Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1079-НС
София, 26 септември 2014 г.

ОТНОСНО: технически грешки в Решение № 925-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК за определяне на секции за експериментално машинно гласуване

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 925-НС от 13 септември 2014 г. на ЦИК в номерата на обявените секции за провеждане на експериментално машинно гласуване, както следва:

- на позиция 203 вместо „170100020" да се чете „171300020";

- на позиция 204 вместо „170100021" да се чете „171300021";

- на позиция 205 вместо „170100022" да се чете „171300022";

- на позиция 206 вместо „170100023" да се чете „171300023";

- на позиция 207 вместо „170100024" да се чете „171300024";

- на позиция 208 вместо „170100025" да се чете „171300025".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

925-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения