Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия (СИК) в изборите на 2 април 2023?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 48-то Народно събрание, ако отговарят на условията да бъдат членове на СИК. Парламентарно представените партии и коалиции в 48-то НС са публикувани на интернет страницата на Народното събрание в секция „Парламентарни групи“: https://www.parliament.bg/bg/archive/58

Гражданите работещи по трудово или служебно правоотношение в държавната администрация, може да се кандидатират пред Министерството на външните работи за членове на СИК извън страната.

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения