Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2593-НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2464-НР от 3.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., изменено с Решение № 2496-НР от 5.10.2015 г. и с Решение № 2514-НР от 7.10 2015 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № НР-04-01-51 от 14.10.2015 г. от зам.-министърът на външните работи на Министерство на външните работи, с искане да се заличат местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната в националния референдум на 25 октомври 2015г. на територията на Турция, които са извън посолството в Анкара, генералните консулства в Истанбул и Одрин и консулската канцелария в Бурса, със съображения от техническо естество.

С оглед горното и на основание чл. 7, ал. 3, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, т. 17 и чл. 14, т. 4 ИК, Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 2464-НР от 3.10.2015 г., изменено с Решение № 2496-НР от 5.10.2015 г. и с Решение № 2514-НР от 7.10 2015 г. на ЦИК, както следва:

ЗАЛИЧАВА в държава Турция местата за образуване на секция за гласуване в:

- Бурса Куртулуш (Нилюфер);

- Бурса Йени (Кестел);

- Бурса Дуанчанър (Йълдъръм);

- Бурса, Османгази – 2 секции;

- Караджабей;

- Инегьол;

- Гебзе;

- Измир, Ататюрк, (Борнова);

- Измир, Чамлъкуле (Буджа);

- Измир,Сарънч (Газиемир);

- Измир, Гьоредже (Мендерес);

- Измит;

- Истанбул, Авджълар;

- Истанбул, Газиосманпаша;

- Истанбул, Есенюрт;

- Истанбул Ортамахала (Картал);

- Ялова.

ОПРЕДЕЛЯ за място за гласуване Бурса, консулска канцелария – две секции.

УВЕЛИЧАВА броя на секциите за гласуване в държава Турция:

- място Анкара, Посолство от 1 на 2 броя;

- в място Истанбул, Генерално консулство – от 1 на 2 броя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2464-НР/

2496-НР/

2514-НР/

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения