Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-НС
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІІ от Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г. по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите за народни представители, Решение № 970-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Тодор Стаматов Тодоров от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесети изборен район – Силистренски, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 971-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Бойко Методиев Борисов от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 972-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Осман Акчай Мурадов от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 973-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Веселина Иванова Радославова от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Решение № 974-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Сюлейман Махмуд Кичиков от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, въз основа на подадено от него заявление, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс, раздел VІІ от Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г., решения № 970-НС, № 971-НС, № 972-НС, № 973-НС и № 974-НС от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

990-НС/

1049-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения