Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3905-ПВР/НР
София, 31 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. на ЦИК за изменение и допълнение на Решение № 3785-ПВР/НР от 15 октомври 2016 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 3802-ПВР/НР от 19 октомври 2016 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № към ПВР-04-01-215 от 28.10.2016 г. от Посолство – Лондон за допуснати технически грешки в Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. на ЦИК в изписването на имената на местата за образуване на секции за гласуване извън страната във Великобритания.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3871-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. на ЦИК в изписването на имената на местата за образуване на секции за гласуване извън страната във Великобритания, както следва:

- място „Бишъпс Сортфорд“ да се чете „Бишъпс Стортфорд“;

- място „Борнемут“ да се чете „Борнмут“;

- място „Питърбъро“ да се чете „Питърбъроу“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3871-ПВР/НР/

Календар

Решения