Може ли избирател с постоянен и настоящ адрес в едно населено място да бъде член на секционна избирателна комисия в друго населено място?

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия в друго населено място, ако има избирателни права.

Календар

Решения