции за провеждане на експериментално машинно гласуване, както следва:

- на позиция 203 вместо „170100020" да се чете „171300020";

- на позиция 204 вместо „170100021" да се чете „171300021";

- на позиция 205 вместо „170100022" да се чете „171300022";

- на позиция 206 вместо „170100023" да се чете „171300023";

- на позиция 207 вместо „170100024" да се чете „171300024";

- на позиция 208 вместо „170100025" да се чете „171300025".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

925-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения