РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина
Парламента на Република Азербайджан (Милли Маджлис)
„Сдружение на българите на остров Крит“
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1СДРУЖЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“
2сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“
3сдружение „СЪПОРТ“
5сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“
6"Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
7сдружение „Български Съюз Добруджа“
8сдружение с нестопанска цел „Младежки демократичен алианс“
9сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“
10сдружение „Институт за социална интеграция“
11сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“
12сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“
14Сдружение " Европейски проекти в България"
15Сдружение " Европейски проекти"
16Сдружение " Силиус"
17Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ"
18Български хелзинкски комитет
19сдружение „ПАМЕТ“
20Сдружение "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА"
21сдружение „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“
22сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“
24сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - БЪЛГАРИЯ“
26Сдружение "Младежки парламент"

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения