В кои случаи избирателят може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия му адрес?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за следните категории лица:

 • Лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място. Това са кандидатите в съответния вид избор, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);
 • Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);
 • Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);
 • Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);
 • Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);
 • Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК);
 • Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия, при условие че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване.

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения