Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3302-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, чрез упълномощения представител Тошко Йорданов Хаджитодоров, заведено под № 25 на 15 май 2024 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил и за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.05.2024 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 6/2020 г. и пълномощно от представляващия партията в полза на Тошко Йорданов Хаджитодоров.

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2388-МИ от 13.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил и за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения