Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2496-НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

Съгласно писмо от 3 октомври 2015 г. към вх. № НР-04-01-31 на ЦИК Министерство на външните работи допълва писмото си от 2 октомври 2015 г. като изпраща мотивирано предложение от посланика на Република България в Сърбия за образуване на една секция за гласуване в Босилеград, КИЦ, на основание на чл. 14, т. 4 от ИК. С писмо с вх. № НР-0401-36 от 5 октомври 2015 г. на МВнР е изпратено предложение от 1 октомври 2015 г. на генералния консул на Република България в Русия за образуване на секция за гласуване в Петербург също на основание чл. 14, т. 4 от ИК.

Установи се още, че местата Олбани и Конкорд, САЩ, в които се образуват секции, съществуват с еднакви наименования в два различни щата. В Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г. на ЦИК Олбани е посочен за щат Ню Йорк, а Конкорд – за щат Масачузетс, а следва да се счита, че се образуват секции в Олбани, Калифорния и Конкорд, Калифорния.

С оглед горното и на основание чл. 7, ал. 3, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, т. 17 и чл. 14, т. 4 ИК, Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г., както следва:

- място „Олбани, Ню Йорк“ да се чете „Олбани, Калифорния“;

- място „Конкорд, Масачузетс“ да се чете „Конкорд, Калифорния“.

ДОПЪЛВА Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г. като ДОБАВЯ:

- в държава Сърбия „място Босилеград“;

- в държава Русия „място „Петербург“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2464-НР/

2593-НР/

Календар

Решения