Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2514-НР
София, 07.10.2015

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2464–НР от 3.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

След постановяване на Решение № 2464-НР от 3 октомври 2015 г. на ЦИК с писмо с вх. № НР-0401-38 от 6.10.2015 г. Министерството на външните работи изпраща три грами от Посолството на Република България в Берлин, Генерално консулство на Република България в Мюнхен, консулството във Франкфурт на Майн с искане да се намалят образуваните секции за гласуване на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в Мюнхен – от 4 на 3, във Франкфурт – от 3 на 2 и в Кьолн – от 2 на 1, поради факта, че според разрешителният режим на приемащата държава секциите за гласуване следва да бъдат на територията дипломатическите и консулски представителства, а определеният брой секции от ЦИК надхвърлят възможността те да се разположат на тази територия. Настоява се още, че секцията в Бон следва да се заличи, защото Дипломатическото бюро на България в Бон е закрито от 2012 г.

Със същото писмо е изпратена грама от Генерално консулство на Република България във Валенсия с искане в Палма де Майорка да се образува една секция, вместо определените две, поради липса на интерес за оказване на съдействие от българските граждани, живеещи там.

С оглед горното и на основание чл. 7, ал. 3, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, т. 17 и чл. 14, т. 4 ИК, Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 2464-НР от 3.10.2015 г. както следва:

Намалява броя на определените секции:

- във ФР Германия в Мюнхен – от 4 на 3; във Франкфурт – от 3 на 2; в Кьолн – от 2 на 1;

- в Испания в Палма де Майорка – от 2 на 1.

Заличава място Бон, ФР Германия, за образуване на секция за гласуване.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2464-НР/

2593-НР/

Календар

Решения

  • № 1867-МИ / 12.08.2020

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори

  • № 1866-МИ / 12.08.2020

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за гласуване в нови и частични избори за кмет на община и за кмет на кметство

  • № 1865-МИ / 12.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения