Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3802-ПВР/НР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение, допълнение и поправка на технически грешки на Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

С писмо вх. № ПВР-04-01-124 от 17.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е получено предложение от ръководителя на дипломатическото представителство на Република България в Джакарта, Индонезия, да не се разкрива избирателна секция в Джакарта и предложение за изменение на приетото от ЦИК решение за определяне на местата, в които ще се образуват избирателни секции. Сочат се съображения за малък брой избиратели/гласоподаватели в избирателния списък (общо 5 души), малък състав на служителите в посолството, невъзможност да се командирова служител за организиране на изборите и националния референдум в Сингапур, където има общо 84 броя подадени заявления за гласуване извън страната, излагат се съображения за финансова нецелесъобразност за образуване на избирателна секция в Джакарта.

С писмо вх. № ПВР-04-01-127 от 17.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е получено от Министерството на външните работи мотивирано предложение от Посолството на Република България в Берлин за увеличаване определения брой избирателни секции в обявени места във ФР Германия, както следва: за места Берлин – посолство, Мюнхен – генерално консулство, и Франкфурт на Майн – консулство, да се разреши разкриването на минимум по две избирателни секции, а в генералното консулство Мюнхен, при техническа възможност, и три. Не се излагат данни по отношение на техническата възможност за разкриване на трета избирателна секция в Генерално консулство в Мюнхен. Излагат се твърдения, че българските граждани ще се насочат към най-близкото възможно дипломатическо и консулско представителство, тъй като не е възможно да се разкриват изборни секция извън дипломатическите и консулски представителства във ФРГ. Отделно като аргументи се сочат, реалният опит от преходни години за съотношението между подали декларации и реално гласуващи, относителната прогноза за възможно пренасочване на заявили желанието си да гласуват към Берлин, Мюнхен и Франкфурт на Майн, трудности при предходни избори, когато в цитираните места е имало само по една избирателна секция. Не на последно място се посочва, че предложеното увеличение е с цел недопускане на забавяне и струпване на хора пред сградите на посолството, генералното консулство и консулството, което е в съответствие с изискванията за сигурност във ФРГ. С писмо вх. № ПВР-04-01-143/18.10.2016 г. Министерството на външните работи отново е препратена информация, съдържаща съображения за увеличаване определения брой на избирателните секции в местата Мюнхен, Берлин и Франкфурт на Майн. Със същото писмо са изложени съображения, обосноваващи увеличаване броя на избирателните секции извън страната в посолството на Мадрид, като се сочи, че въпреки че не са подадени голям брой заявления за гласуване извън страната за това място, обичайно на територията на дипломатическото представителство гласуват около 1500 – 2000 български граждани.

В Централната избирателна комисия е постъпило и писмо с вх. № към ПВР-04-01-154/19.10.2016 г. от Министерството на външните работи, с което приложено е изпратено писмо, съдържащо предложения на българската общност в Бавария относно откриване на допълнителни избирателни секции на територията на българското консулство в Мюнхен. Със същото писмо е получена и информация относно образуване на избирателни секции на територията на Република Австрия и информация за тяхното разположение.

С писма вх. № ПВР-04-01-129 от 17.10.2016 г. и вх. № ПВР-04-01-126 от 17.10.2016 г. Министерството на външните работи обективира молба за корекция в изписването на наименованията на местата Тараклия, Молдова и Санкт Гален, Швейцария, обявени съгласно Решение № 3785-ПВР/НР от 15.10.2016 г.

С писмо вх. № към ПВР-04-01-120/18.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпила информация от Министерството на външните работи за правилно изписване на местата в САЩ, определени с Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

УВЕЛИЧАВА определения брой на избирателните секции във ФР Германия по следния начин:

- за място Берлин – посолство – броят на избирателните секции се увеличава от една на две, общо за мястото ще се образуват два броя избирателни секции;

- за място Мюнхен – генерално консулство – броят на избирателните секции се увеличава от една на три, общо за мястото ще се образуват три броя избирателни секции;

- за място Франкфурт на Майн – консулство – броят на избирателните секции се увеличава от една на две, общо за мястото ще се образуват два броя избирателни секции.

УВЕЛИЧАВА определения брой на избирателните секции в Испания по следния начин:

- за място Мадрид – посолство – броят на избирателните секции се увеличава от една на три, общо за мястото ще се образуват три броя избирателни секции.

УВЕЛИЧАВА определения брой на избирателните секции в Австрия по следния начин:

- за място Виена – посолство – броят на избирателните секции се увеличава от една на две, общо за мястото ще се образуват два броя избирателни секции.

 

ЗАЛИЧАВА в държава Индонезия определеното място Джакарта – посолство, като място, в което ще се образува избирателна секция извън страната.

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3785 ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

- наименованието на мястото вместо „Тераклия“ да се чете „Тараклия“;

- наименованието на мястото вместо „Сейнт Гален“ да се чете „Санкт Гален“;

- наименованието на мястото вместо „Сън Вейл“ да се чете „Сънивейл“;

- наименованието на местата в САЩ вместо „Вашингтон – посолство; Ню Йорк – Постоянно представителство при ООН; Ню Йорк – генерално консулство; Чикаго – генерално консулство; Лос Анджелис – генерално консулство; Атланта; Синсинати, ОН; Конкорд, СА; Денвър, СО; Дес Плейнс, Илинойс; Дес Плейнс, Илинойс (Бълг.правосл. църква „Света София“); Хюстън; Ървайн, СА; Джаксънвил; Лас Вегас, Невада; Линден, Ню Джърси; Нейпълс, Флорида; Ню Йорк, Рего Парк, Куинс; Орландо, Флорида; Филаделфия, PA; Финикс, Аризона; Сакраменто; Сейнт Питсбърк, Флорида; Сън Вейл; Сан Антонио, Тексас; Сан Диего; Бостън, Масачузетс; Далас; Детройт, Норуолк, Кънектикът; Питсбърг, Пенсилвания; Ричмънд, Вирджиния; Сан Франциско; Сиатъл, Вашингтон; Форд Лодърдейл, Флорида“ да се четат „Вашингтон – посолство; Ню Йорк – ПП при ООН; Ню Йорк – генерално консулство; Чикаго – генерално консулство; Лос Анджелис – генерално консулство; Атланта, Джорджия; Синсинати, Охайо; Конкорд, Калифорния; Денвър, Колорадо; Дес Плейнс, Илинойс; Дес Плейнс, Илинойс, Българска православна църква „Св. София“; Хюстън, Тексас; Ървайн, Калифорния; Джаксънвил, Флорида; Лас Вегас, Невада; Линден, Ню Джърси; Нейпълс, Флорида; Ню Йорк, Рего парк, Куинс; Орландо, Флорида; Филаделфия, Пенсилвания; Финикс, Аризона; Сакраменто, Калифорния; Сейнт Питсбърг, Флорида; Сънивейл, Калифорния; Сан Антонио, Тексас; Сан Диего, Калифорния; Бостън, Масачузетс; Далас, Тексас; Детройт, Мичиган; Норуолк, Кнектикът; Питсбърг, Пенсилвания; Ричмънд, Вирджиния; Сан Франциско, Калифорния; Сиатъл, Вашингтон; Форд Лодърдейл, Флорида“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3785-ПВР/НР/

3871-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения