Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-НС
София, 19 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІІ от Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г. по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите за народни представители, Решение № 970-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Тодор Стаматов Тодоров от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесети изборен район – Силистренски, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 971-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Бойко Методиев Борисов от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 972-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Осман Акчай Мурадов от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 973-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Веселина Иванова Радославова от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Решение № 974-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Сюлейман Махмуд Кичиков от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, въз основа на подадено от него заявление, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс, раздел VІІ от Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г., решения № 970-НС, № 971-НС, № 972-НС, № 973-НС и № 974-НС от 18 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

976-НС/

990-НС/

1049-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения