Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3747-ПВР
София, 6 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от ИК

На основание чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. Партия „Българска демократична общност“
 2. Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“
 3. Партия „Балканска демократична лига“
 4. Партия „Българско национално обединение“
 5. Партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“
 6. Партия „Християн-социален съюз“

 

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ от ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

 1. Коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“ – 20 000 лв.
 2. Коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ – 28 571 лв.

 

ІІІ. Инициативните комитети, регистрирали независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

 1. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент.
 2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент.
 3. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Диана Гервасова Димитрова за независим кандидат за президент и Габриел Георгиев Герасимов за независим кандидат за вицепрезидент.
 4. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Пламен Панайотов Пасков за независим кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев за независим кандидат за вицепрезидент.
 5. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Бисер Георгиев Миланов за независим кандидат за президент и Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент.
 6. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Пламен Василев Орешарски за независим кандидат за президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за вицепрезидент.
 7. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Камен Славянов Попов за независим кандидат за президент и Георги Стефанов Неделчев за независим кандидат за вицепрезидент.
 8. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Йорданов Банев за независим кандидат за президент и Сали Шабан Ибрям за независим кандидат за вицепрезидент.
 9. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Румен Гълъбинов Гълъбинов за независим кандидат за президент и Веска Атанасова Волева за независим кандидат за вицепрезидент.
 10. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Йорданка Радиева Колева за независим кандидат за президент и Веселин Димитров Христов за независим кандидат за вицепрезидент.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения