Заявление

за гласуване в секция извън страната
в изборите за президент и вицепрезидент
и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

(по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във вр. с чл. 243 и чл. 307 от Изборния кодекс)

Лични данни
Собствено име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на български език и на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
Бащино име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на български език и на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире. Ако нямате презиме по документ за самоличност, оставете полето празно.
Фамилно име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на български език и на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
10 символа, използвайте само цифри.
Документ за самоличност
Въведете номер на лична карта или паспорт.
Въведете последователно ден, месец и година на издаване на посочения по-горе документ за самоличност, разделени с точка или изберете от календара.
Изберете от списъка органа, който е издал посочения по-горе документ за самоличност.
Въведете населено място и адрес на кирилица, както са попълнени в документа Ви за самоличност. Моля не използвайте съкращения на имена.
Информация за контакт
Въведете на кирилица или латиница мястото и адреса на пребиваване в съответната държава. Адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване.
Място за гласуване

Заявявам, че желая да гласувам в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в:

Преди да добавите ново място, моля уверете се, че то не съществува в падащото меню, например изписано на кирилица или по друг близък начин.
Изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува. Когато мястото се намира в голямо населено място, моля посочете по-конкретно (район/квартал).

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Електронни заявления може да се подават до 19.10.2021 г., 24:00 часа българско време. Те служат за:

 • образуване на избирателни секции извън страната при подадени не по-малко от 40 заявления за конкретно място и определяне броя на секциите във всяко място;
 • съставяне на списъците за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК за образуваните избирателни секции.

За секциите, обявени с Решение на ЦИК № 616-НС/ПВР от 24.09.2021 г., заявленията служат само за съставяне на списъците за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК.


Въведете в текстовото поле цифрите от изображението по-горе.
 

При технически проблеми с регистрацията за гласуване в секции извън страната
можете да сигнализирате на email адрес [email protected]

* Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни.

В случай на успешно подадено и прието електронно заявление за гласуване в секция извън страната, не е необходимо гласоподавателят да подава същото заявление на хартиен носител до дипломатическо или консулско представителство.

Календар

Решения

 • № 759-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 758-ПВР/НС / 17.10.2021

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 756-НС / 17.10.2021

  относно: обявяване за недействителна регистрацията на Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 14 ноември 2021 г.

 • всички решения