В кои случаи избирателят може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия му адрес?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за следните категории лица:

 • Лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място. Това са кандидатите в съответния вид избор, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);
 • Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);
 • Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);
 • Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);
 • Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);
 • Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК);
 • Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия, при условие че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване.

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения