Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ"

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Ваня Цочева Гьошева17-1-НС/
Цветан Василев Андреев17-2-НС/
Мариана Найденова Кумчева17-3-НС/
Слави Петров Стоянов17-4-НС/
Тодор Николов Велчев17-5-НС/
Анета Петрова Стайкова17-6-НС/
Димитрийка Георгиева Стайкова17-7-НС/
Веселина Красимирова Йорданова17-8-НС/
Петър Кирилов Божков17-9-НС/
Николета Петрова Ганчева17-10-НС/
Росица Василева Лозанова17-11-НС/
Иван Димитров Иванов17-12-НС/
Станка Тодорова Кирчева17-13-НС/
Бонио Иванов Георгиев17-14-НС/
Марияна Георгиева Жекова17-15-НС/
Желязка Танева Георгиева17-16-НС/
Илия Петров Бойчев17-17-НС/
Иванка Димитрова Георгиева17-18-НС/
Янчо Христозов Янев17-19-НС/
Мария Христова Иванова17-20-НС/
Мария Петкова Георгиева17-21-НС/
Марияна Трифонова Петрова17-22-НС/
Станка Запрянова Ганева17-23-НС/
Павел Славов Славов17-24-НС/
Велко Вангелов Ташев17-25-НС/
Ангел Йорданов Колев17-26-НС/
Николай Димитров Николов17-27-НС/
Ангел Илиев Сталев17-28-НС/
Димитър Иванов Струнков17-29-НС/
Ташко Вангелов Ташев17-30-НС/
Мариана Спасова Димитрова17-31-НС/
Тодор Желязков Димов17-32-НС/
Василка Димитрова Ангелова17-33-НС/
Момчил Спасов Момчилов17-34-НС/
Мария Димитрова Тодорова17-35-НС/
Златина Тодорова Ганева17-36-НС/
Янко Николаев Матев17-37-НС/
Боян Йорданов Колев17-38-НС/
Сашо Боянов Колев17-39-НС/
Деяна Манолова Матева17-40-НС/
Николай Янков Матев17-41-НС/
Виолета Янкова Змиярова17-42-НС/
Ивелина Николаева Матева17-43-НС/
Татяна Георгиева Георгиева17-44-НС/
Йорданка Петрова Атанасова17-45-НС/
Иванка Пенчева Гюмюшева17-46-НС/
Николай Стефанов Стефанов17-47-НС/
Петра Йорданова Колева17-48-НС/
Никола Марчев Марчев17-49-НС/
Атанаска Димова Кирацова17-50-НС/
Райна Иванова Костова17-51-НС/
Желязко Петров Спасов17-52-НС/
Гергана Иванова Бобева17-53-НС/
Тодорка Димитрова Георгиева17-54-НС/
Иван Николов Йорданов17-55-НС/
Яна Атанасова Георгиева17-56-НС/
Шабастин Мехмед Нури17-57-НС/
Йордан Иванов Змияров17-58-НС/
Атанас Георгиев Барев17-59-НС/
Владимир Иванов Иванов17-60-НС/
Лина Ангелова Маркова17-61-НС/
Петранка Петкова Андонова17-62-НС/
Андон Димитров Василев17-63-НС/
Елена Лазарова Ставрева17-64-НС/
Андон Ангелов Петков17-65-НС/
Гергана Славчева Тошева17-66-НС/
Петя Лазарова Ставрева17-67-НС/
Лазар Георгиев Ставрев17-68-НС/
Милена Асенова Христозова17-69-НС/
Иван Димитров Димитров17-70-НС/
Боряна Иванова Димитрова17-71-НС/
Ивелина Илиева Рангова17-72-НС/
Албена Иванова Карастоянова17-73-НС/
Атанас Димитров Георгиев17-74-НС/
Християна Ангелова Златкова17-75-НС/
Мария Василева Златкова17-76-НС/
Христина Атанасова Кощудова17-77-НС/
Милена Данчева Тревенска17-78-НС/
Милка Руменова Иванова17-79-НС/
Тинка Христева Кехайова17-80-НС/
Мариян Станков Попов17-81-НС/
Катя Йорданова Костадинова17-82-НС/
Костадин Сребрев Костадинов17-83-НС/
Калинка Проданова Минцева17-84-НС/
Димитринка Петкова Каравелова- Томова17-85-НС/
Катя Цветкова Иванова17-86-НС/
Таня Атанасова Петева17-87-НС/
Мария Васкова Линова17-88-НС/
Иван Георгиев Линов17-89-НС/
Ели Вакрилова Ралова17-90-НС/
Мария Траянис Кутинчева17-91-НС/
Васка Георгиева Боруджиева17-92-НС/
Гергана Владимирова Пейкова17-93-НС/
Кезбан Шукриева Делиалиева17-94-НС/
Борис Станчев Станчев17-95-НС/
Снежана Любомирова Апостолова17-96-НС/
Ангелина Димитрова Кюлеханова17-97-НС/
Иван Георгиев Кюлеханов17-98-НС/
Костадин Илиянов Христов17-99-НС/
Сийка Василева Атанасова17-100-НС/
Стелиян Крумов Митев17-101-НС/
Георги Петков Димитров17-102-НС/
Борис Костадинов Бедров17-103-НС/
Женя Антониева Канатова17-104-НС/
Димитър Христозов Тричков17-105-НС/
Инна Ангелова Митева17-106-НС/
Недялка Асенова Георгиева17-107-НС/
Минка Симова Георгиева17-108-НС/
Христо Георгиев Кичеков17-109-НС/
Билял Мети Юзер17-110-НС/
Савка Ангелова Кичекова17-111-НС/
Марияна Георгиева Николова17-112-НС/
Георги Николов Николов17-113-НС/
Теодора Паунова Юзер17-114-НС/
Мария Димитрова Станчева17-115-НС/
Илко Костадинов Станчев17-116-НС/
Дияна Илкова Станчева17-117-НС/
Асен Славчев Димов17-118-НС/
Анка Иванова Димова17-119-НС/
Радослав Мирославов Тревенски17-120-НС/
Нели Василева Маринова17-121-НС/
Йордан Иванов Ушев17-122-НС/
Марияна Атанасова Иванова17-123-НС/
Иван Исев Кучмов17-124-НС/
Магдалена Спасова Кучмова17-125-НС/
Васил Костадинов Христов17-126-НС/
Бета Стоянова Бързинска17-127-НС/
Недка Георгиева Герчева17-128-НС/
Галя Иванова Килимова17-129-НС/
Борис Димитров Дуевски17-130-НС/
Йорданка Любенова Дуевска17-131-НС/
Ангел Костадинов Станчев17-132-НС/
Александър Златанов Александров17-133-НС/
Симона Василева Кирикичкина17-134-НС/
Рамадан Ахмедов Халилов17-135-НС/
Величка Георгиева Ламбрева17-136-НС/
Дафинка Костадинова Койчева17-137-НС/
Недка Михайлова Митева17-138-НС/
Росица Христова Граматикова17-139-НС/
Атанас Димитров Василев17-140-НС/
Илия Иванов Ангелов17-141-НС/
Христинка Николова Петкова17-142-НС/
Стефка Неделина Гънина17-143-НС/
Митра Илиева Ангелова17-144-НС/
Ваня Василева Ангелова17-145-НС/
Милка Веселинова Кабзамалова17-146-НС/
Светлана Стоянова Илиева17-147-НС/
Генка Костадинова Пенова17-148-НС/
Петър Владимиров Кочев17-149-НС/
Йорданка Александрова Кабзамалова17-150-НС/
Веселина Димитрова Пенова17-151-НС/
Николай Петров Илиев17-152-НС/
Иванка Димитрова Иванова17-153-НС/
Асен Владов Черпоков17-154-НС/
Пенка Тодорова Динкова17-155-НС/
Теодора Динкова Славчева17-156-НС/
Атанас Георгиев Такев17-157-НС/
Магдалена Стоилова Андреева17-158-НС/
Владимир Стефанов Цанков17-159-НС/
Румен Петров Иванов17-160-НС/
Васка Тодорова Пукалова17-161-НС/
Васка Димитрова Иванова17-162-НС/
Христина Ангелова Калоянова17-163-НС/
Гергана Ангелова Кирева17-164-НС/
Хризантема Георгиева Пекова17-165-НС/
Павлина Инкова Куманова17-166-НС/
Таня Колева Димитрова17-167-НС/
Янислав Рангелов Иванов17-168-НС/
Петър Красимиров Генов17-169-НС/
Вихър Петров Пеков17-170-НС/
Мария Георгиева Вълчева17-171-НС/
Иван Атанасов Лазаров17-172-НС/
Петър Стоянов Петров17-173-НС/
Димитър Лазаров Лазаров17-174-НС/
Спасимир Климентинов Янков17-175-НС/
Петър Георгиев Георгиев17-176-НС/
Стиван Тонев Тодоровски17-177-НС/
Костадин Антонов Динчев17-178-НС/
Павел Георгиев Томов17-179-НС/
Стефан Асенов Кавазов17-180-НС/
Мария Димитрова Манолова17-181-НС/
Атанаска Георгиева Димитрова17-182-НС/
Иван Тодоров Шишков17-183-НС/
Костадин Петров Чакъров17-184-НС/
Иванка Корнелиева Минкова17-185-НС/
Елена Димитрова Павлова17-186-НС/
Елена Иванова Натова17-187-НС/
Антон Сергеев Солаков17-188-НС/
Рангел Георгиев Станоев17-189-НС/
Стоян Александров Мичев17-190-НС/
Ради Стоилов Андреев17-191-НС/
Анка Димитрова Станоева17-192-НС/
Петър Христов Маргенов17-193-НС/
Людмил Бориславов Стоянов17-194-НС/
Вяра Василева Панева17-195-НС/
Йорданка Валериева Димитрова17-196-НС/
Теодора Красенова Кираджийска17-197-НС/
Гергана Спасова Шерова17-198-НС/
Йоана Венциславова Великова17-199-НС/
Иванка Йорданова Шерова17-200-НС/
Костадинка Стефанова Рудова17-201-НС/
Виолета Стоименова Рудова17-202-НС/
Ваня Димитрова Кокунова17-203-НС/
Дима Иванова Динкова17-204-НС/
Льoфка Атанасова Джамбова17-205-НС/
Галя Тонева Бухалова17-206-НС/
Стефан Стоименов Рудов17-207-НС/
Драга Петрова Тафранджиева17-208-НС/
Катя Атанасова Михайлова17-209-НС/
Надежда Николова Георгиева17-210-НС/
Жулиета Димитрова Донкова17-211-НС/
Станислава Христова Пурнарова17-212-НС/
Борислава Василева Мравкова17-213-НС/
Иванка Димитрова Тачкова17-214-НС/
Петя Ангелова Тоткова17-215-НС/
Димитър Георгиев Брънков17-216-НС/
Анулиран17-217-НС/
Анулиран17-218-НС/
Павлина Йорданова Лалова17-219-НС/
Марияна Христова Мяховска17-220-НС/
Петя Стоянова Цонева17-221-НС/
Румен Христов Христов17-222-НС/
Антоанета Димитрова Христова17-223-НС/
Станка К. Станулова17-224-НС/
Стоянка Лилова Лалова17-225-НС/
Павлена Стефанова Стефанова17-226-НС/
Мария Христова Николова17-227-НС/
Мерита Стоянова Грамова17-228-НС/
Стоян Димитров Балев17-229-НС/
Милена Костадинова Кукова17-230-НС/
Стоянка Илиева Кукова17-231-НС/
Станимира Минчева Кючукова17-232-НС/
Силвия Емилова Георгиева-Гешева17-233-НС/
Сюзана Емилова Гешева17-234-НС/
Стоян Спасов Спасов17-235-НС/
Атанас Красимиров Маринов17-236-НС/
Красимир Иванов Маринов17-237-НС/
Ваня Любомирова Стойнова17-238-НС/
Пламен Иванов Иванов17-239-НС/
Таня Николова Райкова17-240-НС/
Александър Цветанов Генков17-241-НС/
Красимир Славов Кьорчев17-242-НС/
Лиляна Тинкова Тинкова17-243-НС/
Светлана Петрова Петрова17-244-НС/
Лиляна Панайотова Нешева17-245-НС/
Николина Миткова Млячкова17-246-НС/
Недялка Рачева Килапова17-247-НС/
Христо Тодоров Балъков17-248-НС/
Ангел Ангелов Кировски17-249-НС/
Иванка Иванова Йозова17-250-НС/
Ваньо Вихров Атанасов17-251-НС/
Венцислава Каменова Лечева17-252-НС/
Янка Иванова Генова17-253-НС/
Стойчо Койчев Сакулов17-254-НС/
Галя Иванова Кънева17-255-НС/
Лало Павлов Лалов17-256-НС/
Иванка Вълева Дръндева17-257-НС/
Кина Георгиева Лютова17-258-НС/
Минка Петрова Арбова17-259-НС/
Гинка Стоилова Тотева17-260-НС/
Ганьо Тодоров Колев17-261-НС/
Петя Пламенова Георгиева17-262-НС/
Веселин Димитров Димитров17-263-НС/
Мария Дамянова Петкова17-264-НС/
Пенка Георгиева Мутавчийска17-265-НС/
Марийка Славчева Гаджева17-266-НС/
Теодора Петрова Петкова17-267-НС/
Иван Ангелов Иванов17-268-НС/
Иванка Рачева Иванова17-269-НС/
Анка Енева Христова17-270-НС/
Венцислав Христов Христов17-271-НС/
Иван Иванов Маринов17-272-НС/
Иван Тодоров Денков17-273-НС/
Кирил Стефанов Киров17-274-НС/
Петър Христов Петров17-275-НС/
Иван Димитров Иванов17-276-НС/
Ани Христова Чипева17-277-НС/
Мария Тодорова Фънева17-278-НС/
Гергана Пенева Фънева17-279-НС/
Христина Миленова Калъчева17-280-НС/
Мария Христова Делева17-281-НС/
Станислава Христова Маринова17-282-НС/
Наталия Пеева Недялкова17-283-НС/
Анка Христова Чипева17-284-НС/
Катя Атнтонова Маринова17-285-НС/
Мария Иванова Начева17-286-НС/
Мария Кирилова Лукова17-287-НС/
Недялка Иванова Кръситева17-288-НС/
Веска Георгиева Цанкова17-289-НС/
Николай Георгиев Градев17-290-НС/
Стиляна Петкова Бакалова17-291-НС/
Таня Димитрова Ганева17-292-НС/
Иван Георгиев Делчев17-293-НС/
Тотка Атанасова Трифонова17-294-НС/
Марияна Маринова Иванова17-295-НС/
Николай Стефанов Колев17-296-НС/
Петко Минков Петков17-297-НС/
Найден Лалов Бенев17-298-НС/
Георги Вълков Казаков17-299-НС/
Минчо Ангелов Лютов17-300-НС/
Найден Нешев Найденов17-301-НС/
Николай Вълков Казаков17-302-НС/
Димитър Петров Сендов17-303-НС/
Момчил Николаев Рашков17-304-НС/
Даниела Спасова Ангелова17-305-НС/
Костадин Асенов Гроицов17-306-НС/
Кристина Цветкова Аргирова17-307-НС/
Димитър Георгиев Владиков17-308-НС/
Кирил Димитров Накев17-309-НС/
Иван Йорданов Славов17-310-НС/
Димитър Иванов Стоянов17-311-НС/
Николина Василева Томова17-312-НС/
Василка Димитрова Нешева17-313-НС/
Васил Николов Томов17-314-НС/
Йорданка Василева Томова17-315-НС/
Николина Йорданова Стамболова17-316-НС/
Тодорка Иванова Янева17-317-НС/
Петранка Йорданова Димитрова17-318-НС/
Атанаска Иванова Търева17-319-НС/
Иван Димчев Димов17-320-НС/
Костадин Николов Търев17-321-НС/
Ангел Димитров Благоев17-322-НС/
Соня  Димитрова Неделчева17-323-НС/
Станка Димитрова Николова17-324-НС/
Николай Кунчев Николов17-325-НС/
Стоянка Вълчева Тодорова17-326-НС/
Найден Айзенов Найденов17-327-НС/
Цветан Николов Кирчев17-328-НС/
Георги Петров Георгиев17-329-НС/
Ивелина Райкова Александрова17-330-НС/
Христо Костадинов Александров17-331-НС/
Петя Николова Атанасова17-332-НС/
Мария Николова Георгиева17-333-НС/
Петко Ангелов Петков17-334-НС/
Бонка Чонова Петкова17-335-НС/
Кирил Иванов Николов17-336-НС/
Росица ДимитроваВълчева17-337-НС/
Йорданка Петрова Николова17-338-НС/
Любка Николова Вълчева17-339-НС/
Диана Георгиева Дингилова17-340-НС/
Гено Апостолов Берберов17-341-НС/
Марияна Чонова Сарафова17-342-НС/
Тина Петрова Пенкова17-343-НС/
Иван Георгиев Луков17-344-НС/
Димка Иванова Кунова17-345-НС/
Николай Димитров Кунов17-346-НС/
Стефанка Димитрова Тошева17-347-НС/
Ана Павлова Петканчева17-348-НС/
Иванка Дончева Караиванова17-349-НС/
Николинка Тодорова Гачева17-350-НС/
Мая Антонова Велева17-351-НС/
Бистра Цвяткова Стоянова17-352-НС/
Виолета Минкова Колева17-353-НС/
Таня Иванова Бодушка17-354-НС/
Таня Бойчева Терзийска17-355-НС/
Зорница Йовкова Търновалийска17-356-НС/
Бианка Бориславова Ковачева17-357-НС/
Гергана Милкова Карабаджиева17-358-НС/
Ана Серафимова Маджарска17-359-НС/
Надежда Йорданова Чанова17-360-НС/
Красимира Йосифова Гешева17-361-НС/
Пенка Ангелова Каланова17-362-НС/
Росица Милкова Маринова17-363-НС/
Тинка Генова Матейчина17-364-НС/
Олга Иванова Павлова17-365-НС/
Владимир Иванов Павлов17-366-НС/
Диана Йосифова Пашкулова17-367-НС/
Елена Янкова Павлова17-368-НС/
Росица Генова Дюлгерска17-369-НС/
Илко Георгиев Гатев17-370-НС/
Николай Димитров Касарски17-371-НС/
Ангел Николаев Касарски17-372-НС/
Стефанка Петрова Касарска17-373-НС/
Иван Стоянов Гарфалски17-374-НС/
Тодор Димитров Радинов17-375-НС/
Петър Георгиев Боруков17-376-НС/
Тинка Генова Чапанска17-377-НС/
Николай Генов Чапански17-378-НС/
Стефка Генова Гарфалска17-379-НС/
Иван Апостолов Минков17-380-НС/
Георги Димитров Костов17-381-НС/
Пенчо Апостолов Минков17-382-НС/
Георги Иванов Димитров17-383-НС/
Пена Ченкова Георгиева17-384-НС/
Гено Ангелов Ангелов17-385-НС/
Надежда Александрова Касабова17-386-НС/
Стоян Ганев Ганев17-387-НС/
Валентин Винанков Георгиев17-388-НС/
Марко Петров Бойчев17-389-НС/
Лили Василева Иванова17-390-НС/
Денка Славчева Георгиева17-391-НС/
Славчо Петков Георгиев17-392-НС/
Ваня Георгиева Георгиева17-393-НС/
Мариан Димов Петров17-394-НС/
Мария Стоянова Ночева17-395-НС/
Симеон Ангелов Попов17-396-НС/
Иван Минчев Христозов17-397-НС/
Нели Рангелова Стоилова17-398-НС/
Енчо Георгиев Дернев17-399-НС/
Георги Генчев Гаргов17-400-НС/
Илиан Павлов Чалъков17-401-НС/
Костадин Мичев Петков17-402-НС/
Петър Йосифов Кърчев17-403-НС/
Радка Груева Здравкова17-404-НС/
Маринела Иванова Здравкова17-405-НС/
Кирил Николов Христев17-406-НС/
Николай Христов Христов17-407-НС/
Пенка Рангелова Чилова17-408-НС/
Христо Иванов Бахчевански17-409-НС/
Запрянка Георгиева Станджикова17-410-НС/
Стоян Петков Гергински17-411-НС/
Ясен Цветанов Стоянов17-412-НС/
Спаска Стоянова Писарска17-413-НС/
Стефан Господинов Господинов17-414-НС/
Тодор Видолов Рабаджиев17-415-НС/
Петър Йорданов Кънев17-416-НС/
Ванеса Златанова Рогачева17-417-НС/
Делка Маркова Маркова17-418-НС/
Иванка Иванова Стоянова17-419-НС/
Васил Тодоров Пуков17-420-НС/
Диян Стоянов Стоянов17-421-НС/
Тодор Чонев Ненов17-422-НС/
Тихомир Тодоров Ненов17-423-НС/
Стоянка Василева Големджийска17-424-НС/
Иван Николов Бахчеванов17-425-НС/
Галина Иванова Стоянова17-426-НС/
Анка Георгиева Юнакова17-427-НС/
Илияна Александрова Ботева17-428-НС/
Стоянка Рангелова Арабаджиева17-429-НС/
Стефка Михайлова Светлева17-430-НС/
Таня Делкова Иванова17-431-НС/
Добрин Василев Донев17-432-НС/
Теодора Рангелова Калайджиева17-433-НС/
Димитър Руменов Балкански17-434-НС/
Ангел Костадинов Бабачев17-435-НС/
Сапи Ружди Юрук17-436-НС/
Стоян Илиев Сидов17-437-НС/
Симона Аивазова Кадирова17-438-НС/
Тодор Васиел Шутев17-439-НС/
Елена Веселинова Драганова17-440-НС/
Муса Мехмед Стрелчов17-441-НС/
Емануил Огнянов Юнчев17-442-НС/
Кирил Димитров Гълъбов17-443-НС/
Никола Стоянов Николов17-444-НС/
Кирил Стоянов Николов17-445-НС/
Елена Петрова Фитнева17-446-НС/
Никола Стоянов Неновски17-447-НС/
Танка Денева Дойчинова17-448-НС/
Антоанета Георгиева Ранделова17-449-НС/
Стою Стоянов Кордев17-450-НС/
Веселина Станчева Маринова17-451-НС/
Пенка Колева Иванова17-452-НС/
Елена Ганева Генова17-453-НС/
Лидия Миткова Костова17-454-НС/
Стойко Колев Стойков17-455-НС/
Елена Минчева Минчева17-456-НС/
Валентина Георгиева Шаллиева17-457-НС/
Васил Георгиев Георгиев17-458-НС/
Минка Генчева Танева17-459-НС/
Йонка Милкова Стоянова17-460-НС/
Иванка Георгиева Шопова17-461-НС/
Иванка Маринова Козарева17-462-НС/
Въла Петрова Йорданова17-463-НС/
Йовка Щерева Стаменова17-464-НС/
Куна Георгиева Колева17-465-НС/
Магдалена Иванова Узунова17-466-НС/
Златко Радков Дзанев17-467-НС/
Радко Златев Дзанев17-468-НС/
Боян Иванов Маринов17-469-НС/
Стефан Тодоров Иванов17-470-НС/
Иван Петров Иванов17-471-НС/
Цветан Георгиев Маринчешки17-472-НС/
Пламена Запрянова Тодорова17-473-НС/
Малин Атанасов Меретев17-474-НС/
Латинка Николова Пенелова17-475-НС/
Николинка Петрова Пенелова17-476-НС/
Недялка Николова Стоянова17-477-НС/
Георги Ангелов Василев17-478-НС/
Никола Петков Симеонов17-479-НС/
Георги Кръстев Лулчев17-480-НС/
Донка Сталинова Милева17-481-НС/
Димитър Георгиев Даков17-482-НС/
Стефан Антонов Мукарев17-483-НС/
Йорданка Димитрова Спиридаки17-484-НС/
Цонка Ненова Байлова17-485-НС/
Ганка Петкова Тучева17-486-НС/
Дончо Георгиев Богданов17-487-НС/
Екатерина Драганова Видолова17-488-НС/
Стоян Стоицов Калоферов17-489-НС/
Стоян Стойков Кирков17-490-НС/
Йорданка Иванова Георгиева17-491-НС/
Илиян Стоянов Чотов17-492-НС/
Иванка Димитрова Попова17-493-НС/
Васил Георгиев Кичуков17-494-НС/
Димитрина Василева Бухалова17-495-НС/
Иванка Стоилова Гарилова17-496-НС/
Емилия Видолова Георгиева17-497-НС/
Нелина Атанасова Билярска17-498-НС/
Надя Михайлова Алуминова17-499-НС/
Йорданка Тодорова Василева17-500-НС/
Петър Петков Петров17-501-НС/
Георги Атанасов Динчийски17-502-НС/
Здравка Николова Менчева17-503-НС/
Николай Костадинов Стоичков17-504-НС/
Гинка Панчева Богданова17-505-НС/
Десислава Минкова Кънчева17-506-НС/
Лиляна Величкова Халкалиева17-507-НС/
Атанас Тодоров Димитров17-508-НС/
Маргарита Таскова Костадинова17-509-НС/
Станимира Стоянова Добрева17-510-НС/
Димитрия Василева Йотова17-511-НС/
Вилиана Ечева Добрева17-512-НС/
Благой Иванов Пехливански17-513-НС/
Атанас Иванов Иванов17-514-НС/
Екатерина Георгиева Панайотова17-515-НС/
Иван Емилов Костов17-516-НС/
Алеко Христов Андреев17-517-НС/
Йордан Рангелов Калайджиев17-518-НС/
Мария Георгиева Лотарова17-519-НС/
Мартин Атанасов Зикямов17-520-НС/
Димитър Георгиев Златанов17-521-НС/
Рангел Петков Китуков17-522-НС/
Петя Николова Златанова17-523-НС/
Петър Ангелов Дойчинов17-524-НС/
Тодорка Христева Ходжева17-525-НС/
Здравко Алексиев Странджалиев17-526-НС/
Иван Ангелов Чуруков17-527-НС/
Елена Стоянова Тянчева17-528-НС/
Георги Димитров Тянчев17-529-НС/
Димитър Георгиев Тянчев17-530-НС/
Росен Митков Инджов17-531-НС/
Тодор Илиев Грибачев17-532-НС/
Станка Илиева Стрелкова17-533-НС/
Диляна Василева Калоферова17-534-НС/
Анастас Василев Чернев17-535-НС/
Златка Славчева Канева17-536-НС/
Екатерина Василева Костадинова17-537-НС/
Борислав Христов Атанасов17-538-НС/
Емил Спасов Митев17-539-НС/
Атанаска Емилова Митева17-540-НС/
Сергей Станиславов Брезов17-541-НС/
Илиян Соколов Чимбов17-542-НС/
Пламена Тихомирова Демерджиева17-543-НС/
Росица Светлозарова Тревенска17-544-НС/
Запрянка Иванова Чурукова17-545-НС/
Тодор Георгиев Узунов17-546-НС/
Мария Николова Делитанова17-547-НС/
Радомира Василева Нанова17-548-НС/
Боряна Димитрова Юрукова17-549-НС/
Златка Райкова Димитрова17-550-НС/
Деница Стаменова Димитрова17-551-НС/
Костадин Василева Шикеров17-552-НС/
Иван Василев Димитров17-553-НС/
Апостол Пламенов Зоев17-554-НС/
Захарина СимеоноваТревенски17-555-НС/
Стефан Боянов Бойчев17-556-НС/
Дияна Симеонов Шекерова17-557-НС/
Красимир Алдинов Шекеров17-558-НС/
Светлана Димитрова Чимбова17-559-НС/
Звезда Траева Джулева17-560-НС/
Драгомир Христов Каптебилов17-561-НС/
Ангел Петров Василев17-562-НС/
Димитров Асенов Димов17-563-НС/
Илия Стефанов Димитров17-564-НС/
Димитър Илиев Христев17-565-НС/
Галя Асенова Янкова17-566-НС/
Миглена Красимирова Йорданова17-567-НС/
Тодор Апостолов Гърмидолов17-568-НС/
Надежда Данчева Чукалова17-569-НС/
Иван Борисов Бекиров17-570-НС/
Николинка Петрова Топалска17-571-НС/
Цветелин Атанасов Пищялов17-572-НС/
Пламена Борисова Даскалова17-573-НС/
Руслана Красимирова Драганова17-574-НС/
Иван Петров Начев17-575-НС/
Цветан Петров Павлов17-576-НС/
Александър Петров Берийски17-577-НС/
Красимир Видолов Краев17-578-НС/
Йордан Александров Димитров17-579-НС/
Благовеста Георгиева Груева17-580-НС/
Георги Димитров Димитров17-581-НС/
Гина Латева Павлова17-582-НС/
Мария Николова Цънцарова17-583-НС/
Станислав Василев Запрянов17-584-НС/
Петър Генчев Петров17-585-НС/
Николина Стоянова Гавраилска17-586-НС/
Димитър Стоянов Стоянов17-587-НС/
Здравко Рангелов Колев17-588-НС/
Иво Радев Радев17-589-НС/
Петко Костов Танев17-590-НС/
Латинка Койчева Митова17-591-НС/
Васил Димитров Аръков17-592-НС/
Мирослав Златков Златев17-593-НС/
Петрана Йорданова Чукова17-594-НС/
Марин Георгиев Дамянов17-595-НС/
Запрянка Илиева Иванова17-596-НС/
Тянчо Иванов Желязков17-597-НС/
Лили Стефчова Илиева17-598-НС/
Добромира Петрова Божкова17-599-НС/
Янко Ангелов Янков17-600-НС/
Гергана Димитрова Янкова17-601-НС/
Таня Иванова Арабаджова17-602-НС/
Венета Иванова Пенкова17-603-НС/
Йорданка Иванова Павлова17-604-НС/
Георги Иванов Грозев17-605-НС/
Пантелей Стоянов Григоров17-606-НС/
Стоян Пантелеев Григоров17-607-НС/
Милена Иванова Желязкова17-608-НС/
Йордан Ангелов Желязков17-609-НС/
Мария Ангелова Григорова17-610-НС/
Надя Тeодорова Маровска17-611-НС/
Бояна Тeодорова Драгостинова17-612-НС/
Лиляна Боянова Николова17-613-НС/
Анна Петрова Шопова17-614-НС/
Анна Йорданова Шопова17-615-НС/
Елеонора Живкова Аргилова17-616-НС/
Гергана Цветанова Георгиева17-617-НС/
Йорданка Давиткова Георгиева17-618-НС/
Иванка Лазарова Петканина17-619-НС/
Даринка Петрова Христова17-620-НС/
Румяна Георгиева Терзийска17-621-НС/
Илияна Пенкова Димитрова17-622-НС/
Данаил Тродскиев Бърдарски17-623-НС/
Десислава Симеонова Миланова17-624-НС/
Симеонка Димитрова Георгиева17-625-НС/
Пламен Маргаритов Драганов17-626-НС/
Горичка Цветанова Захариева17-627-НС/
Любомир Петров Захариев17-628-НС/
Венцислав Мариов Владимиров17-629-НС/
Еленка Иванова Колева-Иванова17-630-НС/
Петранка Иванова Палийска17-631-НС/
Петя Делчева Ангелова17-632-НС/
Стоян Павломиров Стоянов17-633-НС/
Людмил Кирилов Митранов17-634-НС/
Мариана Николова Хинкинска17-635-НС/
Георги Венциславов Хинкински17-636-НС/
Радостина Маринова Христова17-637-НС/
Борис Венциславов Венков17-638-НС/
Борис Димитров Паунов17-639-НС/
Марио Николай Стефанов17-640-НС/
Лиляна Илиева Козарева17-641-НС/
Себахтин Ибрян Ахмед17-642-НС/
Силвия Велинова Владова17-643-НС/
Александър Стефанов Стефанов17-644-НС/
Нели Димитрова Василева17-645-НС/
Вержиния Валентинова Янкуловска17-646-НС/
Любомир Йорданов Мандраджиев17-647-НС/
Йордан Велев Мандраджиев17-648-НС/
Мария Иванова Мандраджиева17-649-НС/
Гергана Йорданова Спасова17-650-НС/
Росица Стоянова Крумова17-651-НС/
Георги Петров Крумов17-652-НС/
Гергана Цветанова Вучева17-653-НС/
Таня Маринова Лозанова17-654-НС/
Стефка Лазарова Лазова17-655-НС/
Христо Николов Николов17-656-НС/
Пламен Светлозаров Кръстев17-657-НС/
Валя Владимирова Златарева17-658-НС/
Плумена Милева Стамова17-659-НС/
Валдемар Ришард Ницпон17-660-НС/
Цветан Руменов Цветанов17-661-НС/
Билент Мустан Моллов17-662-НС/
Огнян Пламенов Илчев17-663-НС/
Мирослав Николаев Тошев17-664-НС/
Георги Бориславов Маринов17-665-НС/
Венелина Здравкова Маринова17-666-НС/
Здравко Йотов Петров17-667-НС/
Кръстан Донков Кръстанов17-668-НС/
Соня Василева Илиева17-669-НС/
Росица Иванова Ицева17-670-НС/
Росица Маринова Гергова17-671-НС/
Адриана Димитрова Андреева17-672-НС/
Георги Кирилов Василев17-673-НС/
Галя Рашева Бенкова17-674-НС/
Радостин Линов Георгиев17-675-НС/
Елеонора Борисова Генчева17-676-НС/
Теодоро Костадинов Бояджиев17-677-НС/
Силвия Георгиева Иванова17-678-НС/
Михаил Димитров Грозданов17-679-НС/
Драганка Манасиева Грозданова17-680-НС/
Толя Георгиева Лазарова17-681-НС/
Дора Троянова Илиева17-682-НС/
Митко Борисов Андреев17-683-НС/
Лилия Миткова Андреева – Маринова17-684-НС/
Дияна Пеева Антонова17-685-НС/
Лилия Любенова Ценова17-686-НС/
Татяна Микова Микова17-687-НС/
Йордан Николов Чипилов17-688-НС/
Ирена Николаева Дъбова17-689-НС/
Ирена Димитрова Зумпалова17-690-НС/
Венета Василева Йончовска17-691-НС/
Мариела Стоянова Стоянова17-692-НС/
Любомир Николов Симеонов17-693-НС/
Албена Венкова Цветкова17-694-НС/
Жулиета Вълчева Костова17-695-НС/
Вълкана Симеонова Соколова17-696-НС/
Михаела Венциславова Атанасова17-697-НС/
Тихомир Георгиев Димитров17-698-НС/
Петър Александров Савов17-699-НС/
Иван Ерениев Гергов17-700-НС/
Силвия Христова Димитрова17-701-НС/
Тодор Димитров Димитров17-702-НС/
Георги Тодоров Лазаров17-703-НС/
Цветан Кирилов Петков17-704-НС/
Младен Георгиев Генадиев17-705-НС/
Елеонора Методиева Пановска17-706-НС/
Цонко Крумов Манавски17-707-НС/
Пламен Крумов Ганецовски17-708-НС/
Сирма Георгиева Младенова17-709-НС/
Румен Ценов Лилов17-710-НС/
Благолета Методиева Дръмкарска17-711-НС/
Светослав Валентинов Спасов17-712-НС/
Младен Славков Младенов17-713-НС/
Маргарита Димитрова Цветанова17-714-НС/
Мирослав Луканов Сулев17-715-НС/
Таня Иванова Тушинова17-716-НС/
Кети Георгиева Димитрова17-717-НС/
Веселин Веселинов Попов17-718-НС/
Иван Димитров Атанасов17-719-НС/
Весела Величкова Николова17-720-НС/
Цецко Иванчев Ярмин17-721-НС/
Денислав Цветанов Димитров17-722-НС/
Вергиния Цветкова Семкова17-723-НС/
Венелин Иванов Червеняшки17-724-НС/
Светлана Цветомилова Кунинска17-725-НС/
Николай Иванов Калинов17-726-НС/
Катя Иванова Каменова17-727-НС/
Ралица Павлова Георгиева-Спасова17-728-НС/
Йоана Йонкова Ненкова17-729-НС/
Тихомир Петров Тодоров17-730-НС/
Наталия Цветелинова Пешанова17-731-НС/
Цветан Борисов Михайлов17-732-НС/
Цветелин Николов Петков17-733-НС/
Гергана Цветелинова Тодорова17-734-НС/
Соня Венциславова Стоянова17-735-НС/
Иванка Николова Петкова17-736-НС/
Георги Евгениев Младенов17-737-НС/
Надя Панталеева Николова17-738-НС/
Цветелин Методиев Борисов17-739-НС/
Ивайло Благоев Антонов17-740-НС/
Митко Николов Стоянов17-741-НС/
Андрей Илиев Цветков17-742-НС/
Тони Аделинов Вилиянов17-743-НС/
Лазар Магдалинов Лазаров17-744-НС/
Виолина Георгиева Иванова17-745-НС/
Павлинка Иванова Найденова17-746-НС/
Анна Иванова Ангелова17-747-НС/
Петър Стефанов Иванов17-748-НС/
Рая Милтонова Симеонова17-749-НС/
Павлина Петрова Пачова17-750-НС/
Христина Иванова Костова17-751-НС/
Иван Валериев Драганов17-752-НС/
Иванка Георгиева Йорданова17-753-НС/
Мая Крумова Михайлова17-754-НС/
Йовка Петрова Маринова17-755-НС/
Ангел Иванов Маринов17-756-НС/
Ивелин Валериев Дойнов17-757-НС/
Марин Димитров Маринов17-758-НС/
Валентина Игнатова Чанталийска17-759-НС/
Елена Павлова Арсенова17-760-НС/
Катя Златева Кръстева17-761-НС/
Анелия Миткова Тодорова17-762-НС/
Йоанна Цветанова Цветкова17-763-НС/
Божидара Божидарова Божинова17-764-НС/
Нина Валери Нинова17-765-НС/
Красимир Евтимов Кръстев17-766-НС/
Калина Христова Иванова17-767-НС/
Иванка Кирилова Атанасова17-768-НС/
Георги Евлогиев Бечев17-769-НС/
Кирил Начков Гергов17-770-НС/
Натали Константинова Гмитричкова17-771-НС/
Надежда Георгиева Зарчева17-772-НС/
Детелин Методиев Коцев17-773-НС/
Йордан Николов Савов17-774-НС/
Ивайло Асенов Колев17-775-НС/
Гюлтен Феинова Моллова17-776-НС/
Анджелина Томова Константинова17-777-НС/
Цветослав Нинов Велчев17-778-НС/
Виктор Иванов Велинов17-779-НС/
Лъчезар Христов Дочев17-780-НС/
Васил Станчев Герински17-781-НС/
Юлия Илиева Крънчева17-782-НС/
Росица Стоименова Тупавичарова17-783-НС/
Лиляна Александрова Пенчева17-784-НС/
Савка Каменова Пенчева17-785-НС/
Величка Стоилова Стойчева17-786-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения