Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3184-ЕП/НС
София, 29 април 2024 г.

ОТНОСНО: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

На основание чл. 57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания, съгласно приложението.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения