РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина
Парламента на Република Азербайджан (Милли Маджлис)
„Сдружение на българите на остров Крит“
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1СДРУЖЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“
2сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“
3сдружение „СЪПОРТ“
5сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
6"Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
7сдружение „Български Съюз Добруджа“
8сдружение с нестопанска цел „Младежки демократичен алианс“
9сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“
10сдружение „Институт за социална интеграция“
11сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“
12сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“
14Сдружение " Европейски проекти в България"
15Сдружение " Европейски проекти"
16Сдружение " Силиус"
17Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ"
18Български хелзинкски комитет
19сдружение „ПАМЕТ“
20Сдружение "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА"
21сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“
22сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“
24сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ“
26Сдружение "Младежки парламент"

Календар

Решения

  • № 487-ЕП/ПВР/НС/НР / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 486-МИ / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Айтос, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

  • № 485-ЕП / 17.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

  • всички решения