Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3259-МИ
София, 8 май 2024 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2940-МИ от 18 януари 2024 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Точка 11 (т. 11-11.3.) на Решение № 2940-МИ от 18 януари 2024 г., допълнено с Решение № 2991-МИ от 20 февруари 2024 г., се изменя така:

„11. С решение на ОИК, съгласувано с кмета на общината, може да се създават работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК в периода на организиране и произвеждане на съответния избор.

11.1. С решението на ОИК се определят специалистите, техните функции, периодът на подпомагане и размерът на възнаграждението за всеки един специалист.

11.2. С решение на ОИК, съгласувано с кмета на общината, може да се определят технически сътрудници, които да подпомагат ОИК при приемане на изборните книжа и материали от СИК.

11.3. Въз основа на решенията на ОИК кметовете сключват договори със специалистите/техническите сътрудници. Разходите при произвеждане на нов избор са за сметка на държавния бюджет, а при произвеждане на частичен избор – за сметка на общинския бюджет.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2940-МИ/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения