Заявление

за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с чл. 243 от Изборния кодекс)

Лични данни
Собствено име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
Бащино име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире. Ако нямате презиме, оставете полето празно.
Фамилно име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
10 символа, използвайте само цифри.
Документ за самоличност
Въведете номер на лична карта или паспорт.
Въведете последователно ден, месец и година на издаване, разделени с точка или изберете от календара.
Въведете населено място и адрес на кирилица, както са попълнени в документа Ви за самоличност. Моля не използвайте съкращения на имена.
Информация за контакт
Въведете на кирилица или латиница мястото и адреса на пребиваване в съответната държава. Адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване.
Място за гласуване
* В Централната избирателна комисия е постъпила информация от МВнР, че в държавата съществува висок риск за сигурността.

П - Посолство
ГК - Генерално консулство
ПП - Постоянно представителство
ДП - Диполатическо представителство
КП - Консулско представителство
КК към ГК - Консулска канцелария към ГК
Изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува. Когато мястото се намира в голямо населено място, моля посочете по-конкретно (район/квартал).

Заявявам, че желая да гласувам в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Въведете в текстовото поле двете думи или числа от изображението по-горе разделени с интервал.
 

* Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни.

В случай на успешно подадено и прието електронно заявление за гласуване в секция извън страната, гласоподавателят не трябва да подава същото заявление на хартиен носител до дипломатическо или консулско представителство.

Календар

Решения

  • № 4370-ПВР / 28.02.2017

    относно: искане за достъп до запечатано помещение в община Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември 2016 г.

  • № 4369-НС / 28.02.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ново село, област Видин, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

  • № 4368-ПВР / 28.02.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за предаване на изборните книжа на отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана

  • всички решения