Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3923-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 3872-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. на ЦИК за регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 3872-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. е регистрирала четирима наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в страната. В заявлението за регистрация е посочено, че предложените лица следва да се регистрират и като наблюдатели на изборите и референдума за извън страната.

С оглед гореизложеното решението на Централната избирателна комисия следва да се допълни и лицата да бъдат регистрирани като наблюдатели извън страната.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 3872-ПВР/НР от 28 октомври 2016 г. на ЦИК.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели извън страната на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.:

 

Име, презиме, фамилия

 

Извън страната

1.

Дончо Минчев Пачиков

2.

Стефан Божидаров Манов

3.

Камелия Любомирова Конакчиева

4.

Александър Йорданов Тодоров

 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения за наблюдатели извън страната.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3872-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения