Електронен регистър на жалбите и сигналите, постъпили в ЦИК в
изборния ден на 27 октомври 2019 г.

Пореден номер Подател Предмет Резултат
1 Христо Димитров Нарушение в организацията на СИК - Кнежа Отговор по телефон
2 Валентин Деков Нарушение в тайната на вота Дадени указания на ОИК за проверка на действията на СИК
3 ГИСДИ Неспазване на Решение № 849 МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК Дадени указания
4 Анонимен ([email protected]) Агитация в изборния ден, гр. Враца По компетентност на ОИК – Враца
5 Емил Димов Нарушение в организацията на СИК - Кнежа Извършена проверка. Нередностите отстраненни
6 Нели Иванова Агитация в деня за размисъл, общ. Гоце Делчев, чрез фейсбук За сведение
7 ОИК - Каолиново Нарушение в организацията на СИК № 25, гр. Каолиново Дадени указания
8 Гергана Танчева Липсва информация в избирателния списък Дадени указания
9 Никола Вапцаров Нарушение в СИК № 26 За сведение
10 Ирина Палева Нередности при предаването на бюлетина в СИК № 49, гр. София По компетентност на ОИК- Столична за проверка и указания на СИК № 46
11 Пламен Бенов Нарушение на избирателните права По компетентност на ОИК -Червен бряг
12 Георги Дончев По-късно отваряне на СИК в гр. Банкя Извършена проверка. Няма нередности
13 Никола Вапцаров Нарушение на ИК По компетентност
14 Никола Вапцаров Лоша организация в СИК № 97, гр. София Направена проверка от ОИК -Столична община, СИК № 97 е в пълен състав
15 Никола Вапцаров Нарушения на СИК район "Триадица", гр. София Направена проверка от ОИК -Столична община, СИК № 97 е в пълен състав
16 Мария Абаджиева-Господинова Нарушение в организацията на СИК № 26, гр. София За сведение
17 Павлина Бъчварова Неосигурена тайна на вота По компетентност на ОИК- Столична община
18 Ива Пановска Задържане на лична карта на избирател по време на гласуване, гр. София За сведение
19 Тихомира Маркова Невключена в избирателния списък на СИК № 35, гр. Сливен, поради сменена лична карта Дадени указания
20 Саша Петрова Нарушение в организацията на СИК № 10, гр. Плевен Докладвано. Нередностите са отстранени
21 Цветомир Цветанов Липсва в избирателния списък Пропускът е отстранен от общ. администрация и ОИК
22 Костадинка Пейчинова Оплакване от членове СИК № 56 Отговор по телефон
23 Недялка Иванова Сигнал във фейсбук За сведение
24 Преслав Пламенов Нарушение на §1, т. 5 от ИК Отговор по телефон
25 Божидар Христов Предизборна агитация в изборния ден - агитационни материали в близост на секцията Изпратено по компетентност на ОИК - Дулово
26 Дона Крамитева Нарушаване на избирателните права Дадени указания по телефон
27 Стойко Христов Липсват изнесени списъци на избиратели и списъци на общински съветници Дадени указания
28 Ганчо Соколов Нарушение в организацията на СИК № 27 За сведение
29 [email protected] Съмнение за нарушение в избирателния процес По компетентност на ОИК - Лом
30 Лари Артос Липсва документ за самоличност За сведение
31 Денислав Михайлов Допусната предизборна агитация в изборния ден от страна на общински съветник По компетентност на ОИК Асеновград
32 ПП ДРП "Българската пролет" Допусната грешка в номер на бюлетина С Решение № 142-МИ/26.10.2019 г. на ОИК - Севлиево грешката е отстранена
33 Ивайло Димитров Агитация в предизборния ден, община Варна По компетентност на ОИК - Варна
34 Биляна Лазарова Неправомерно поставяне в листата на кандидатите за общински съветници след заличаване на регистрация По компетентност на ОИК - Търговище
35 Десислава Клечерова Нарушение на чл. 93, ал. 3 от ИК По компетентност на ОИК - Банско
36 Драганка Йорданова Реклама и агитация в социаните мрежи За сведение
37 Георги Георгиев Нарушение в организацията в изборната секция По компетентност на ОИК - Варна
38 Бойко Попов Агитация с невярна информация За сведение
39 Виолина Кошавска Затруднения при гласуване. Пречки за хора с увреждания Дадени указания по телефона на председателя на ОИК – Полски Тръмбеш
40 Георги Георгиев Агитация във вестник "24 часа" Решение № 1565-МИ/27.10.2019 г.
41 Георги Зафиров Нарушаване на Методическите указания на ЦИК - присъствие на служител на общ. администрация в СИК, гр. Приморско По компетентност на ОИК - Приморско
42 ОИК - Кюстендил Решение № 187/27.10.2019 г. на ОИК - Кюстендил срещу жалба на Крум Григоров За сведение
43 Стефан Манов Допуснато нарушение на нормите на ИК от електронно издание Blitz.bg Решение № 1566-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
44 Стоян Иванов Нарушение на ОИК -Кюстендил Дадени указания
45 Георги Зафиров Опит за ограничаване на правото му на глас За сведение
46 Коалиция “БСП за България” Нарушения, свързани с обработването на протоколите, СИК № 12, община Благоевград По компетентност на ОИК - Благоевград
47 Стефан Манов Допуснато нарушение на нормите на ИК, от ел. издание PIK.bg Решение № 1560-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
48 Ваня Андонова Членове на СИК създават предпоставка за недействителност на бюлетини по чл. 227 от ИК в СИК № 02 27 00 003 По компетентност на ОИК - Приморско
49 Николай Гечев Уведомление за отбелязване върху бюлетин По компетентност на ОИК - Столична община
50 Валери Владимиров Отказ за упражняване право на глас в секция № 32 поради обстоятелството, че лицето фигурира в списък на лица, пребиваващи в чужбина Лица с настоящ адрес извън Република България към 26 април не отговарят на изискванията за активно избирателно право
51 Иван Дочевски Липса на бюлетини в избирателна секция Дадени указания на ОИК - Столична община
52 ОИК Ветрино Съмнение за нарушение в изборния процес Дадени указания
53 Весела Ванева Нарушение на изборните правила.Нередност в бюлетина За сведение
54 Монка Стойнева Лоша организация на изборното помещение при поставяне на избирателните кутии По компетентност на ОИК - Земен
55 Пламен Каликин Нарушаване на ИК от член на СИК – проява на агресивно отношение към избирател, СИК № 56, гр. София За сведение
56 Анонимен Изнасяне на междинни резултати За сведение
57 Тодор Венгинов Купуване на гласове в предизборния ден Изпратено в РП - Казанлък
58 Пламен Тодоров Агитация в сайт „Да спрем бракониерите на язовир "Огоста“ Изготвено протоколно решение за оставяне на сигнала без уважение
59 Асоциация „Прозрачност без граници“ нередност в СИК № 27, София Нередност в СИК № 27, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
60 Никола Вапцаров Публикация в сайта на в. „24 часа“ Решение № 1559-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
61 Явор Костадинов Такси с агитационни материали в гр. Пловдив По компетентност на ОИК -Пловдив
62 Хованес Чамасасян Невъзможност да гласуване в село Рилци, област Благоевград Дадени указания
63 Лидия Стоянова Нарушение в организацията на СИК Протоколно решение
64 Михаела Пракова Нарушение в организацията на СИК За сведение
65 Бояна Маркова Невзети мерки от страна на ОИК № 1622 по подадени сигнали По компетентност на ОИК -Пловдив
66 Петя Недкова Агитация в изборния ден в гр. Горна Оряховица По компетентност на ОИК -Горна Оряховица
67 Никола Вапцаров Публикация в сайта на ИА “ПИК” - обявяване на изборни резултати преди края на изборния ден Решение № 1588-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
68 Стефан Манов Публикация в сайта на в. “24 часа” - обявяване на изборни резулатти преди края на изборния ден Решение на ЦИК № 1559-МИ/27.10.2019 г.
69 Грета Минчева Неправилно включване на лице в листата на кандидатите за общински съветници на ПП "Воля". Организационни нарушения За сведение
70 Радослав Тренев Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК – Столична община
71 Денислав Михайлов Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК -Асеновград
72 Никола Вапцаров Отказан достъп на застъпник до избирателната секция По компетентност на ОИК-Столична община
73 Никола Вапцаров Изнасяне на междинни резултати от гласуването Решение № 1589-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
74 Константин Делчев Нарушение в организацията на СИК № 27 Дадени указания
75 Г-н Кескинов Нарушение на ИК Дадени указания
76 Бояна Маркова Нарушение на председателя на СИК По компетентност на ОИК -Пловдив
77 Атанас Водев Бездействие от страна на ОИК- Ракитово при подаване на сигнали за нарушение на ИК По компетентност на ОИК - Ракитово
78 Димитър Механджиев Нарушение на изборния процес За сведение
79 ПП “ДОСТ” Агитация в предизборния ден, община Момчилград. По компетентност на ОИК -Момчилград
80 Атанас Водев Нарущения в СИК № 132400016 По компетентност на ОИК -Ракитово
81 Албена Тарапопова Непълен състав на СИК № 4, 118 СУ По компетентност на ОИК - Столична община
82 Мария Георгиева Направена забележка в СИК № 30 Дадени указания
83 Костадин Гаров Публикуване на междинни резултати За сведение
84 Никола Вапцаров Затруднение при упражняване правото на глас заради разположение на секциите По компетентност на ОИК - Столична община
85 Никола Вапцаров Лоша организация на изборния процес – отваряне на секция със закъснение в гр. София, р-н Връбница, СИК № 4 По компетентност на ОИК - Столична община
86 Никола Вапцаров Разгласяване на резултати от изборния ден Решение № 1587-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
87 Никола Вапцаров Нарушение на изборния процес По компетентност на ОИК Столична община
88 Никола Вапцаров Нарушение в СИК № 7, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
89 Стефи Иванова Агитация в с. Садина За сведение
90 Милен Илиев Агитация в изборния ден За сведение
91 Николай Паунов Агитация от кандидат за кмет в гр. Царево По компетентност на ОИК - Царево
92 Георги Георгиев Нарушение в изборния процес По компетентност на ОИК - Варна
93 Искрен Атанасов Нередности в организацията по регистриране на кандидати За сведение
94 Румяна Тихолова Маркирани бюлетини в СИК № 60 гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
95 Виктор Димов Нарушена тайната на вота в 149 ОУ - гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
96 Свилен Маринов Нарушения на изборния процес Протоколно решение за неоснователност на жалбата
97 Светослав Кръстанов Несъответствие в избирателните списъци в с. Подгумер По компетентност на ОИК -Столична община
98 ОИК № 1711 Смяна на секретар на СИК За сведение
99 Елизабет Петрова Не фигурира в избирателния списък в СИК № 03, гр. Козлодуй По компетентност на ОИК -Асеновград
100 Никола Вапцаров Нарушаване на тайната на вота Дадени указания от ОИК - Столична община
101 Митко Димитров Нарушение на изборните правила По компетентност на ОИК -Русе
102 Никола Вапцаров Липса на председател в СИК № 63, гр. София По компетентност на ОИК -Столична община
103 Никола Вапцаров Публикация в сайта на информационна агенция pik.bg Нарушението е преустановено
104 Светлана Дерменджиева Забранено е използването на фотоапарат при упражняване на правото на глас Извършена проверка. Няма данни за нарушения на ИК
105 Йорданка Кръчмарова Нередности в СИК № 94 За сведение
106 Виолина Миленова Недопускане до гласуване Дадени указания
107 Десислава Тошева Нарушен ред в раздаване на бюлетините в жк "София Парк" За сведение
108 Христо Колев Сигнал за нарушения в ОИК - Средец За сведение. Няма ОИК - Средец
109 Стефан Манов Сигнал за изнасяне на междинни резултати След Решение № 1560-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК преустановено нарушение
110 Радослав Каратанчев Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК-Столична община
111 Маргарита Стоянова Нарушения на Председателя на СИК № 12, община Благоевград По компетентност на ОИК - Благоевград
112 ОИК – Шумен Публикация в сайта на radian.bg на соц. проучвания Решение № 1572-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
113 Ча Нгуен Нарушения в СИК № 5, район Триадица, София По компетентност на ОИК - Столична община
114 Стефан Манов Изборни резултати, публикуани в epicenter.bg преди края на изборния ден Решение № 1571-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
115 Пенчо Чанев Агитация от кандидат за кмет в гр. Златарица Липсват данни за нарушения
116 Пенчо Чанев Нарушение на член на СИК № 4 , с. Родина За сведение
117 Иван Христов Късно отваряне на СИК № 241 във Варна За сведение
118 Костадин Гаров Изборни резултати, публикуани в pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1567-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
119 Маряна Михова Недопускане на придружител За сведение
120 Поли Иванова Без текстова част, 4 прикачени файла - снимки Липсва предмет
121 Светослава Стоянова Нередности в ОИК - Хасково Решение № 220-МИ/27.10.2019 г. на ОИК - Хасково
122 Георги Чернев Неприета бюлетина За сведение
123 Мария Данчева Нередности в СИК № 225, гр. Варна За сведение
124 Стефания Кръстева Нарушения на членове на СИК По компетентност на ОИК - Пловдив
125 Бирсен Ерол Не фигурира в избирателния списък За сведение
126 Никола Вапцаров Член на СИК в р-н Триадица не присъства в комисията по време на изборния процес По компетентност на ОИК - Столична община
127 Гича Филипова Нарушено избирателно право, СИК № 018, гр.София Липсва нарушение
128 София Станева Агитация в изборния ден чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
129 Никола Вапцаров Нередности в СИК № 45, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
130 Петър Йозов Нарушаване на забраната за купуване на гласове, с. Ореш, община Свищов По компетентност на ОИК - Свищов
131 Пламен Георгиев Избирател гласува повторно с придружител, подписал се е веднъж. Затруднения при отчитане на резултата Дадени указания
132 Иван Иванов Нарушение в СИК № 14, с. Полски Сеновец За сведение
133 Иван Иванов Допуснато повторно гласуване на избирател - СИК № 14, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш Дадени указания по телефона на председателя на ОИК – Полски Тръмбеш
134 Никола Вапцаров Изборни резултати, публикуани в сайта на в. "24 часа" преди края на изборния ден Решение № 1559/27.10.2019 г. на ЦИК
135 А. Любенова Нарушаване правото на таен вот в СИК № 32, гр. София. По компетентност на ОИК-Столична община
136 Никола Вапцаров На избирателя не са предоставени бюлетини за всеки избор По компетентност ОИК-Столична община
137 Йорданка Георгиева Жалба срещу решение № 211/25.10.2019 г.на ОИК – Попово. Докладвана на заседание на ЦИК с вх. № 22-579/27.10.2019 г.
138 Симеон Томов Съмнение за купуване на гласове в община Кричим По компетентност към Районна прокуратура Пловдив
139 Светослав Милев Не фигурира в избирателния списък Отговорено по телефона
140 Тошко Въртинков Отказана е повторна бюлетина По компетентност на ОИК - Монтана
141 Иво Петков Недопускане до гласуване Дадени указания
142 Стела Димитрова Нередности в СИК № 13, гр. Чирпан По компетентност на ОИК - Чирпан
143 Невена Гонгова Агитация в изборния ден Липсват данни за наличие на нарушение
144 Светлозар Николов Нарушение на ИК Нарушението е преустановено
145 Красен Иванов Нередности в СИК № 390, гр. Варна По компетентност на ОИК - Варна
146 Катажина Пенчева Недопускане до гласуване По компетентност на ОИК - Севлиево
147 ОИК – Елхово Нарушение на изборните правила – дописване на избирателни списъци. Дадени указания по телефон
148 Ани Гатева Процедурни нарушения По компетентност на ОИК-Столична община
149 Никола Вапцаров Незаконосъобразни действия на информационна агенция ПИК Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
150 Вера Антонова Оплакване от вида и размера на бюлетините За сведение
151 Светлозар Николов Изборни резултати, публикуани в сайта на в. "24 часа", преди края на изборния ден Нарушението е отстранено
152 Георги Колоксъзов Агитация в изборния ден чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
153 Радостина Нейчева Лоша организация в СИК № 18, гр. София По компетентност на ОИК -Столична община
154 Светлозар Николов Нарушение на ИК от сайта на в. "24 часа" Нарушението е отстранено
155 Виктор Ташев Агитация в изборния ден до СИК № 3, гр. Кресна По компетентност на ОИК - Кресна
156 Драганка Йорданова Агитация във фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
157 Институт за развитие на публичната среда Нарушение в СИК № 9 По компетентност на ОИК - Столична община
158 Ивайло Петров Нередности в секция в район "Слатина" По компетентност
159 Валентина Борисова Таскова Агитация в СИК, с. Сливница По компетентност на ОИК - Кресна
160 Валентина Таскова Агитация в изборния ден в гр. Кресна По компетентност на ОИК - Кресна
161 Валентина Таскова Нарушение на избирателните права По компетентност на ОИК - Кресна
162 Виолета Иванова Нарушение в СИК № 037, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
163 Владислав Бочев Нарушение в СИК № 52 Дадени указания от ОИК
164 Благомира Костова Нарушение в СИК № 14, гр. Шумен По компетентност на ОИК-Шумен
165 Мустафа Ахмед Нарушение на изборните правила. По компетентност на ОИК – Кърджали
166 Костадин Гаджев Аитация в деня за размисъл и изборния ден чрез Фейсбук страницата на Спаси София Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
167 Димитър Иванов Агитация в изборния ден по БТВ За сведение
168 Цветелина Божкова Недопускане до гласуване За сведение
169 Стефан Манов Нарушение на изборните правила Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
170 Красимир Котинов Нарушение на изборните правила За сведение
171 Лиляна Филипова-Видинова Нарушение на изборните правила За сведение
172 Илиян Ташев Агитация във Фейсбук група в изборния ден Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
173 Никола Вапцаров Изборни резултати, публикуани в сайта на в. "24 часа", преди края на изборния ден Нарушението е отстранено след решение на ЦИК
174 Десислава Стоянова Нарушение на избирателните права За сведение
175 Стефан Манов Изборни резултати, публикуани в pik.bg, преди края на изборния ден Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
176 Красимир Трончев Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
177 Дея Андонова-Пейкова Недопускане до гласуване По решение на ОИК - Стара Загора лицето е допуснато да гласува
178 Михаела Иванчева Недопускане до гласуване За сведение
179 Никола Вапцаров Неправомерни действия от информационна агенция ПИК Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
180 Галина Груева Нарушване на избирателните права По компетентност на ОИК – Пловдив
181 Александър Бъчваров Агитация в изборния ден чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
182 Светослав Бозов Агитация във фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
183 Даниела Илиева Относно регистриран кандидат за кмет За сведение
184 Институт за развитие на публичната среда Нередност в СИК № 77 и 76, гр. Перник По компетентност на ОИК – Перник.
185 Никол Павлова Запитване към ЦИК За сведение
186 Никола Вапцаров Изборни резултати, публикуани в pik.bg, преди края на изборния ден Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
187 Даниела Методиева Относно комисия за предаване на протоколи Дадени указания
188 Йордан Банков Нарушение на ИК По компетентност на ОИК -Тунджа
189 Николай Колев Недостатъчен брой бюлетини По компетентност на ОИК – Тунджа
190 Иванка Богданова Възможност за гласуване Отговорено по телефона
191 Петров, гр. Попово Твърди нарушение на ИК Даден отговор по телефона
192 Ирен Богева Агитация в изборния ден чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
193 Стефан Тачев Нередност в община Бобошево По компетентност на ОИК - Бобошево
194 Костадин Гаджев Агитация в изборния ден чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
195 Институт за развитие на публичната среда Нередности в СИК № 15, с. Лехчево По компетентност на ОИК - Бойчиновци
196 ОИК - Ябланица Възможност за гласуване с повредена лична карта Писмен отговор
197 Георги Марков Допуснато нарушение в дейността на ОИК Отговор по телефон. Нередности не са установени
198 Надежда Кукова Допуснато нарушение в дейността на ОИК № 70 Дадени указания на ОИК за проверка на СИК
199 Багашки, гр. Благоевград Отказано право на глас Дадени указания
200 Капка Карадаглис Отказано право на глас За сведение
201 Милена Шейтанова Допуснато нарушение в дейността на ОИК За сведение
202 Николай Чернаев Срещу решение на ОИК -Долна баня Решение № 1578-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
203 Стефан Манов Междинни резултати на интернет страницата на Pik.bg Решение № 1582-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
204 Искра Владова Публикуване на резултати на фейсбук страницата на standartnews.com Решение № 1583-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
205 Свилен Маринов Срещу решение на ОИК -Брегово Решение № 1581-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
206 Красимир Костов Срещу решение на ОИК- Шумен Решение № 1580-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
207 Стефан Манов Публикуване на резултати от социологически проучвания на сайта на blitz.bg Решение № 1585-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
208 Полина Гочева Публикуване на резултати на интернет страницата на Pik.bg Решение № 1575-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
209 Юлиян Йорданов Срещу решение на ОИК - Попово Решение № 1586-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
210 Валентина Иванова Агитация на онлайн издание "60-тият град" Решение № 1590-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
211 Ергюл Богова Нарушения в СИК № 321, гр. Бургас По компетентност на ОИК - Бургас
212 Цветан Димитров Информация за изборния процес За сведение
213 Цветанка Георгиева Срещу решение на ОИК -Брегово За сведение
214 ОИК - Карлово Срещу решение № МИ - 195/27.10.2019 г. на ОИК - Карлово по сигнал на Румен Караджов За сведение
215 Стефан Манов Публикуванe на резултати в dir.bg Решение № 1569-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
216 Иво Чивийски Нарушение в СИК № 38, гр. Кюстендил За сведение
217 Цветанка Хинкова Срещу решение № 271/27.10.2019 г. на ОИК - Червен бряг Решение № 1573-МИ/27.10.2019 г. на ЦИК
218 Константин Игнатов Агитация в изборния ден За сведение
219 Любчо Костадинов Не фигурира в избирателните списъци За сведение
220 Лятиф Расим Нарушения в организацията на изборния ден Произнасяне от ОИК - Кърджали
221 Евгени Димитров Невъзможност за гласуване Писмен отговор
222 Никола Вапцаров Нарушения в СИК № 15, 16, 17, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
223 Никола Вапцаров Нарушения в СИК № 67, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
224 Янева Нарушение в СИК № 310, гр. София За сведение
225 Малена Шейтанова Нарушение на ИК По компетентност на ОИК - Столична община
226 Микаела Мачева Агитация чрез фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
227 Бедрос Пехливанян Нарушение на ИК Да се изиска информация от СЕМ
228 Цветомир Паунов Нарушение на ИК Да се изиска информация от СЕМ
229 ОИК - Сливен Жалба до ОИК - Сливен За сведение
230 Христо Радев Нарушение на ИК За сведение
231 Ивайло Атанасов Нарушение на ИК За сведение
232 Василка Джондрова Нарушение на ИК За сведение
233 Маргарита Хаджийска Нередности при предаване на изборни материали Дадени указания по телефон
234 ОИК - Кубрат Срещу жалба срещу Решение № 122/27.10.2019 г. на ОИК - Кубрат Недопустима жалба
235 Деница Драгова Нарушения в СИК № 082, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
236 Бедрие Газиюмер Нарушение на ИК За сведение
237 Йордан Агитация във фейсбук Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
238 Христо Стоянов Не е допуснат да упражни право на глас За сведение, с оглед часа на получаване на сигнала
239 Зоя Боянова Не е допусната да упражни правото си на глас За сведение, с оглед часа на получаване на сигнала
240 ОИК - Долна баня Нарушение на ИК За сведение
241 Елизабет Георгиева Нарушение на ИК Да се изиска информация от СЕМ
242 Красимир Коцинов Нарушение на ИК За сведение
243 Магдалена Гигова Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
244 Ник Мирев Агитация в изборния ден За сведение
245 Ивелина Кавалова Недопусната до гласуване За сведение
246 Никола Вапцаров Нарушение в СИК № 2, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
247 Никола Вапцаров Нарушение в СИК № 51, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
248 Никола Вапцаров Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК - Столична община
249 Никола Вапцаров Нарушение в СИК № 1, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
250 Лъчезар Желев Нарушение на ИК Няма данни за нарушение
251 Стефи Иванова Агитация в изборния ден За сведение
252 Ясен Попвасилев Агитация в изборния ден Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
253 Николай Николов Агитация в изборния ден Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
254 Асен Асенов Агитация в изборния ден Фейсбук не е доставчик на медийни услуги и не се контролира от ЦИК
255 Любчо Костадинов Не фигурира в избирателните списъци Лица с настоящ адрес извън Република България към 26 април не отговарят на изискванията за активно избирателно право
256 Йордан Банков Нарушение на ИК За сведение

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения