Към кого да се обърнат желаещите да се регистрират като наблюдатели в изборите на 2 април 2023?

Желаещите да се регистрират като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., трябва да представят кандидатурата си пред регистрирана в ЦИК неправителствена организация за наблюдение на изборите.

Регистрираните организации са публикувани в Раздел „Регистри“ на интернет страницата на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/registers/nabludateli

С Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – https://www.cik.bg/bg/decisions/1607/2023-02-09

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения