Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:30

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че лицата, които са били вписани по настоящ адрес, може да поискат да бъдат заличени от списъка на заличените лица по реда на чл. 39 ИК от кмета на общината по постоянен адрес. Общинската администрация служебно информира общинската администрация по настоящ адрес.

В деня на изборите лицата може да се снабдят с удостоверение по чл. 40 ИК и да гласуват в секцията си по постоянен адрес.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

0882 630 805

Във връзка с гласуването извън страната:

0884 690 780

0884 476 747

0882 717 801

0882 625 302

0882 814 303

Съобщение

Относно: променен адрес на секция в гр. Милано, Италия

В Централна избирателна комисия е постъпила Заповед № Ав-02-76/17.11.2021 г. на Генералния консул на Република България в Италия, гр.Милано, за промяна на адрес на секция извън страната.

Съгласно заповедта, СИК № 322300262 с адрес гр.Милано, ул. Алесандро Тадино № 20, се премества на нов адрес – ул. Джовани Батиста Пиацета № 2 (Българското училище).

Актуална информация за адресите на секциите извън страната можете да намерите на следния линк:  https://mfa.bg/bg/3715 

 

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е същият както в изборите на 14 ноември 2021 г., а именно 11 F4 7D E1 35 24 53 66 FA A2 B9 9B 23 4E CA 33 9F ED 26 7C F2 03 2C 3D B3 D8 2A 4E 13 3E 9E 51.

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми РИК за указания.

Съобщение

Въз основа на протоколно решение от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.:

1. Печатите, върнати в общинските администрации след първия тур се раздават на СИК на случаен принцип в запечатан плик и се нараняват повторно при откриване на изборния ден.

2. След приключване на изборния ден и предаване на копия от протокола с изборните резултати на лицата, които имат право, подпечатване на лентата, с която се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали, печатът се прибира в торбата в отделен плик.

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения