Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1829-НС
София, 27 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., след проведени консултации с представители на парламентарно представените партии в 48-мото Народно събрание и с участието на Министерството на външните работи и постигнато съгласие между участниците в консултациите, Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

При постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и МВнР, както и при предоставяне на предложения от Министерството на външните работи за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение № 1802-НС позиции, Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 105, изр. трето от Изборния кодекс извършва промените.

Министерството на външните работи е представило своите предложения за попълване на незаетите позиции и за замени на назначени членове с писма вх. № НС-04-01-47/2/2023 г. , НС-04-01-47/6/2023 г., НС-04-01-47/10/2023 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера от НС-10-34/5/2023 г. до НС-10-34/8/2023 г. включително.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера от НС-10-36/1/2023 г. и НС-10-36/2/2023 г.

От КП „БСП за България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-35/3/2023 г. и НС-10-35/4/2023 г.

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с входящ номер от НС-10-30/7/2023 г. до НС-10-30/10/2023 г. включително.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера от НС-10-33/2/2023 г. до НС-10-33/5/2023 г. включително.

От ПП „Възраждане“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера от НС-10-24/9/2023 г. до НС-10-24/14/2023 г. включително.

От ПП „Български възход“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-25/3/ и НС-10-25/4/2023 г.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., на Централната избирателна комисия и НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно приложената таблица и както следва:

Назначава Ралица Йорданова Станева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270116, Германия ФР, Хамбург 2 – (Почетното консулство).

 

Назначава Силвия Георгиева Димова, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920361, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж.

 

Освобождава Дора Иванова Минчева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

Назначава Дора Иванова Минчева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920385, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Лейтънстоун).

 

Освобождава Мариана Димитрова Таннебергер, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270097, Германия ФР, Нюрнберг 2.

Назначава Виктория Красимирова Василева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270097, Германия ФР, Нюрнберг 2.

 

Назначава Мария Петрова Бакалова, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270057, Германия ФР, Бремен 2.

 

Освобождава Силвия Иванова Славчева, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 321180612, Турция, Истанбул, Бакъкьой, Атакьой.

Назначава Айнур Салим Гавас, ЕГН, като ЧЛЕН на СИК № 321180612, Турция, Истанбул, Бакъкьой, Атакьой.

 

Освобождава Искрен Юлианов Йорданов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Мартин Илиев Мартинов, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава Селимир Мартинов Ширков, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270065, Германия ФР, Дортмунд 1.

Назначава Кирил Томов Михайлов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270065, Германия ФР, Дортмунд 1.

 

Освобождава Хабибе Хюсеин Джевиз, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270066, Германия ФР, Дортмунд 2.

Назначава Исмет Фаик Ибрям, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320270066, Германия ФР, Дортмунд 2.

 

Освобождава Гошо Каменов Стефанов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

Назначава Христо Киров Велинов, ЕГН , като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270072, Германия ФР, Есен 1.

 

Освобождава Иван Рашков Георгиев, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270068, Германия ФР, Дуисбург.

Назначава Гошо Каменов Стефанов, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320270068, Германия ФР, Дуисбург.

 

Освобождава Недялка Павлова Димитрова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1)

Назначава Силвия Драганова Димитрова, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

 

Освобождава Недялко Иванов Димитров, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Сатън 2).

Назначава Камелия Симеонова Цветкова, ЕГН , като СЕКРЕТАР на СИК № 320920392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Сатън 2).

 

Освобождава Ерай Ердуван Асан, ЕГН , като ЧЛЕН на СИК № 320920388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

Назначава Пемпе Байрямали Юзеир, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2).

 

Освобождава Атче Бедри Салим, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък

Назначава Биннас Кязим Джелил, ЕГН , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък

 

Освобождава Лютви Тасим Юсеин, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък

Назначава Гюлбие Юсеин Ахмед, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък

 

Освобождава Биннас Кязим Джелил, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

Назначава Атче Бедри Салим, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

 

 

Освобождава Гюлбие Юсеин Ахмед, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

Назначава Лютви Тасим Юсеин, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

 

Освобождава Юлия Бисерова Давидова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

Назначава Мергюл Есад Касим, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180606, Турция, Измир, район Борнова 3

 

Освобождава Къймет Руфат Баран, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180567, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2)

Назначава Едип Юсуф Апти, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180567, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2)

 

Освобождава Емрах Мюсреф Мехмед, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун

Назначава Вера Симеонова Симова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320920415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун

 

Освобождава Ердинч Фаик Юмер, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун

Назначава Тодор Юриев Емилов, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 320920415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мейдстоун

 

Освобождава Айше Мехмед Камбер, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм

Назначава Женал Шезаил Тарак, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм

 

Освобождава Мердия Мюмюн Рамадан, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм

Назначава Даниела Желязкова Стойчева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм

 

Освобождава Иксан Ибриямов Иксанов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920387, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1)

Назначава Шериф Феймиев Юсеинов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920387, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1)

 

Освобождава Юсеин Али Ахмед, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320920388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

Назначава Николай Фердинандов Асенов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  на СИК № 320920388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 2)

 

Освобождава Хакан Невретов Солмазов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920389, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

Назначава Маргарита Миткова Мюмюн, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920389, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 3)

 

Освобождава Габриела Георгиева Георгиева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920401, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу)

Назначава Орхан Исмаил Юсеин, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920401, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу)

 

Освобождава Алекси Антонов Илиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд)

Назначава Веселин Маринов Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920402, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд)

 

Освобождава Младен Тодоров, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

Назначава Джемал Мустафов Робов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 3)

 

Освобождава Сийка Силвиева Стоянова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321330734, Швеция, Стокхолм (Посолство)

Назначава Нурджан Неджахтин Сюлейман, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321330734, Швеция, Стокхолм (Посолство)

 

Назначава Али Хюсеинов Топчиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270117, Германия ФР, Хамбург 3 – (Почетното консулство).

 

Освобождава Найле Салиева Мюмюн, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320140032, Белгия, Антверпен 1.

Назначава Айсун Аднан Тиряки-Расим, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320140032, Белгия, Антверпен 1.

 

Освобождава Айсун Аднан Тиряки-Расим, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140033, Белгия, Антверпен 2 - Берхем.

Назначава Найле Салиева Мюмюн, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140033, Белгия, Антверпен 2 - Берхем.

 

Освобождава Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

Назначава Гюлюмсер Дауд Асан, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

Освобождава Гюлюмсер Дауд Асан, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

Назначава Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320140037, Белгия, Брюксел - Етербек.

 

Освобождава Джемахтин Хашим Осман, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Красимир Христов Костов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава Фирдес Халил Осман, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Февзи Аптула Аптула, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава Данаил Атанасов Асенов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Сезер Исмет Мутлу Адъяман, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180682, Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава Красимир Христов Костов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180683, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Джемахтин Хашим Осман, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180683, Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Освобождава Митьо Красимиров Кабакчиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

Назначава Асен Павлов Панов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Освобождава Борис Янков Стоянов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270057, Германия ФР, Бремен 2.

Назначава Пешо Надев Георгиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270057, Германия ФР, Бремен 2.

 

Освобождава Василка Борисова Маринова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270076, Германия ФР, Касел.

Назначава Ружди Исмаилов Руждиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270076, Германия ФР, Касел.

 

Освобождава Ерсин Бехчет Ибрям, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270102, Германия ФР, Регенсбург.

Назначава Грозденка Василева Даскалова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270102, Германия ФР, Регенсбург.

 

Освобождава Ажда Хълми Тапъджъ, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480215, Испания, Сория.

Назначава Ангелина Веселинова Ангелова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480215, Испания, Сория.

 

Освобождава Христо Иванов Христов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480194, Испания, Леон.

Назначава Емил Венелинов Асенов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480194, Испания, Леон.

 

Освобождава Йълдъз Яшарова Халилова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480177, Испания, Валядолид.

Назначава Мария Димитрова Сербезова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480177, Испания, Валядолид.

 

Освобождава Камелия Николаева Николова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080527, Република Северна Македония, Тетово.

Назначава Драган Стефановски, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080527, Република Северна Македония, Тетово.

 

Освобождава Орлин Георгиев Соколов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480199, Испания, Мостолес.

Назначава Евелина Христова Пещерска, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480199, Испания, Мостолес.

 

Освобождава Мария Стефанова Колева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480166, Испания, Аликанте.

Назначава Александра Асенова Асенова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480166, Испания, Аликанте.

 

Освобождава Петър Влад Гицоайка, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320920380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2).

Назначава Павел Ангелов Вълканов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320920380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Гринуич 2).

 

 

Освобождава Христо Николаев Йорданов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон, Ийлинг.

 

Освобождава Тодор Илиев Атанасов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320020011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк.

Назначава Константин Красимиров Кънчев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320020011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк.

 

Освобождава Ахмед Митков Баталов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480178, Испания, Витория-Гастейс.

Назначава Мирослав Момчилов Буковинов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480178, Испания, Витория-Гастейс.

 

Освобождава Веска Христова Дормишева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270076, Германия ФР, Касел.

Назначава Анелия Руменова Бруне, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270076, Германия ФР, Касел.

 

Назначава Трифон Спасов Бумбовски, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320480197, Испания, Малага

 

Освобождава Асен Милков Хубенов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК №320270121, Германия ФР, Щутгарт 2.

Освобождава Ивелина Божидарова Караджова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270122, Германия ФР, Щутгарт 3.

 

Назначава Асен Милков Хубенов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270122, Германия ФР, Щутгарт 3.

Назначава Ивелина Божидарова Караджова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК №320270121, Германия ФР, Щутгарт 2.

 

Освобождава Добромир Тодоров Добрев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

Назначава Анна Димитрова Йорданова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480175, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

 

Освобождава Анна Георгиева Чопова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180651, Турция, Къркларели, Ахметбей.

Назначава Георги Стефанов Чопов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180651, Турция, Къркларели, Ахметбей.

 

Освобождава Толга Шен, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270120, Германия ФР, Щутгарт 1.

Назначава Наталия Руменова Иванова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270120, Германия ФР, Щутгарт 1.

 

Освобождава Здравка Георгиева Кръстева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321080521, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

Назначава Aлександра Мицов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321080521, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

 

Освобождава Георги Иванов Протогеров, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080527, Република Северна Македония, Тетово.

Назначава Милош Йорданов , ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321080527, Република Северна Македония, Тетово.

 

Освобождава Анета Димитрова Спасова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321080524, Република Северна Македония, Охрид.

Назначава Красимир Вълков Иванов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321080524, Република Северна Македония, Охрид.

 

Освобождава Вартан Ангелов Айнаджиев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180673, Турция, Ергене (Мармараджък).

Назначава Румяна Кирилова Машкова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180673, Турция, Ергене (Мармараджък).

 

Освобождава Ева Петрова Арабаджиева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270098, Германия ФР, Оснабрюк.

Назначава Исмаил Тургай Исмаил , ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270098, Германия ФР, Оснабрюк.

 

Освобождава Венета Стефанова Николова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320290128, Гърция, Атина - пл. Караискаки 1, ул. Каролу 26.

Назначава Дичка Маринова Тодорова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320290128, Гърция, Атина - пл. Караискаки 1, ул. Каролу 26.

 

Освобождава Димитър Севдалинов Събев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 32321180568, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

Назначава Филиз Сали Джамбаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 32321180568, Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

 

Освобождава Гергана Петкова Матеева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава Джемал Сабри Бекир, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Джемал Сабри Бекир, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава Аврам Иванов Кирилов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Женя Росенова Тодорова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180550, Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Налян Ахмедали Манолова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180550, Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава Милена Иванова Томова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180550, Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Берай Йълмаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180550, Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава Маргарита Микова Йотова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320560275, Кипър, Паралимни.

Назначава Георги Йончев Йотов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320560275, Кипър, Паралимни.

 

Освобождава Ангелина Пламенова Дамянова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

Назначава Анна Живкова Николчева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320870298, Нидерландия, Хага 3.

 

Освобождава Емил Милков Старейшински, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон, Ийлинг.

Назначава Валентин Иванов Чуклев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон, Ийлинг.

 

Освобождава Димитър Константинов Балев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1).

Назначава Емил Милков Старейшински, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320920408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1).

 

Освобождава Зоя Атанасова Филипова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

Назначава Явор Стоянов Господинов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320270056, Германия ФР, Бремен 1.

 

Освобождава Мартин Дахилов Гюлбахаров, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270112, Германия ФР, Франкфурт на Майн 4 (адрес извън Генерално консулство).

Назначава Павлета Миткова Димитрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320270112, Германия ФР, Франкфурт на Майн 4 (адрес извън Генерално консулство).

 

Освобождава Стилиян Кръстев Кръстев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180542, Турция, Балъкесир.

Назначава Райна Кънчева Велева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180542, Турция, Балъкесир.

 

Освобождава Петя Тодорова Петрова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък.

Назначава Владимир Марков Велев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180543, Турция, Балъкесир, Айвълък.

 

Освобождава Дойчин Димитров Дойчев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава Георги Владимиров Добриянов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава Господин Йорданов Славев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава Димитър Бориславов Борисов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180544, Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава Деян Христов Борисов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Огнян Станков Огнянов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180560, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава Лъчезар Радев Радев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

Назначава Рени Димитрова Асенова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава Венцислав Стоянов Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

Назначава Виктор Петков Михалков, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180585, Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава Марияна Ваньова Петрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180587, Турция, Гебзе 2.

Назначава Антоанета Василева Петрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180587, Турция, Гебзе 2.

 

Освобождава Анка Димитрова Златарева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180588, Турция, Гебзе 3.

Назначава Веселина Иванова Кирилова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180588, Турция, Гебзе 3.

 

Освобождава Тунджер Ахмед Ибрахим, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Кремена Данчева Жекова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава Марияна Ваньова Петрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

Назначава Бахри Сезаилов Ибрямов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

 

Освобождава Пламен Статиев Димитров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180614, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

Назначава Мелиса Ватансевер, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180614, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

Освобождава Мария Йорданова Керелезова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180614, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

Назначава Росица Бисерова Четинкая, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180614, Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

Освобождава Кристиян Валериев Андреев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Рашко Давидов Чакъров, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. .

 

Освобождава Костадин Великов Костадинов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

Назначава Таня Георгиева Манова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

Освобождава Батъкан Кемал Моллаахмед, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Светлана Жак Авдала, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180639, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава Икбал Али Баджаклъ, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Мима Невенова Велинова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава Христо Валериев Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Назначава Нели Стоянова Стоянова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

 

Освобождава Венета Тодорова Методиева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180648, Турция, Кешан.

Назначава Николай Стоев Ганчев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180648, Турция, Кешан.

 

Освобождава Георги Бориславов Братанов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180648, Турция, Кешан.

Назначава Радослав Юлиянов Херонов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180648, Турция, Кешан.

 

Освобождава Благовест Карамфилов Боянов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели.

Назначава Адриан Христов Асенов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180650, Турция, Къркларели.

 

Освобождава Детелин Ангелов Михайлов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180659, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

Назначава Георги Бориславов Братанов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180659, Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

Освобождава Ердун Нуртин Рамадан, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180662, Турция, Муратлъ.

Назначава Иван Стефанов Иванов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180662, Турция, Муратлъ.

 

Освобождава Севда Калинова Галиб, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180662, Турция, Муратлъ.

Назначава Татяна Колева Иванова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180662, Турция, Муратлъ.

 

Освобождава Йорданка Николова Василева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Веселин Димитров Христов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава Милена Асенова Тилев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Мариана Василева Георгиева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава Георги Стоянов Георгиев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

Назначава Александра Валериева Иванова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава Марийка Стоянова Атанасова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

Назначава Ива Ивайлова Паунова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180667, Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава Люба Тодорова Кличева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Велимир Атанасов Велев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава Танер Сеидахмед Хасан, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Георги Иванов Георгиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180668, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава Александра Руменова Добрева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180669, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

Назначава Светослав Асенов Славков, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180669, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

 

Освобождава Хълми Мюмюн Хашим, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180669, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

Назначава Траян Тихомиров Тотев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180669, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

 

Освобождава Филиз Сали Джамбаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180670, Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

Назначава Станислав Миленов Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180670, Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

Освобождава Нели Стоянова Стоянова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180687, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

Назначава Завен Такворов Астадуров, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180687, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

 

Освобождава Биляна Валентинова Кънева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180694, Турция, Ялова 1.

Назначава Искрен Стефанов Йосифов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180694, Турция, Ялова 1.

 

Освобождава Гюляй Рамадан Мутлу, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180695, Турция, Ялова 2.

Назначава Левен Ивайлов Ангелов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180695, Турция, Ялова 2.

 

Освобождава Фикрет Халитов Мехмедов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180695, Турция, Ялова 2.

Назначава Сибина Михайлова Маджарова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180695, Турция, Ялова 2.

 

Освобождава Наталия Кирилова Гюлмезова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180696, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Даниел Станимиров Михалев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180696, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава Есен Хасан Ибрям, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Бисер Русимов Русимов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180697, Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

 

Освобождава Златина Радославова Калпачкова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180547, Турция, Бурса, Йенишехир.

Назначава Ашкън Али Юмер, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180547, Турция, Бурса, Йенишехир.

 

Освобождава Стефан Цеков Райков, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180547, Турция, Бурса, Йенишехир.

Назначава Али Рейхан Али, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180547, Турция, Бурса, Йенишехир.

 

Освобождава Стиляна Ангелова Петрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180551, Турция, Бурса, район Инегьол.

Назначава Гюляй Рамадан Мутлу, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180551, Турция, Бурса, район Инегьол.

 

Освобождава Борислав Георгиев Миталов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180555, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

Назначава Фатмегюл Ерхан Али, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180555, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

 

Освобождава Милена Андреева Грозданова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180555, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

Назначава Фикрет Халитов Мехмедов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180555, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

 

Освобождава Радка Динева Славова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180565, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

Назначава Бирол Джейлан Йозоглу, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180565, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

 

Освобождава Аднан Шефкет Хасан, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Анелия Тодорова Кирилова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава Ваня Станкова Тодорова-Петернау, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Аднан Шевкет Хасан, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180566, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава Камен Тошков Ангелов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

Назначава Владимир Росенов Тумбев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180576, Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Освобождава Исмаил Тенекеджи, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Мария Йосифова Тумбева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава Емилиян Валериев, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Исмаил Тенекеджи, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180580, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава Мария Иванова Йосифова, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180581, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

Назначава Хасан Али Ибрям, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180581, Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

 

Освобождава Богиня Петрова Василева, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Невин Шериф Кълъч, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Димитрина Георгиева Радева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Есен Хасан Ибрям, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180582, Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Митко Робертинов Стоянов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180583, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

Назначава Гизем  Йълмаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180583, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

 

Освобождава Борислава Бориславова Ринкова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180584, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 2).

Назначава Озан  Йълмаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180584, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 2).

 

Освобождава Михаил Иванов Михайлов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180592, Турция, Измир, Алиага.

Назначава Лъчезар Радев Радев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180592, Турция, Измир, Алиага.

 

Освобождава Климент Каменов Кочев, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180592, Турция, Измир, Алиага.

Назначава Тодор Иванов Петров, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180592, Турция, Измир, Алиага.

 

Освобождава Залле Мюмюн Юсеин, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Любомир Петров Филипов, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180594, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава Тодор Иванов Петров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180596, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

Назначава Тотко Кутев Ангелов, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180596, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава Христина Иванова Спиридонова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180596, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

Назначава Христо Желчев Желев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180596, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава Иванина Емилова Галева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180597, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле1.

Назначава Илайда Йорданова Шърлаган, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180597, Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле1.

 

Освобождава Александър Бончев Бончев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180610, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

Назначава Луиза Емилова Манова-Павловска, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180610, Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

Освобождава Съдбина Трендафилова Бончева, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180611, Турция,Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

Назначава Захари Огнянов Райков, ЕГН като ЧЛЕН  на СИК № 321180611, Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

 

Освобождава Любомир Петров Филипов, ЕГН като СЕКРЕТАР  на СИК № 321180612, Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой.

Назначава Нора Райова Йълмаз, ЕГН като СЕКРЕТАР  на СИК № 321180612, Турция, Истанбул, Бакъкьой, Атакьой.

 

Освобождава Кристиян Тенков Тенев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

Назначава Неджмидин Мурат Реджеб, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

 

Освобождава Елисавета Любенова Ацарова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

Назначава Марияна Ваньова Петрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180613, Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

 

Освобождава Златка Георгиева Дешова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

Назначава Гьокбен Шерифов Кълъчев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180616, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

Освобождава Борис-Михаил Георгиев Попов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180619, Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

Назначава Азми Ибрахимов Исмаилов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180619, Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

 

Освобождава Аврам Иванов Кирилов, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180620, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

Назначава Владислав Любенов Гювийски, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180620, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

 

Освобождава Надка Иванова Христова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180620, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

Назначава Александър Георгиев Петрев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180620, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

 

Освобождава Иван Митков Митев, ЕГН като СЕКРЕТАР  на СИК № 321180621, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

Назначава Борислав Георгиев Миталов, ЕГН като СЕКРЕТАР  на СИК № 321180621, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

 

Освобождава Здравка Тодорова Костадинова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180621, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

Назначава Милена Андреева Грозданова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180621, Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

 

Освобождава Валери Михайлов Иванов, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Кристиян Валериев Андреев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава Кристиян Валериев Андреев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180622, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава Елеонора Белчинова Явуз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

Назначава Иван Николов Янев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180623, Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

Освобождава Нуршен Бекир Мустафа, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

Назначава Богиня Петрова Василева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180624, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

 

Освобождава Неша Раева-Янъкова Караман, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

Назначава Камен Тошков Ангелов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180625, Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

 

Освобождава Анелия Тодорова Кирилова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180627, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Валентин Росенов Андреев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180627, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Освобождава Нора Райова Йълмаз, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180627, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Христо Иванов Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180627, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Освобождава Ширин Себахтинова Мустафова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180628, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

Назначава Елисавета Василева Славова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180628, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

 

Освобождава Александър Георгиев Петрев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180629, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач)

 Назначава Людмила Захариева Кръстева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180629, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Кърач)

 

Освобождава Владислав Любенов Гювийски, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180630, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 3 (Йорнек)

Назначава Биляна Валентинова Кънева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180630, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 3 (Йорнек)

 

Освобождава Първолета Димитрова Петрова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек)

Назначава Наталия Кирилова Гюлмезова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек)

 

Освобождава Нина Димитрова Велинова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Неша Раева-Янъкова Караман, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

 

Освобождава Гьокбен Шерифов Кълъчев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Люба Костадинова Розанис, ЕГН като ЧЛЕН на СИК СИК № 321180632, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

 

Освобождава Людмила Стоянова Атанасова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава Пламен Статиев Димитров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

 

Освобождава Азми Ибрахимов Исмаилов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава Борис-Михаил Георгиев Попов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180633, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

 

Освобождава Захари Огнянов Райков, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180634, Турция, Истанбул, общ. Кагътхане

Назначава Кристиян Тенков Тенев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180634, Турция, Истанбул, общ. Кагътхане

 

Освобождава Иван Николов Зарков, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

Назначава Магдалина Свиленова Исмаилова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180635, Турция, Истанбул, общ. Кадъкьой, кв. Сахрайиджедит

 

Освобождава Анелия Веселинова Тонкова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180636, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

Назначава Димитър Севдалинов Събев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180636, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

 

Освобождава Магдалина Свиленова Исмаилова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180636, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

Назначава Кичка Андонова Милева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180636, Турция, Истанбул, общ. Картал 1

 

Освобождава Адриана Александрова Петрова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180637, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Назначава Гергана Петкова Матеева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180637, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

 

Освобождава Джумазие  Йозгюнеш, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180637, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Назначава Иван Севдалинов Събев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180637, Турция, Истанбул, общ. Картал 2

Освобождава Любка Андреева Вишанова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180638, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1

Назначава Людмила Василева Темурчин, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180638, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1

 

Освобождава Росица Михайлова Христова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

Назначава Иван Николов Зарков, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

 

Освобождава Габриела Тодорова Иванова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

Назначава Анелия Веселинова Тонкова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180640, Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткьой,кв. Йенишехир

 

Освобождава Доукан Кемал Моллаахмед, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври

 Назначава Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180641, Турция, Истанбул, общ. Силиври

 

Освобождава Лилия Иванова Петрова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

 Назначава Вартан Ангелов Айнаджиев, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

 

Освобождава Деря Джангюл, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

 Назначава Милка Йосифова Димитрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180642, Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей

 

Освобождава Ивайло Каменов Петров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли

 Назначава Петър Цветков Главеев, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли

 

Освобождава Дениз Мутлу, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли

 Назначава Любка Андреева Вишанова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180643, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли

 

Освобождава Виктория Георгиева Петрова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази

 Назначава Ширин Себахтинова Мустафова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180644, Турция, Истанбул, общ. Султангази

 

Освобождава Любен Дамянов Ацаров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

 Назначава Милена Иванова Томова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

 

Освобождава Севгинар Велиева Баджаклъ, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

 Назначава Господин Йорданов Славев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180645, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу

 

Освобождава Иван Севдалинов Събев, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

 Назначава Стефан Цеков Райков, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180646, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

 

Освобождава Кичка Андонова Милева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

 Назначава Мехмед Исмаил Ахмед, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180656, Турция, Люлебургаз 2

 

Освобождава Ирина Георгиева Георгиева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

 Назначава Петя Тодорова Петрова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

 

Освобождава Неджати Ариф Галиб, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

 Назначава Дойчин Димитров Дойчев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180663, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

 

Освобождава Мария Кирилова Стоименова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

 Назначава Златина Радославова Калпачкова, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

 

Освобождава Сабрие Мустафа Юсел, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

 Назначава Женя Росенова Тодорова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180665, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

 

Освобождава Барика Шабан Али, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180676, Турция, Одрин (Генерално консулство)

Назначава Кирил Никифоров Владимиров, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 321180676, Турция, Одрин (Генерално консулство)

 

Освобождава Кирил Никифоров Владимиров, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180677, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу

Назначава Барика Шабан Али, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180677, Турция, Одрин-2, Йъл Илкокулу

 

Освобождава Галина Найденова Петкова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180678, Турция, Сарай

Назначава Гьокхан Йозгюрегн, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180678, Турция, Сарай

Освобождава Елисавета Василева Славова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

Назначава Михаил Добрев Петков, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180679, Турция, Текирдаг

 

Освобождава Людмила Захариева Кръстева, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180685, Турция, Чорлу, кв. Румели

Назначава Мария Георгиева Първанова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180685, Турция, Чорлу, кв. Румели

 

Освобождава Нина Захариева Гергова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180690, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2

Назначава Петя Петкова Лазарова, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180690, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2

 

Освобождава Петя Петкова Лазарова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180691, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Назначава Нина Захариева Гергова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321180691, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

 

Освобождава Дилбер Мехмет Аксу, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180631, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава Елена Запрянова Димитрова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320990453, Полша, Краков.

 

Освобождава Снежана Кирилова Мусакова-Георгиева, ЕГН като СЕКРЕТАР на СИК № 320560270, Кипър, Никозия (Посолство 1).

Назначава Христо Петков Краевски, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320560270, Кипър, Никозия (Посолство 1).

 

Освобождава Кристина Иванова Илиева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава Теодора Красимирова Спасова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180569, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Теодора Красимирова Спасова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн.

Назначава Красимир Петров Яшев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Линкълн.

 

Освобождава Цветелина Крачунова Димитрова-Махди, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм.

Назначава Стаменка Миткова Атанасова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Рексъм.

 

Освобождава Румяна Николова Колева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480166, Испания, Аликанте.

Назначава Мария Димитрова Владева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480166, Испания, Аликанте.

 

Освобождава Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320290143, Гърция, Солун (Генерално консулство).

Назначава Галя Петрова Димитрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320290143, Гърция, Солун (Генерално консулство).

 

Освобождава Татяна Иванова Димитрова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

Назначава Илияна Йорданова Владова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321250714, Франция, Сен-Назер.

 

Освобождава Антон Стефанов Душев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180598, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

Назначава Геновева Георгиева Цекова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180598, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

 

Освобождава Ивана Йованович, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321080521, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

Назначава Ралица Иванова Радкова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321080521, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

 

Освобождава Десислава Емилова Маджунова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 32107508, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон.

Назначава Георги Янев Стойков, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 32107508, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон.

 

Освобождава Вера Лазарова Анчева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн - Тъстин, Калифорния.

Назначава Галина Йорданова Найденова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321070520, САЩ, Ървайн - Тъстин, Калифорния.

 

Освобождава Росица Ценова Бонева-Чурукова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2.

Назначава Светослав Георгиев Илиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920414, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 2.

Освобождава Росен Костадинов Коцев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180552, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Юлия Неделчева Ангелова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180552, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

Освобождава Тина Йорданова Войнова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180548, Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Йорданка Иванова Панайотова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180548, Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Невена Лазарова Милушева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Славина Василева Стамболийска, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180559, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава Мариана Тодорова Маринова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920367, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Крю.

Назначава Стефка Дамянова Михайлова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920367, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Крю.

 

Освобождава Асен Панев Петров, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480211, Испания, Сарагоса.

Назначава Светослава Бориславова Стоянова, ЕГН  като ЧЛЕН на СИК № 320480211, Испания, Сарагоса.

 

Освобождава Теодора Петрова Дойчева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Недялка Тодорова Рунчева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 321180664, Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава Стойко Богданов Иванов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480220, Испания, Уеркал – Овера.

Назначава Мариела Цветиева Пчелинска, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480220, Испания, Уеркал – Овера.

 

Освобождава Александрина Евгениева Гигова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320680282, Ливан, Бейрут (Посолство).

Назначава Васил Илиев Гешев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320680282, Ливан, Бейрут (Посолство).

 

Освобождава Емил Еленков Михайлов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320490235, Италия, Колеферо.

Назначава Владислав Валентинов Сарнацки, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320490235, Италия, Колеферо.

 

Освобождава Борис Борисов Михайлов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън.

Назначава Елена Георгиева Борисова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън.

 

Освобождава Сашка Димитрова Аспарухова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920355, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър.

Назначава Нина Валериева Николова, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320920355, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър.

 

Освобождава София Николаева Стоева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320200048, Бразилия, Сао Пауло.

Назначава Нина Теодорова Пенчева, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320200048, Бразилия, Сао Пауло.

 

Освобождава Аксел Мехтинов Алиев, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320870296, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

Назначава Махмуд Бахри Мехмед, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320870296, Нидерландия, Хага (Посолство 1).

 

Освобождава Мюрвен Метинов Исмаилов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320300151, Дания, Тааструп.

Назначава Ферхан Гюнер Рамадан, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320300151, Дания, Тааструп.

 

Освобождава Бахтияр Мехмеделиев Махмудов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480191, Испания, Куеляр.

Назначава Красимир Димитров Костов, ЕГН като ЧЛЕН на СИК № 320480191, Испания, Куеляр.

 

Освобождава Джейлян Салиева Чиракова, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270079, Германия ФР, Лайпциг 1 (Почетно консулство).

Назначава Галина Борисова Веселинска, ЕГН като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270079, Германия ФР, Лайпциг 1 (Почетно консулство).

 

Освобождава Лютви Хюсеин Дуков, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

Назначава Мехмед Ресимов Шекиров, ЕГН като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320270080, Германия ФР, Лайпциг 2 (Почетно консулство).

 

2. Прилага списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1802-НС от 20.03.2023 г., актуализиран в съответствие с т. 1 от настоящото решение.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1802-НС/

1843-НС/

1867-НС/

1877-НС/

1880-НС/

1881-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения