Задължени ли са членовете на районните избирателни комисии (РИК) да ползват отпуск за времето, през което са назначени, или това е само възможност за тях? Възможно ли е работодателят да задължи работник или служител да ползва отпуск за времето, през което е назначен за член на РИК?

Съгласно чл. 69 от Изборния кодекс членовете на районните избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Разпоредбата на чл. 69 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на РИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на РИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на РИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията.

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения