Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3304-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-202 от 09.05.2024 г. от Л. Г. С. и С. П. Т. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, с предложение за промяна в състава ОИК – Червен бряг. Предлага се на мястото на Светозар Георгиев Милчев – член на ОИК, да бъде назначена Маринела Бенова Вълчанова.

Към предложението са приложени: заявление от Светозар Георгиев Милчев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Маринела Бенова Вълчанова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Светозар Георгиев Милчев, ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Червен бряг, област Плевен, Маринела Бенова Вълчанова, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения