Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2943-МИ/НР
София, 19 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: обезсилване на Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК

С Решение № 2926-МИ/НР от 9 ноември 2015 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на ОИК в община Брацигово, област Пазарджик, като на мястото на Йордан Петров Павлов – председател на комисията, е назначена Ганка Николова Рускова, досегашен член, а на мястото на Ганка Николова Рускова е назначен Веселин Емилов Богомилов от предложените резервни членове. Решението е постановено по повод предложение от упълномощен представител на партия ГЕРБ чрез община Брацигово с вх. № МИ-06-701/09.11.2015 г.

С вх. № МИ-15-1938 от 13.11.2015 г. на ЦИК предложението е постъпило повторно и е постановено Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК със същото съдържание по идентично искане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 2936-МИ/НР от 17 ноември 2015 г. на ЦИК като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2936-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения