Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1881-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., последно изменено и допълнено с Решение с № 1880-НС от 01 април 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г., Решение № 1867-НС от 31 март, Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г и Решение № 1880-НС от 2 април 2023 г. Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Постъпили са предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както следва:

Министерството на външните работи е представило своите предложения с писмо с входящ № НС-04-01-47/19/2023 г. и НС-04-01-47/20/2023 г.

След съобразяване на неотложността на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март, Решение № 1843-НС от 29 март, Решение № 1867-НС от 31 март, Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г. и Решение № 1880-НС от 02 април 2023 г. и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

Освобождава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2(адрес извън Генерално консулство).

Назначава Емел Фахри Исмаил, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320270110, Германия ФР, Франкфурт на Майн 2(адрес извън Генерално консулство).

 

Освобождава Емел Фахри Исмаил, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270111, Германия ФР, Франкфурт на Майн 3 (адрес извън Генерално консулство).

Назначава Милена Милкова Бърдарова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270111, Германия ФР, Франкфурт на Майн 3 (адрес извън Генерално консулство).

 

Освобождава ФАТМЕ НАДЖИ САЛИЕВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Фатме Ибрям Ефе, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава Наталия Александрова Карагеоргий, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи.

Назначава Александър Афанасиев Цуркан, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320800290, Молдова, Вулканещи.

 

Освобождава ГЮНЕР АЙГЮН ЗЮРАЛ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Освобождава МЕХМЕД ИСМАИЛ АХМЕД, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2.

Назначава Ангел Емилов Атанасов, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2.

 

Освобождава СУЗАНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2.

Назначава Стамен Северинов Митков, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2.

Освобождава ВИКТОР ПЕТКОВ МИХАЛКОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

Назначава Северин Фиданов Янков, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава АНТОНИЙ ДОБРИНОВ ЦАНКОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870300, Нидерландия, Айндховен

Назначава Иван Христов Косев, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870300, Нидерландия, Айндховен.

 

Освобождава НИНА КАВАРДЖИКОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320870302, Нидерландия, Амстердам 2.

 

Освобождава РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ДЕЧЕВА, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

Назначава Манол Валентинов Найденов, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

 

Освобождава ДЕНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ ЯНИСЛАВОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

Назначава Емине Хасанова Ахмедова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава МАРИЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

Назначава Росица Илкова Македонска, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава АЛЕКС АНДРЕЕВ АСПАРУХОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2)   .

Назначава Тони Добромиров Димитров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870297, Нидерландия, Хага (Посолство 2).

 

Освобождава АГНЕСА ВЕЛИЗАРОВА МОЛЛОВА, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480188, Испания, Канталехо.

Назначава Бисер Василев Цветков, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480188, Испания, Канталехо.

 

Освобождава БЕЛМА БЕРБЕР, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180650, Турция, Къркларели.

Назначава Бейсим Ахмед Сюлейман, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180650, Турция, Къркларели.

 

Освобождава АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели

Назначава Север Наилова Хасан, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели.

 

Освобождава ЯВОР ЕВТИМОВ БАЧЕВ, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

Назначава Елена Яворова Тодорова, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

 

Освобождава ДИАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920339, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Белфаст.

Назначава Мехмед Кямилов Моллаюмеров, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920339, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Белфаст.

 

Освобождава РЕСУЛ НАЗЪМОВ ХАСАНОВ, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън.

Назначава Биляна Милкова Даматова, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън.

 

Освобождава АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън.

Назначава Миглена Емилова Танева, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920444, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уулвърхамптън.

 

Освобождава МИРОСЛАВ ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4).

Назначава Любомира Евгениева Каменова, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920411, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4).

 

Назначава Йълдъз Яшарова Халилова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320140034, Белгия, Антверпен 3 – Мерксем.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ВАСЕВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321040463, Република Южна Африка, Кейптаун.

Назначава Семира Фуад Абдул Карим – Христова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321040463, Република Южна Африка, Кейптаун.

 

Освобождава МАТЕЯ МАРИЯНОВА МАРИНОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270055, Германия ФР, Бон.

Назначава Гюлтен Амза Мехмед, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270055, Германия ФР, Бон.

 

Освобождава МАЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк).

Назначава Зорка Ангелова Владимирова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк).

 

Освобождава АСАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

Назначава Садие Салим Ахмед, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

 

Назначава Галин Михайлов Христов, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180602, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Освобождава ХАКА АДЕМ ХАКА, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180666, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

Назначава Севдалин Неданов Вълчанов, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180666, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

 

Освобождава ГАЛИНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070468, САЩ, Атлантик Сити, Ню Джърси

Назначава Александър Йорданов Жечев, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321070468, САЩ, Атлантик Сити, Ню Джърси.

 

Освобождава НИКОЛАЙ СТАЙКОВ ВЪЛКОВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070470, САЩ, Бостън – Нютън.

Назначава Ваня Михайлова Петкова, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070470, САЩ, Бостън – Нютън.

 

Освобождава НАЛАН БАРЪШ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180537, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

Назначава Айлян Юнуз Юмер, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180537, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

Освобождава СТЕФАН ПЕТРОВ РАБИШЕВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

Назначава Зюхал Талиб Хаджи, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

 

Освобождава ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПРОДАНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

Назначава Хинка Благовестова Асенова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг.

 

Освобождава ИРИНА МИЛЕНОВА ПАУНОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

Назначава Варвара Николова Димитрова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270119, Германия ФР, Хановер 2.

 

Освобождава ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ТУМБЕВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

Назначава Михаил Мирославов Димитров, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Освобождава Михаил Мирославов Димитров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Освобождава ИВАНА ДИМИТРОВА ДАМБОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда.

Назначава Даниел Тихомиров Томов, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870304, Нидерландия, Бреда.

 

Освобождава ЕЛИН МАЛИНОВ АСЕНОВ, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

Назначава Сима Христова Кара, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

 

Освобождава ПЛАМЕН ЖИВКОВ ЗАФИРОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320900331, Норвегия, Хамар.

Назначава Мирослав Жеков Маринов, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320900331, Норвегия, Хамар.

 

Освобождава ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180649, Турция, Коня.

Назначава Зия Лютфиев Халилов, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180649, Турция, Коня.

 

Освобождава ФЕВЗИЕ ХЮСЕИН ЮМЕР, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Десислава Митова Евелинова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

Освобождава БОЙКО ИВАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН  ,, като СЕКРЕТАР на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

Назначава Любомира Любомирова Недялков, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

 

Освобождава Любомира Любомирова Недялков, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

 

Освобождава МОНИКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство)

Назначава Невенка Атанасова Попова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320540253, Канада, Отава (Посолство).

 

Освобождава АВРАМ ИВАНОВ КИРИЛОВ, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава Сюлбие Алимова Салимова, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Сюлбие Алимова Салимова, ЕГН  ,, като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава АЛИСИЯ СТОЯНОВА КРЪСТЕВА, ЕГН   като СЕКРЕТАР на СИК № 321180600, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

Назначава Мюжгян Хасан Хасан, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180600, Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

Освобождава ШИРИН НЕЗИР ТУНАЛЪ, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

Назначава Сунай Невзат Хасан, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

 

Освобождава АЛИ ОСМАН ЙЪЛМАЗ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

Назначава Ремзие Осман Яшар, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

 

Освобождава Ремзие Осман Яшар, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180578, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

 

Освобождава АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

Назначава Бахтенур Низаметинов Зюрапов, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава ИВА ИВАЙЛОВА ПАУНОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез

Назначава Осман Хюсеин Мустафа, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

Назначава Рада Николаева Василкьова, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

 

Освобождава Рада Николаева Василкьова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321070506, САЩ, Сейнт Луис, Мисури.

 

Освобождава ГЬОКХАН ЙОЗГЮР, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180678, Турция, Сарай.

Назначава Сюйзан Мустафа Шабан, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180678, Турция, Сарай.

 

Освобождава СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Хасан Юсуфов Нуриев, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава ЕВГЕНИ ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит.

Назначава Асия Ружди Сали, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит.

 

Освобождава Асия Ружди Сали, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит.

 

Освобождава АНЕЛИЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Мая Незенова Исаева, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава Мая Незенова Исаева, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава АЗИМ МУСТАФОВ БЛИЗНАКОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен.

Назначава Катерина Георгиева Коджаманова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270059, Германия ФР, Вилдесхаузен.

 

Освобождава ХЮЛИЯ МУСТАФОВА БОШНАКОВА, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез).

Назначава Вилдан Юсеинова Юсеин, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез).

 

Освобождава Вилдан Юсеинова Юсеин, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез).

 

Освобождава ЕЛИС МУСТАФА ЕМУРЛА, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1

Назначава Жанета Атанасова Садразанова, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

Освобождава Жанета Атанасова Садразанова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180626, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

Освобождава СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ТАБАКОВ, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло.

Назначава Любослав Яворов Милчев, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло.

 

Освобождава Любослав Яворов Милчев, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло.

Назначава Севим Реджеб Бекир, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270061, Германия ФР, Гютерсло.

 

Освобождава НУРАЙ МЕХМЕДОВА ТОПУЗ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180615, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

Назначава Орхан Шафък Хамид, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180615, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

 

Освобождава НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

Назначава Сюлбие Мехмедова Гюл, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

Освобождава ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Хюлия Ахмед Алтън, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180617, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава ВАЛЕРИ ХРИСТОФОРОВ ДОЙНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Наджие Мустакова Ахмед, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗАРЕВ, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Сезает Керим Сали, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Сабри Сейфидин Емин, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180618, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава БОГИНЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

Назначава Севдалина Димитрова Венецка, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

 

Освобождава ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАМАТОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

Назначава Гюрсел Мехмед Ахмед, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

 

Освобождава КАМЕН ТОТКОВ АНГЕЛОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

Назначава Марияна Антонова Христова , ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК №№ 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

 

Освобождава НЕША РАЕВА ЯНЪКОВА КАРАМАН, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава Момчил Недков Узунов, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава МИЛЕНА ИВАНОВА ТОМОВА, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава Ибрахим Самиев Исмаилов, ЕГН  , като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

Освобождава МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

Назначава Диляна Иванова Стойчева, ЕГН   като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

 

Освобождава ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ СОЛАКОВ, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл).

Назначава Недялка Господинова Петрова, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл).

 

Освобождава АЗИС ЙОСИФОВ ТОМОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл).

Назначава Венета Лазарова Шилева, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920447, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл).

 

Освобождава ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА БАНКОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320480169, Испания, Аранда де Дуеро.

Назначава Тодор Сергеев Владимиров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320480169, Испания, Аранда де Дуеро.

 

Освобождава ОСМАН АХМЕД ОСМАН, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270078, Германия ФР, Кьолн 2.

Назначава Никола Тодоров Ричев, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320270078, Германия ФР, Кьолн 2.

 

Освобождава ПАМЕЛА ИВАНОВА КОЛЕВА, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3).

Назначава Любен Иванов Михов, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920400, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уимбълдън 3).

 

Освобождава ВАНЯ ХРИСТОВА ГЕРАСИМОВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920341, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бишъпс Стортфорд.

Назначава Галина Николова Ганева, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920341, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бишъпс Стортфорд.

 

Освобождава ВЕСЕЛИН БОЯНОВ ВЪЛОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920337, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Бедфорд.

Назначава Петър Руменов Димитров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920337, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Бедфорд.

 

Освобождава ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ДЖЕНЕВА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Стратфорд 2).

Назначава Любо Любомиров Чавдаров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320920394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Стратфорд 2).

 

Освобождава ЖАНЕТА АТАНАСОВА САДРАЗАНОВА, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180626, Турция, общ. Газиосмапаша 1.

Назначава Дарин Мартинов Манолов, ЕГН  , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180626, Турция, общ. Газиосмапаша 1.

 

Освобождава БОРИС-МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Назначава Адем Демиров Демиров, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

 

Освобождава СЛАВКО ТОДОРОВ АВКСЕНТИЕВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Сечкин Шабанов Хасанов, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321070472, САЩ, Бъфало, Ню Йорк

Назначава Светослава Петрова Петрова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321070472, САЩ, Бъфало, Ню Йорк.

 

Освобождава ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870312, Нидерландия, Маастрихт

Назначава Светослава Петрова Петрова, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 320870312, Нидерландия, Маастрихт.

 

Освобождава СЕВДАЛИН НЕДАНОВ ВЪЛЧАНОВ, ЕГН  , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180666, Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

 

Освобождава ХАКА АДЕМ ХАКА, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа

Назначава СЕВДАЛИН НЕДАНОВ ВЪЛЧАНОВ, ЕГН  , като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

2. Прилага актуализиран списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27.03.2023 г., Решение № 1843-НС от 29.03.2023 г., Решение № 1867-НС от 31.03.2023 г. и Решение № 1877-НС от 01 април 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1802-НС/

1829-НС/

1843-НС/

1867-НС/

1877-НС/

1880-НС/

1886-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения