Задължени ли са членовете на районните избирателни комисии (РИК) да ползват отпуск за времето, през което са назначени, или това е само възможност за тях? Възможно ли е работодателят да задължи работник или служител да ползва отпуск за времето, през което е назначен за член на РИК?

Съгласно чл. 69 от Изборния кодекс членовете на районните избирателни комисии се освобождават от служебните си или трудови задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Разпоредбата на чл. 69 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на РИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на РИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

В този смисъл не съществува задължение на членовете на РИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения