Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3022-МИ/НР
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ружинци, област Видин

Постъпило е предложение от областния координатор на партия ГЕРБ – Видин, Владимир Тошев с вх. № МИ-10-2/21.01.2016 г. относно попълване състава на ОИК – Ружинци. Предлага се като председател на ОИК да бъде назначена Петя Иванова Борисова на мястото на Ваня Иванова Василева, освободена с Решение № 2992-МИ/НР от 17.12.2015 г.

Приложени са: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено висше образование на Петя Иванова Борисова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Петя Иванова Борисова, ЕГН ...

На назначения председател pна ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения