Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 353-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 349-ЕП от 12 май 2014 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 349-ЕП от 12 май 2014 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
В диспозитива на решението вместо „регистрира като наблюдатели 160 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", да се чете „регистрира 159 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", а в списъка на регистрираните наблюдатели да отпадне № 84 - Томас Тодоров Калоянов ЕГН ....


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

349-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения