Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 349-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-73 от 12.05.2014 г. от сдружение  „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"`, представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 335-ЕП от 10.05.2014 г., като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и 160 (сто и шестдесет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 160 .упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Мария Олева Календерска
2. Витан Александров Витанов
3. Гергана Стойкова Попова
4. Кристина Стойкова Кертова
5. Радослава Илиева Джерманова
6. Юлияна Любомирова Младенова
7. Велизар Илиев Илиев
8. Румен Руменов Башев
9. Ирена Илиева Колева
10. Миглена Руменова Григорова
11. Красимир Велинов Велков
12. Емил Цветанов Цветков
13. Радка Лозанова Николова
14. Любомир Ангелов Любомирв
15. Валентин Енчев Енчев
16. Найден Христов Найденов
17. Ана Иванова Атанасова
18. Нина Русанова Иванова
19. Георги Филипов Димитров
20. Антоанета Георгиева Димитрова
21. Стефан Иванов Василчин
22. Ива Стефанова Василчина
23. Деляна Георгиева Кесякова
24. Марин Любенов Иванов
25. Мартина Иванова Иванова
26. Маргарита Йорданова Гергова
27. Денислав Георгиев Мишков
28. Габриела Стефанова Тодорова
29. Ива Иванова Ненкова
30. Илиян Стоянов Иванов
31. Снежанка Георгиева Петковска
32. Рангел Иванов Бражев
33. Мила Павлова Венкова
34. Драган Христов Паунов
35. Марин Лъчезаров Богоев
36. Шефкет Шефкетов Уруков
37. Лъчезар Георгиев Мишков
38. Емил Върбанов Георгиев
39. Йорданка Николаева Блажева
40. Вергиния Димитрова Василева
41. Върбан Димитров Георгиев
42. Кръстьо Кръстев Деливанов
43. Стефан Христов Денчев
44. Русанка Заркова Ставрева
45. Даниеала Емилова Барбарова - Георгиева
46. Донка Недялкова Йовчева
47. Пенко Николов Величков
48. Светослав Тодоров Йовчев
49. Божидар Цветанов Бойков
50. Цветанка Василева Кирова
51. Райна Кръстанова Величкова
52. Мария Георгиева Илиева
53. Мирослава Борисова Маринова
54. Силвия Иванова Спасова
55. Адриана Величкова Величкова
56. Любимена Пламенова Христова
57. Даниела Василева Величкова
58. Александър Радославов Кирилов
59. Георги Христов Живков
60. Даниел Стоянов
61. Венцислав Николаев Цанов
62. Миглена Денчева
63. Александър Антонов Димитров
64. Красимир Валериев Фурущуков
65. Искрен Михайлов Илиев
66. Владимир Георгиев Будуров
67. Валентин Валентинов Георгиев
68. Елена Даниелова Викторова
69. Никол Владиславова Николова
70. Даниел Милтонов Дамянов
71. Георги Стефанов
72. Кристиян Кирилов Опров
73. Здравко Александров Маринов
74. Пламен Янков Янев
75. Светлана Каменова Каменова
76. Станислав Георгиев Крумов
77. Томислав Кирилов Антонов
78. Галин Ивелинов Василев
79. Мирослав Ивелинов Василев
80. Божидарка Николова
81. Еленка Велкова
82. Венцислав Александров Миленков
83. Николета Кирилова Иванова
84. Томас Тодоров Калоянов
85. Марта Лазаринов Лазарова
86. Константин Георгиев Богданов
87. Лазарина Радева Лазарова
88. Симеонка Димитрова Томова
89. Юлияна Александрова Тончева
90. Николай Георгиев Харалампиев
91. Емона Светославова Динева
92. Димитър Недялков Тагарев
93. Владислав Елизабетов Цветков
94. Дочка Стефанова Василева
95. Даниела Спасова Василева
96. Стела Иванова Тотева
97. Светослав Николов Мачков
98. Владимир Михайлов Стаменов
99. Станислав Стефанов Зарев
100. Таня Славчева Игнатова
101. Мария Георгиева Николова
102. Любомир Георгиев Башикаров
103. Евелина Симеонова Николова
104. Милен Владов Владимиров
105. Надя Найденова Владимирова
106. Цветанка Методиева Димитрова
107. Людмила Викторова Алексова
108. Виктор Веселинов Алексов
109. Антония Боянова Цветкова
110. Марин Руменов Ковачев
111. Амелия Бойчева Ламбрева
112. Надежда Валериева Велинова
113. Майя Бенкова Миланова
114. Константин Тодоров Миланов
115. Марийка Петрова Вучева
116. Михаела Симеонова Кехайова
117. Елеонора Миткова Якимова
118. Снежана Жекова Велинова
119. Явор Велинов Велинов
120. Васил Мирославов Николов
121. Ивет Мариан Каменова
122. Ивайло Иванов Цаков
123. Мирослав Димитров Чанев
124. Венцислав Пейчев Пейчев
125. Пламен Радославов Иванов
126. Йордан Богданов Дончев
127. Калоян Крумов Николов
128. Димитър Деянов Дянков
129. Тодор Георгиев Иванов
130. Борислав Евгениев Христов
131. Вяра Недкова Нишева
132. Дениз Николаев Лозанов
133. Йоана Величкова Велева
134. Андрей Андреев Станчев
135. Донко Иванов Донев
136. Ива Владимирова Славова
137. Радина Динчева Шуйцова
138. Христо Христов Мандов
139. Таня Иванова Сърчелиева
140. Росица Георгиева Мандова
141. Росица Костадинова Младенова
142. Камелия Христова Дамева
143. Светослав Станимиров Илиев
144. Симеон Симеонов Огнянов
145. Петя Атанасова Илиева
146. Елена Траянова Тазова
147. Снежанка Паисиева Велева
148. Илиана Бориславова Велева-Кралева
149. Владислав Владимиров Владимиров
150. Веселин Славейков Любенов
151. Ивайло Жан Попов
152. Ирина Альошева Райчева
153. Александра Билянова Тинева
154. Елизабета Делянова Данова
155. Татяна Кирилова Бакалова
156. Цветан Александров Трифонов
157. Детелина Димитрова Илиева
158. Михаела Христова Свиленова
159. Катрин Иванова Гълъбова
160. Биляна Александрова Александрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

353-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения