Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3303-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, представлявана от Георги Чавдаров Анастасов, заведено под № 24 на 15 май 2024 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.04.2024 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2260-МИ от 07.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочен на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, насрочени на 23 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината е БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения