сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Елена Иванова Цицелкова24-1-НС/
Коста Георгиев Стоянов24-2-НС/
Иван Кирилов Лозанов24-3-НС/
Светлозар Цветков Гагов24-4-НС/
Чавдар Стоянов Стоянов24-5-НС/
Стоил Иванов Цицелков24-6-НС/
Румяна Христова Дечева24-7-НС/
Чавдар Цветков Гагов24-8-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения