Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1843-НС
София, 29 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. след проведени консултации с представители на парламентарно представените партии в 48-мото Народно събрание и с участието на Министерството на външните работи и постигнато съгласие между участниците в консултациите, Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

При постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и МВнР, както и при предоставяне на предложения от Министерството на външните работи за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 1802-НС позиции, Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 105, изр. трето от Изборния кодекс извършва промените.

Министерството на външните работи е представило своите предложения за попълване на незаетите позиции и за замени на назначени членове с писма вх. № НС-04-01-47/11/2023 г. и НС-04-01-47/12/2023 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. № НС-10-34/9/2023 г. и НС-10-34/10/2023 г.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. номера от НС-10-36/3/2023 г. до НС-10-36/6/2023 г. включително.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. номера НС-10-30/11/2023 г. и НС-10-30/12/2023 г.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. номера НС-10-33/6/2023 г. и НС-10-33/7/2023 г. вкл.

От ПП „Възраждане“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с вх. номера НС-10-24/15/2023 г. и НС-10-24/16/2023 г. вкл.

От ПП „Български възход“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с вх. номер НС-10-25/5/2023 г.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изм. и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

Освобождава Емин Еминов Мерчев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен.

Назначава Азим Мустафов Близнаков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен.

 

Освобождава Нурсел Зихни Али, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270079, Германия ФР, Лайпциг 1 (Почетно консулство).

Назначава Румен Руменов Давидов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270079, Германия ФР, Лайпциг 1 (Почетно консулство).

 

Освобождава Юнес Бейсим Мустафа, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

Назначава Мюзехтин Мюзекя Вийсел, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

 

Освобождава Мехмед Латиф Мехмед, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270087, Германия ФР, Манхайм 2.

Назначава Асен Маринов Асенов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270087, Германия ФР, Манхайм 2.

 

Освобождава Сюлейха Шефкъ Бозова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

Назначава Янислав Минков Мехмедов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава Гюлджан Гюнюлиева Назифова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

Назначава Денислав Мирославов Яниславов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава Ахмед Емин Мюмюн, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Ахмед Шабан Ахмед, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава Ширин Бекир Улудаг, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180654, Турция, Кютахя.

Назначава Исмаил Шефкет Халил, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180654, Турция, Кютахя.

 

Освобождава Найден Асенов Живков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Милтън Кийнс.

 

Освобождава Камелия Симеонова Цветкова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Сатън 2).

Назначава Алина Алекова Пехливанова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Сатън 2).

 

Освобождава Силвия Драганова Димитрова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

Назначава Камелия Симеонова Цветкова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

 

Освобождава КРЕМЕНА ДАНЧЕВА ЖЕКОВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180676, Турция, Одрин (Генерално консулство).

Назначава Милия Атанасова Цакова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180676, Турция, Одрин (Генерално консулство).

 

Освобождава МАРИЯ АНГЕЛОВА ЧЕРНЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321320732, Швейцария, Цюрих 1.

Назначава Невяна Константинова Марини, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321320732, Швейцария, Цюрих 1.

 

Освобождава КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321320733, Швейцария, Цюрих 2.

Назначава Томас Игнатов Марини, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321320733, Швейцария, Цюрих 2.

 

Освобождава РУМЯНА ВИКТОРОВА ПАШОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180677, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу.

Назначава Маслинка Георгиева Колева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180677, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу.

 

Освобождава ГАЛИНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321250702, Франция, Париж (Посолство 1).

Назначава Иван Цветиев Крусашки, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321250702, Франция, Париж (Посолство 1).

 

Освобождава ГЕРГАНА БОНЧЕВА МИХАЙЛОВА-ЦОНЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270115, Германия ФР, Хамбург 1 – (Почетното консулство).

Назначава Богомил Божидаров Паралчев, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270115, Германия ФР, Хамбург 1 – (Почетното консулство).

 

Освобождава МИРОСЛАВ ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4).

 

Освобождава ИВАНА ИСТАТКОВ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321150534, Сърбия, Цариброд.

Назначава Мариян Христов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321150534, Сърбия, Цариброд.

 

Освобождава ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА КИРЕВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3)

 

Освобождава ХАДИДЖЕ ИДИРИЗ САДУЛА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма

Назначава Бакие Салиева Реджебова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма

 

Освобождава Бакие Салиева Реджебова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180548, Турция, Бурса, Караджабей

Назначава ХАДИДЖЕ ИДИРИЗ САДУЛА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180548, Турция, Бурса, Караджабей

 

Освобождава ХАЛИМЕ ШАКИР ТОПЧУ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180545, Турция, Биледжик.

 

Освобождава АЛИ ЮМЕР АХМЕД, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180574, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Назначава Неджатин Салиев Реджебов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180574, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

 

Освобождава ГАЛЯ ФИЛИПОВА АСЕНОВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

Назначава Юркюш Халибрам Ферад, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

 

Освобождава ФЕВЗИЯ НАЗИФОВА ХАДЖИЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Февзие Хюсеин Юмер, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

Освобождава ХЪЛМИ ШЮКРЮ ЮСЕИН, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140032, Белгия, Антверпен 1.

 

Освобождава СЕЛИМ СЕЛЧИК, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

Назначава Айгюн Ариф Зюрап, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1

 

Освобождава МАРТИНА ЮЛИЯНОВА СЕЧКИН, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180605, Турция, Измир, район Борнова 2.

Назначава Събин Миланов Йосифов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180605, Турция, Измир, район Борнова 2

 

Освобождава МУСТАФА СЕИДАХМЕД РАСИМ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180638, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

Назначава Левен Трайков Емилов, ЕГН  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180638, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

 

Освобождава TAТЯНА НИКОЛАЕВА ВЕЛЧЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540261, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

Назначава Николай Милушев Милушев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540261, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ЛУКОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540261, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

Назначава Симеон Красимиров Добрев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540261, Канада, Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“.

 

Освобождава КАЛИН КУНЧЕВ ПАВЛОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560271, Кипър, Никозия (Посолство 2).

Назначава Мирена Димитрова Серафимова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560271, Кипър, Никозия (Посолство 2).

 

Освобождава ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320560275, Кипър, Паралимни.

Назначава Eвелина Василева Стойкова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320560275, Кипър, Паралимни.

 

Освобождава ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

Назначава Марияна Ставрева Ганева, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

 

Освобождава НАДЕЖДА СЕРАФИМОВА ЙОРДАНОВА-ДАМЯНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

Назначава Анжелика Костадинова Цветкова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

 

Освобождава КАМЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2.

Назначава Нина Каварджикова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Освобождава МИХАИЛ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2.

Назначава Кристиян Анатолиев Ценков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Освобождава СИЛВИ СВЕТЛОЗАРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда.

Назначава Мартин Станислав Тодоров, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда.

 

Освобождава ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070476, САЩ, Денвър, Колорадо.

Назначава Радослав Петров Горанов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070476, САЩ, Денвър, Колорадо.

 

Освобождава МОНИКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070482, САЩ, Индианаполис, Индиана.

Назначава Нели Михайлова Савова-Минчева, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070482, САЩ, Индианаполис, Индиана.

 

Освобождава ТИХА НИКОЛОВА КАНДЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

Назначава Маргрета Тодорова Софрониева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

 

Освобождава ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320020020, Австрия, Клагенфурт.

Назначава Емилиян Емилов Абаджиев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320020020, Австрия, Клагенфурт.

 

Освобождава ИРЕНА ГОШЕВА ПЕТРОВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320300147, Дания, Одензе.

Назначава Александър Евгениев Колев, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320300147, Дания, Одензе.

 

Освобождава ПЕТЬО ЗЛАТИНОВ НИКОВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320300151, Дания, Тааструп.

Назначава Денис Георгиев Георгиев, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320300151, Дания, Тааструп.

 

Освобождава МАРИЯ РАДЕВА ЯНКОВА-ДИМИТРОВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480202, Испания, Паленсия.

Назначава Татяна Йорданова Колова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480202, Испания, Паленсия.

 

Освобождава ЦАРЕВНА ТОДОРОВА БРАТКОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540263, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

Назначава Диляна Великова Майсторова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540263, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

 

Освобождава Диляна Великова Майсторова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540263, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

Назначава ЦАРЕВНА ТОДОРОВА БРАТКОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540263, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

 

Освобождава ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА ТОДОРОВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

Назначава Паскал Иванов Борисов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

 

Освобождава ТОДОР РУМЕНОВ ЗДРАВКОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

Назначава Анелия Радкова Атанасова – Христова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

 

Освобождава Паскал Иванов Борисов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

Назначава Тодор Руменов Здравков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320560273, Кипър, Ларнака.

 

Освобождава НЕВЕНКА АТАНАСОВА ПОПОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство).

Назначава Мариана Ананиева Лакова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство).

 

Освобождава СИМЕОН НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321250706, Франция, Гренобъл.

Назначава Антон Николаев Андреев, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321250706, Франция, Гренобъл.

 

Освобождава ЕЛИЗАБЕТА ЕРИОВА ЛАСКОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321320723, Швейцария, Берн (Посолство).

Назначава Диана Красимирова Гигова Брун, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321320723, Швейцария, Берн (Посолство).

 

Освобождава ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321330734, Швеция, Стокхолм (Посолство).

Назначава Йовка Василева Стефанова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321330734, Швеция, Стокхолм (Посолство).

 

Освобождава ИВАН ВАСИЛЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321150532, Сърбия, Босилеград.

Назначава Саня Стоянов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321150532, Сърбия, Босилеград.

 

Освобождава ДАРКО АНАЧКОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321150533, Сърбия, Ниш (Генерално консулство).

Назначава Игор Троянов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321150533, Сърбия, Ниш (Генерално консулство).

 

Освобождава СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ЦОНКОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320760285, Малта, Буджиба.

Назначава Димитър Николаев Георгиев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320760285, Малта, Буджиба.

 

Освобождава ИСКРА ЛЮБОМИРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480199, Испания, Мостолес.

Назначава Орлин Георгиев Соколов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480199, Испания, Мостолес.

 

Освобождава РАДОСЛАВ МАРТИНОВ ЯНКОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270074, Германия ФР, Карлсруе 1.

Назначава Весела Георгиева Иваничкова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270074, Германия ФР, Карлсруе 1.

 

Освобождава НЕДЯЛКА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

Назначава Димитричка Георгиева Рупрехт, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

 

Освобождава ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА НАЧЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070480, САЩ, Детройт, Мичиган.

Назначава Петрушка Веселинова Иванова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070480, САЩ, Детройт, Мичиган.

 

Освобождава ВАРВАРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

Назначава Жулиета Димитрова Митева-Пилунат, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

 

Освобождава БОЙКО БОГДАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

Назначава Симона Юриева Иванова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

 

Освобождава АЛИНА РАДОСЛАВОВА АТАНАСОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480190, Испания, Колядо Вилялба.

Назначава Камелия Кирилова Кирилова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480190, Испания, Колядо Вилялба.

 

Освобождава ИРЕНА ИВАНОВА НАПОЛЕОНОВА-ВИЛХЕЛМ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270117, Германия ФР, Хамбург 3 – (Почетното консулство).

Назначава Христо Чавдаров Карабаджаков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270117, Германия ФР, Хамбург 3 – (Почетното консулство).

 

Освобождава ВИКТОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320020008, Австрия, Велс.

Назначава Мила Светославова Цветанова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320020008, Австрия, Велс.

 

Освобождава МОНЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320480179, Испания, Гандия 1.

Назначава Пламен Цонев Бояджиев, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320480179, Испания, Гандия 1.

 

Освобождава КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480180, Испания, Гандия 2.

Назначава Биляна Емилова Цончева, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480180, Испания, Гандия 2.

 

Освобождава ЖАСМИНА СТОЙКОВА ТЕМЕЛКОВА-ИЛИЕВА, ЕГН ,като ЧЛЕН на СИК № 320020015, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн.

Назначава Теодора Димитрова Димитрова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320020015, Австрия, Виена - Дом Витгенщайн.

 

Освобождава ВАНЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320020016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации).

Назначава Елисавета Бориславова Григорова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320020016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации).

 

Освобождава КРИСТИНА СПАСОВА СТАТКОВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480177, Испания, Валядолид.

Назначава Радостина Василева Пенкова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480177, Испания, Валядолид.

 

Освобождава ГРОЗДАНКА ТАНЕВА ПАВЛОВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480192, Испания, Куенка.

Назначава Мария Томова Тошкова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480192, Испания, Куенка.

 

Освобождава ТАТЯНА НИКОЛАЕВА МИРЧЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321330735, Швеция, Гьотеборг.

Назначава Атанас Георгиев Ковачев, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321330735, Швеция, Гьотеборг.

 

Освобождава ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА СЛАВОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870307, Нидерландия, Грьонинген.

Назначава Теменужка Иванова Христова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870307, Нидерландия, Грьонинген.

 

Освобождава ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДОНЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270122, Германия ФР, Щутгарт 3.

Назначава Здравка Наскова Спасова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270122, Германия ФР, Щутгарт 3.

 

Освобождава ДОНЧО КОНСТАНТИНОВ НАЧЕВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920406, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Хароу).

Назначава Димитър Стоянов Димитров, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920406, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Хароу).

 

Освобождава ТАНЯ СТОЯНОВА ВЪЛЧАНОВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920335, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма.

Назначава Надя Вълкова Серафимова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920335, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Арма.

 

Освобождава НИЯ ИВАНОВА КОНДЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920345, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън.

Назначава Йоана Николаева Захариева, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920345, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън.

 

Освобождава Йоана Николаева Захариева, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920345, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън.

Назначава Фанка Славчова Кривонозова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920345, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън.

 

Освобождава ГАЛИНА ИВАНОВА ТРЕНЧЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920374, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Баркинг 2).

Назначава Златина Стойнова Ангелова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920374, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Баркинг 2).

 

Освобождава НЕЛИ ДИМИТРОВА БЕНОВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

Назначава Велислава Петрова Корнър, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

 

Освобождава Велислава Петрова Корнър, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

Назначава Дончо Станков Памуков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

 

Освобождава ВЕЛИСЛАВА РОСЕНОВА КОМАН, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

Назначава Капка Тодорова Василева, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920348, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бъртън ъпон Трент.

 

Освобождава АНИТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480198, Испания, Марбеля.

Назначава Павлинка Здравкова Матова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480198, Испания, Марбеля.

 

Освобождава МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480197, Испания, Малага.

Назначава Дилян Ангелов Ергеледжиев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480197, Испания, Малага.

 

Назначава Теодора Николаева Станева, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270071, Германия ФР, Ерфурт.

 

Назначава Невена Ангелова Иванова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270071, Германия ФР, Ерфурт.

 

Назначава Евелина Генчева Семова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270071, Германия ФР, Ерфурт.

 

Назначава Зоя Атанасова Филипова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Назначава Боряна Цветелинова Генева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270093, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

 

Назначава Ренета Тодорова Цветкова-Тернянова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480171, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

 

Назначава Стоянка Йорданова Колева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320480172, Испания, Барселона (Генерално консулство 2).

 

Назначава Димитър Асенов Христов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320990453, Полша, Краков.

 

Назначава Дилбер Сами Айдениз, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Назначава Гюлназ Ниязи Сали, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Назначава Йона Йорданова Генчева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321250704, Франция, Париж (Посолство 3).

 

Назначава Ерик Костадинов Евтимов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321320728, Швейцария, Локарно.

 

Назначава Силвия Георгиева Сарафска, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321320730, Швейцария, Санкт Гален.

 

Назначава Стоян Божидаров Божков, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321320730, Швейцария, Санкт Гален.

 

Назначава Анелия Янкова Акдениз, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180683, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Назначава Ахмед Шабан Ахмед, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180683, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Назначава Димитър Михайлов Димитров, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон, Ийлинг.

 

Назначава Габриел Тодоров Иванов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

 

Назначава Георги Радостинов Димитров, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Назначава Мариам Микаелян, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд).

 

Назначава Жозеф Ахмад Фадил, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии.

 

Назначава Седат Севгин Мюмюн, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Челмсфорд.

 

Освобождава НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540265, Канада, Монреал 5, Западен бряг.

Назначава Никола Горанов Попов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320540265, Канада, Монреал 5, Западен бряг.

 

Освобождава ЙОРДАН МАКСИМОВ ДИМИТРОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070510, САЩ, Солт Лейк Сити - Уест Джордан, Юта.

Назначава Шехеразада Лейт Хамид, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070510, САЩ, Солт Лейк Сити - Уест Джордан, Юта.

 

Освобождава НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн - Тъстин, Калифорния.

Назначава Вера Лазарова Анчева, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн-Тъстин, Калифорния.

 

Освобождава ДИАНА ИВАНОВА ДЖОНЕВА, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн-Тъстин, Калифорния.

Назначава НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн-Тъстин, Калифорния.

 

Освобождава ГРЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070514, САЩ, Хаянис-Кейп Код, Масачузетс.

Назначава Теодора Красимирова Върбанова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070514, САЩ, Хаянис-Кейп Код, Масачузетс.

 

Освобождава Теодора Красимирова Върбанова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070514, САЩ, Хаянис-Кейп Код, Масачузетс.

Назначава Грета Николаева Георгиева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070514, САЩ, Хаянис-Кейп Код, Масачузетс.

 

Освобождава ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

Назначава Рада Николаева Василкьова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

 

Освобождава ДОБРИНКА ТЕНЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство).

Назначава Петя Маринова Милева, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство).

 

Освобождава СЛАВИ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320290124, Гърция, Александропулис.

Назначава Мима Йосифова Гюлова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320290124, Гърция, Александропулис.

 

Освобождава БИСЕР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870301, Нидерландия, Амстердам 1.

Назначава Васил Кристиян Василев, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870301, Нидерландия, Амстердам 1.

 

Освобождава ЮЗЕЛ ЮНАЛОВ МУСТАФОВ, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870301, Нидерландия, Амстердам 1.

Назначава Ивелина Иванова Чолакова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320870301, Нидерландия, Амстердам 1.

 

Освобождава ЕМИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЕВА, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320870318, Нидерландия, Хилверсум.

Назначава Женя Костадинова Щерева, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320870318, Нидерландия, Хилверсум.

 

Назначава Красимир Йорданов Палов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320870310, Нидерландия, Лелистад.

 

Освобождава СТАНИМИРА ЦВЕТОМИРОВА ЦОНЕВА, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270065, Германия ФР, Дортмунд 1.

Назначава Златка Георгиева Цигомарева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270065, Германия ФР, Дортмунд 1.

 

Освобождава Минко Колев Димитров, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080526, Република Северна Македония, Струмица

Назначава Веселина Петрова Иванова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080526, Република Северна Македония, Струмица.

 

Освобождава Митко Железанов Железанов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № № 320480180, Испания, Гандия 2.

Назначава Иван Спасов Христов, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № № 320480180, Испания, Гандия 2.

 

Освобождава Ива Чавдарова Щерянова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген

Назначава Илияна Ангелова Щуве, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321320726, Швейцария, Кройцлинген.

 

2. Допуска поправки на технически грешки в Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. и Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и прилага актуализиран списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1802-НС/

1829-НС/

1867-НС/

1877-НС/

1880-НС/

1881-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения