Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 990-НС
София, 20 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН ..., с вх. № НС-11-197 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

2. от Росен Добрев Костурков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-198 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

3. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН ..., с вх. № НС-11-196 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и пети изборен район – София;

4. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-376 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Трети изборен район – Варненски;

5. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-190 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

6. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ..., с вх. № НС-11-189 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети изборен район – Русенски;

7. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-188 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;

8. от Никола Георгиев Минчев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-191 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;

9. от Иван Маркос Христанов, ЕГН ..., с вх. № НС-11-192 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Петнадесети изборен район – Плевенски;

10. от Асен Васков Василев, ЕГН ..., с вх. № НС-11-193 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;

11. от Кирил Петков Петков, ЕГН ..., с вх. № НС-11-194 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

12. от Елена Цонева Гунчева, ЕГН ..., с вх. №   НС-10-53 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

13. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН ..., с вх. № НС-11-195 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;

14. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН ..., с вх. № НС-10-380 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

15. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН ..., с вх. № НС-10-379 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Първи изборен район – Благоевградски;

16. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-378 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

17. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ..., с вх. № НС-10-384 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;

18. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., с вх. № НС-10-385 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;

19. от Цветан Иванов Енчев, ЕГН ..., с вх. № НС-10-386 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;

20. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН ..., с вх. № НС-10-387 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район изборен район – Старозагорски.

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. и Решение № 975-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание, както следва:

1. Петър Ясенов Маринов, ЕГН ..., от листата на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)“ в Двадесет и трети изборен район - София;

2. Йордан Янков Маджунков, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

3. Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН ..., от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Трети изборен район – Варненски;

4. Иво Георгиев Русчев, ЕГН ..., от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;

5. Илтер Бейзатов Садъков, ЕГН ..., от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесети изборен район – Шуменски;

6. Гюнай Хюсмен Хюсмен, ЕГН ..., от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Осемнадесети изборен район – Разградски;

7. Бранимир Николаев Балачев, ЕГН ..., от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Трети изборен район – Варненски;

8. Юлия Борисова Иванова, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Четиринадесети изборен район – Пернишки;

9. Борислав Антониев Антонов, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – София;

10. Виктор Гасан Насър, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – София;

11. Мирослава Петрова Петрова, ЕГН ..., от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;

12. Цвета Тодорова Галунова, ЕГН ..., от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;

13. Иван Богомилов Петков, ЕГН ..., от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

14. Танер Кадир Тюркоглу, ЕГН ..., от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

15. Снежанка Райчова Траянска, ЕГН ..., от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Десети изборен район – Кюстендилски;

16. Момчил Кунчев Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;

17. Павлин Павлов Кръстев, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски;

18. Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;

19. Петър Пандушев Чобанов, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

20. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски.

 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Георги Баханов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

975-НС/

976-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения