РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина
Парламента на Република Азербайджан (Милли Маджлис)
„Сдружение на българите на остров Крит“
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1СДРУЖЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“
2сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“
3сдружение „СЪПОРТ“
5сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
6"Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
7сдружение „Български Съюз Добруджа“
8сдружение с нестопанска цел „Младежки демократичен алианс“
9сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“
10сдружение „Институт за социална интеграция“
11сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“
12сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“
14Сдружение " Европейски проекти в България"
15Сдружение " Европейски проекти"
16Сдружение " Силиус"
17Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ"
18Български хелзинкски комитет
19сдружение „ПАМЕТ“
20Сдружение "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА"
21сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“
22сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“
24сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ“
26Сдружение "Младежки парламент"

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения