Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 513-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 276-ЕП от 3 май 2014 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-18-170 от 22.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", подписано от Емине Салим - зам.-председател на УС, за поправка на техническа грешка в Решение № 276-ЕП от 3 май 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 276-ЕП от 3 май 2014 г. на ЦИК, както следва:

- презимето на Исмаил Реджебов Хасанов, ЕГН ..., вместо „Хасанов" да се чете „Реджебов". Анулира издаденото удостоверение под № 1-2599;803.05.2014 г.

- името на Дениз Демиров Узунов, ЕГН ..., вместо „Денис" да се чете „Дениз". Анулира издаденото удостоверение под № 1-2723/03.05.2014 г.;

- презимето на Стоян Асенов Маджаров, ЕГН ..., вместо „Алеков" да се чете „Асенов". Анулира издаденото удостоверение под № 1-2795/03.05.2014 г.;

- фамилията на Нермин Гюрсел Чирак, ЕГН ..., вместо „Чърак" да се чете „Чирак". Анулира издаденото удостоверение под № 1-2795/03.05.2014 г.;

- фамилията на Танер Мухталиб Али, ЕГН .., вместо „Талиб" да се чете „Али". Анулира издаденото удостоверение под № 1-2795/03.05.2014 г.

Към заявлението са приложени издадените удостоверения.

Наблюдателите да се впишат в публичния регистър с коригираните имена и да им бъдат издадени удостоверения.

Анулира издаденото удостоверение № 1-4629/07.05.2014 г., издадено въз основа на Решение № 299-ЕП от 07.05.2014 г. на ЦИК, на Талят Ибрям Еюуп, ЕГН ..., и го заличава в Регистъра на регистрирани наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

276-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения