Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3871-ПВР/НР
София, 28 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3802-ПВР/НР от 19 октомври 2016 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

С Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 3802-ПВР/НР от 19 октомври 2016 г., Централната избирателна комисия е определила местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Определените места и броят на избирателните секции в тях са в съответствие с действащата към момента на приемане на цитираното решение разпоредба на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс, предвид което и въз основа на извършен анализ и преценка на факти, обстоятелства и документи не са определени за образуване на избирателни секции всички места, за които има подадени нормативно определен брой заявления (60 броя).

Съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.) общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз не може да надвишава 35.

С писмо вх. № ПВР-04-04-83 от 12 октомври 2016г. е препратена от Министерството на външните работи до Централната избирателна комисия грама от посолството на Република България в Лондон, в която е обективирано предложение до Централната избирателна комисия да бъдат разкрити в посолството общо четири секции. Предложението е обосновано с очакван голям поток от граждани, които традиционно избират секции в посолството за гласуване, с големия брой избиратели на предходни избори, както и с броя на подадените до момента заявления и очаквания да гласуват лица от близките места в посолството. С Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия е определила два броя секции в място Лондон – посолство, като е взела предвид действащото ограничение за общ брой секции в една държава и съобразявайки всички относими обстоятелства към момента на приемане на решението си. С последните изменения на Изборния кодекс по отношение на общия брой секции Централната избирателна комисия счита, че са налице законови предпоставки да се възприеме изцяло предложението на посолството на Република България в Лондон, а именно да бъдат определени общо четири броя избирателни секции в това място.

При приемане на Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия е определила място Стафорд да се обедини с място Бирмингам. Решението е съобразено с действащото ограничение за общ брой секции в една държава и всички относими обстоятелства. С цел улеснение на българските граждани да упражнят правото си на глас в мястото извън страната, за което са подали заявления за гласуване, и при спазване на действащите към настоящия момент правни норми Централната избирателна комисия счита, че са налице законови предпоставки да се определи място Стафорд като самостоятелно място, в което ще се образува избирателна секция за гласуване извън страната.

Предвид горното и на основание, чл. 57, ал. 1, т. 17  и във връзка с чл. 14, ал. 5 и § 6, от ЗИД на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 във връзка § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

УВЕЛИЧАВА броя на избирателните секции във Великобритания по следния начин:

- за място Лондон – посолство – броят на избирателните секции се увеличава от две на четири, общо за мястото ще се образуват четири броя избирателни секции.

ДОПЪЛВА определените места във Великобритания, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

 

Държава Място Брой

секции

Великобритания

Бишъпс Сортфорд 1
Борнемут 1
Колчестър, Университет Есекс 1
Флийтууд 1
Хемел Хемпстед 1
Хъл 1
Лондон, Хароу 1
Лондон, Хаунслоу 1
Лондон, Лейтънстоун 1
Лондон, Уолтъмстоу 1
Питърбъро 1
Портсмут 1
Рединг 1
Шефилд 1
Мейдстоун 1
Стафорд 1

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3785-ПВР/НР/

3802-ПВР/НР/

3905-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения